Okresný súd Veľký Krtíš SNP 2, 990 14 Veľký Krtíš

At the court there are 11 judges working.

For the court we register 16,618 hearings and 32,402 judgements.

Overall 5th at least fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 1,255€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 5th fastest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 9.1 months
 • Average duration for year 2012 is 5.9 months
 • Average duration for year 2011 is 6.1 months
 • Average duration for year 2010 is 7 months

Overall 9th fastest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 11.6 months
 • Average duration for year 2012 is 7.1 months
 • Average duration for year 2011 is 7.2 months
 • Average duration for year 2010 is 7.7 months

Overall 10th fastest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 4 months
 • Average duration for year 2012 is 4.7 months
 • Average duration for year 2011 is 3.6 months
 • Average duration for year 2010 is 3.8 months

Overall 25th fastest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 4.3 months
 • Average duration for year 2012 is 4.1 months
 • Average duration for year 2011 is 4.3 months
 • Average duration for year 2010 is 4.5 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mgr. Nina Uhrovičová

Adresa

Okresný súd Veľký Krtíš
SNP 2
990 14 Veľký Krtíš
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Poznámka:
V dňoch 09.04.2020, 23.12.2020 a 31.12.2020 budú úradné hodiny informačného centra od 8.00 - 12.00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
V dňoch 09.04.2020, 23.12.2020 a 31.12.2020 budú úradné hodiny podateľne od 8.00 - 12.00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 15:30
utorok: 7:30 - 15:30
streda: 7:30 - 15:30
štvrtok: 7:30 - 15:30
piatok: 7:30 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Ľuboš Murgaš a podpredseda je JUDr. Tomáš Minárik.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Slavomír Cimerman

sudca

2 783

2 311

JUDr. Ladislav Dubán

sudca

0

0

JUDr. Marta Kamenská

sudkyňa

1 903

1 402

Mgr. Andrej Maukš

sudca

395

407

JUDr. Tomáš Minárik

podpredseda

405

338

JUDr. Ľuboš Murgaš

predseda

1 140

893

JUDr. Zoltán Orlai

sudca

867

2 712

JUDr. Elena Petrusová

sudkyňa

2 373

1 958

JUDr. Milan Růžička

sudca

178

283

JUDr. Ján Šulgan

sudca

1 937

1 383

Mgr. Milan Varga

sudca

545

443

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Jana Chlpošová

pravdepodobne VSÚ

0

74

JUDr. Slavomír Cimerman

sudca

2 783

2 311

Jana Dohnáleková

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Ladislav Dubán

sudca

0

0

JUDr. Peter Ďurica

pravdepodobne VSÚ

0

183

JUDr. Jana Fabianová

pravdepodobne VSÚ

0

4 314

Mgr. Erika Gemerová

pravdepodobne VSÚ

0

755

JUDr. Drahomíra Hrončeková

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Milan Hruška

pravdepodobne VSÚ

0

1 099

Mgr. Marek Janák

pravdepodobne VSÚ

0

179

Denisa Juhászová

pravdepodobne VSÚ

0

140

JUDr. Marta Kamenská

sudkyňa

1 903

1 402

JUDr. Dagmar Komadová

sudkyňa

2 384

1 765

Anna Králiková

pravdepodobne VSÚ

0

14

Mgr. Ján Kyseľ

pravdepodobne VSÚ

0

1 839

Ľubica Marčoková

pravdepodobne VSÚ

0

40

Mgr. Andrej Maukš

sudca

395

407

JUDr. Tomáš Minárik

podpredseda

405

338

JUDr. Ľuboš Murgaš

predseda

1 140

893

JUDr. Zoltán Orlai

sudca

867

2 712

JUDr. Elena Petrusová

sudkyňa

2 373

1 958

JUDr. Milan Růžička

sudca

178

283

Mgr. Eva Strašková

sudkyňa

1 707

968

JUDr. Ján Šulgan

sudca

1 937

1 383

Beáta Tomová

pravdepodobne VSÚ

0

63

Mgr. Milan Varga

sudca

545

443

JUDr. Marián Vladovič

sudca

0

10

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok bez odôvodnenia – Poriadok vo verejných…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok pre uznanie – Bezpodielové spoluvlastníctvo…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, P211/1 písm. b Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Veľký Krtíš
  Sudca – JUDr. Ján Šulgan
  Obžalovaný – W. B.
 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, P289/1 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Veľký Krtíš
  Sudca – JUDr. Ján Šulgan
  Obžalovaný – M. W.
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie BSM za trvania… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 70,7 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a pov. rodičov k… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, neodkladné opatrenie Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Z212/2 písm. c, ods.3… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Veľký Krtíš
  Sudca – JUDr. Ján Šulgan
  Obžalovaný – G. N.
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zapl. 2 598,33 Eur istiny s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o uloženie povinnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 253,- Eur istiny… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .