Okresný súd Veľký Krtíš SNP 2, 990 14 Veľký Krtíš

At the court there are 8 judges working.

For the court we register 15,312 hearings and 27,190 judgements.

Overall 5th at least fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 1,255€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 5th fastest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 9.1 months
 • Average duration for year 2012 is 5.9 months
 • Average duration for year 2011 is 6.1 months
 • Average duration for year 2010 is 7 months

Overall 9th fastest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 11.6 months
 • Average duration for year 2012 is 7.1 months
 • Average duration for year 2011 is 7.2 months
 • Average duration for year 2010 is 7.7 months

Overall 10th fastest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 4 months
 • Average duration for year 2012 is 4.7 months
 • Average duration for year 2011 is 3.6 months
 • Average duration for year 2010 is 3.8 months

Overall 25th fastest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 4.3 months
 • Average duration for year 2012 is 4.1 months
 • Average duration for year 2011 is 4.3 months
 • Average duration for year 2010 is 4.5 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mgr. Nina Spurná

Adresa

Okresný súd Veľký Krtíš
SNP 2
990 14 Veľký Krtíš
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Poznámka:
Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny dňa 27. 02. 2018 od 7:30 h do 15:30 h bude Okresný súd Veľký Krtíš vrátane podateľne a informačného centra pracovať v obmedzenom režime. V dňoch 29.3.2018, 21.12.2018 a 28.12.2018 budú úradné hodiny informačného centra súdu: 8:00 - 12:00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny dňa 27. 02. 2018 od 7:30 h do 15:30 h bude Okresný súd Veľký Krtíš vrátane podateľne a informačného centra pracovať v obmedzenom režime. V dňoch 29.3.2018, 21.12.2018 a 28.12.2018 budú úradné hodiny podateľne súdu: 8:00 - 12:00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 15:30
utorok: 7:30 - 15:30
streda: 7:30 - 15:30
štvrtok: 7:30 - 15:30
piatok: 7:30 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Ľuboš Murgaš.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Slavomír Cimerman

sudca

2 495

1 866

JUDr. Marta Kamenská

sudkyňa

1 789

1 277

Mgr. Andrej Maukš

sudca

153

77

JUDr. Tomáš Minárik

sudca

155

40

JUDr. Ľuboš Murgaš

predseda

958

674

JUDr. Zoltán Orlai

sudca

691

2 368

JUDr. Elena Petrusová

sudkyňa

2 197

1 542

JUDr. Ján Šulgan

sudca

1 580

1 043

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Jana Chlpošová

pravdepodobne VSÚ

0

67

JUDr. Slavomír Cimerman

sudca

2 495

1 866

Jana Dohnáleková

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Ladislav Dubán

sudca

0

0

JUDr. Peter Ďurica

pravdepodobne VSÚ

0

180

JUDr. Jana Fabianová

pravdepodobne VSÚ

0

3 804

Mgr. Erika Gemerová

pravdepodobne VSÚ

0

740

JUDr. Drahomíra Hrončeková

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Milan Hruška

pravdepodobne VSÚ

0

1 039

Mgr. Marek Janák

pravdepodobne VSÚ

0

178

Denisa Juhászová

pravdepodobne VSÚ

0

132

JUDr. Marta Kamenská

sudkyňa

1 789

1 277

JUDr. Dagmar Komadová

sudkyňa

2 377

1 686

Anna Králiková

pravdepodobne VSÚ

0

14

Mgr. Ján Kyseľ

pravdepodobne VSÚ

0

1 777

Ľubica Marčoková

pravdepodobne VSÚ

0

39

Mgr. Andrej Maukš

sudca

153

77

JUDr. Tomáš Minárik

sudca

155

40

JUDr. Ľuboš Murgaš

predseda

958

674

JUDr. Zoltán Orlai

sudca

691

2 368

JUDr. Elena Petrusová

sudkyňa

2 197

1 542

JUDr. Milan Růžička

sudca

178

277

Mgr. Eva Strašková

sudkyňa

1 707

907

JUDr. Ján Šulgan

sudca

1 580

1 043

Beáta Tomová

pravdepodobne VSÚ

0

62

Mgr. Milan Varga

sudca

541

427

JUDr. Marián Vladovič

sudca

0

10

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok bez odôvodnenia – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Osvojenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie neplatnosti kúpnej… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, P364/1, P156/1 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Veľký Krtíš
  Sudca – JUDr. Ján Šulgan
  Obžalovaný – U. E.
 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zverenie do výchovy… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva s mal.… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zverenie do výchovy… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zapl. 179,59 Eur istiny s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zmenu rozhodnutia Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, nariadenie výchovného… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva s mal. deťmi Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .