Okresný súd Veľký Krtíš SNP 2, 990 14 Veľký Krtíš

At the court there are 11 judges working.

For the court we register 18,138 hearings and 34,241 judgements.

Overall 5th at least fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 1,255€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 5th fastest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 9.1 months
 • Average duration for year 2012 is 5.9 months
 • Average duration for year 2011 is 6.1 months
 • Average duration for year 2010 is 7 months

Overall 9th fastest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 11.6 months
 • Average duration for year 2012 is 7.1 months
 • Average duration for year 2011 is 7.2 months
 • Average duration for year 2010 is 7.7 months

Overall 10th fastest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 4 months
 • Average duration for year 2012 is 4.7 months
 • Average duration for year 2011 is 3.6 months
 • Average duration for year 2010 is 3.8 months

Overall 25th fastest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 4.3 months
 • Average duration for year 2012 is 4.1 months
 • Average duration for year 2011 is 4.3 months
 • Average duration for year 2010 is 4.5 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mgr. Nina Uhrovičová

Adresa

Okresný súd Veľký Krtíš
SNP 2
990 14 Veľký Krtíš
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Poznámka:
V dňoch 01. 04. 2021, 23. 12. 2021 a 31. 12. 2021 budú úradné hodiny podateľne a informačného centra súdu: 8.00 – 12.00
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
V dňoch 01. 04. 2021, 23. 12. 2021 a 31. 12. 2021 budú úradné hodiny podateľne a informačného centra súdu: 8.00 – 12.00
Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 15:30
utorok: 7:30 - 15:30
streda: 7:30 - 15:30
štvrtok: 7:30 - 15:30
piatok: 7:30 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Ľuboš Murgaš a podpredseda je JUDr. Tomáš Minárik.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Slavomír Cimerman

sudca

3 032

2 462

JUDr. Ladislav Dubán

sudca

0

0

JUDr. Marta Kamenská

sudkyňa

2 057

1 509

Mgr. Andrej Maukš

sudca

645

612

JUDr. Tomáš Minárik

podpredseda

646

550

JUDr. Ľuboš Murgaš

predseda

1 227

1 000

JUDr. Zoltán Orlai

sudca

1 020

2 902

JUDr. Elena Petrusová

sudkyňa

2 503

2 099

JUDr. Milan Růžička

sudca

178

284

JUDr. Ján Šulgan

sudca

2 213

1 514

Mgr. Milan Varga

sudca

547

444

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Jana Chlpošová

pravdepodobne VSÚ

0

74

JUDr. Slavomír Cimerman

sudca

3 032

2 462

Jana Dohnáleková

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Ladislav Dubán

sudca

0

0

JUDr. Peter Ďurica

pravdepodobne VSÚ

0

183

JUDr. Jana Fabianová

pravdepodobne VSÚ

0

4 394

Mgr. Erika Gemerová

pravdepodobne VSÚ

0

754

JUDr. Drahomíra Hrončeková

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Milan Hruška

pravdepodobne VSÚ

0

1 104

Mgr. Marek Janák

pravdepodobne VSÚ

0

179

Denisa Juhászová

pravdepodobne VSÚ

0

140

JUDr. Marta Kamenská

sudkyňa

2 057

1 509

JUDr. Dagmar Komadová

sudkyňa

2 388

1 768

Anna Králiková

pravdepodobne VSÚ

0

14

Mgr. Ján Kyseľ

pravdepodobne VSÚ

0

1 839

Ľubica Marčoková

pravdepodobne VSÚ

0

40

Mgr. Andrej Maukš

sudca

645

612

JUDr. Tomáš Minárik

podpredseda

646

550

JUDr. Ľuboš Murgaš

predseda

1 227

1 000

JUDr. Zoltán Orlai

sudca

1 020

2 902

JUDr. Elena Petrusová

sudkyňa

2 503

2 099

JUDr. Milan Růžička

sudca

178

284

Mgr. Eva Strašková

sudkyňa

1 707

971

JUDr. Ján Šulgan

sudca

2 213

1 514

Beáta Tomová

pravdepodobne VSÚ

0

63

Mgr. Milan Varga

sudca

547

444

JUDr. Marián Vladovič

sudca

0

11

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok bez odôvodnenia – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, P219/1 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Veľký Krtíš
  Sudca – JUDr. Ján Šulgan
  Obžalovaný – Q. K.
 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o náhradu škody z ublíženia… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, určovania žaloba Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zverenie do výchovy a… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 18382,5 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 14118,03 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1716,61 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 29420,91 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .