Okresný súd Veľký Krtíš SNP 2, 990 14 Veľký Krtíš

Na súde pracuje 11 sudcov.

Pre súd evidujeme 16 444 pojednávaní a 31 182 rozhodnutí.

Celkovo 5. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 1 255€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 5. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 9,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7 mesiaca

Celkovo 9. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,7 mesiaca

Celkovo 10. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,8 mesiaca

Celkovo 25. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,5 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mgr. Nina Spurná

Adresa

Okresný súd Veľký Krtíš
SNP 2
990 14 Veľký Krtíš
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Poznámka:
Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny dňa 27. 02. 2018 od 7:30 h do 15:30 h bude Okresný súd Veľký Krtíš vrátane podateľne a informačného centra pracovať v obmedzenom režime. V dňoch 29.3.2018, 21.12.2018 a 28.12.2018 budú úradné hodiny informačného centra súdu: 8:00 - 12:00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny dňa 27. 02. 2018 od 7:30 h do 15:30 h bude Okresný súd Veľký Krtíš vrátane podateľne a informačného centra pracovať v obmedzenom režime. V dňoch 29.3.2018, 21.12.2018 a 28.12.2018 budú úradné hodiny podateľne súdu: 8:00 - 12:00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 15:30
utorok: 7:30 - 15:30
streda: 7:30 - 15:30
štvrtok: 7:30 - 15:30
piatok: 7:30 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Ľuboš Murgaš a podpredseda je JUDr. Tomáš Minárik.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Slavomír Cimerman

sudca

2 745

2 224

JUDr. Ladislav Dubán

sudca

0

0

JUDr. Marta Kamenská

sudkyňa

1 888

1 346

Mgr. Andrej Maukš

sudca

369

367

JUDr. Tomáš Minárik

podpredseda

376

291

JUDr. Ľuboš Murgaš

predseda

1 127

855

JUDr. Zoltán Orlai

sudca

853

2 601

JUDr. Elena Petrusová

sudkyňa

2 356

1 888

JUDr. Milan Růžička

sudca

178

279

JUDr. Ján Šulgan

sudca

1 886

1 323

Mgr. Milan Varga

sudca

544

435

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Jana Chlpošová

pravdepodobne VSÚ

0

68

JUDr. Slavomír Cimerman

sudca

2 745

2 224

Jana Dohnáleková

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Ladislav Dubán

sudca

0

0

JUDr. Peter Ďurica

pravdepodobne VSÚ

0

180

JUDr. Jana Fabianová

pravdepodobne VSÚ

0

4 173

Mgr. Erika Gemerová

pravdepodobne VSÚ

0

736

JUDr. Drahomíra Hrončeková

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Milan Hruška

pravdepodobne VSÚ

0

1 045

Mgr. Marek Janák

pravdepodobne VSÚ

0

178

Denisa Juhászová

pravdepodobne VSÚ

0

132

JUDr. Marta Kamenská

sudkyňa

1 888

1 346

JUDr. Dagmar Komadová

sudkyňa

2 384

1 702

Anna Králiková

pravdepodobne VSÚ

0

14

Mgr. Ján Kyseľ

pravdepodobne VSÚ

0

1 778

Ľubica Marčoková

pravdepodobne VSÚ

0

39

Mgr. Andrej Maukš

sudca

369

367

JUDr. Tomáš Minárik

podpredseda

376

291

JUDr. Ľuboš Murgaš

predseda

1 127

855

JUDr. Zoltán Orlai

sudca

853

2 601

JUDr. Elena Petrusová

sudkyňa

2 356

1 888

JUDr. Milan Růžička

sudca

178

279

Mgr. Eva Strašková

sudkyňa

1 707

937

JUDr. Ján Šulgan

sudca

1 886

1 323

Beáta Tomová

pravdepodobne VSÚ

0

62

Mgr. Milan Varga

sudca

544

435

JUDr. Marián Vladovič

sudca

0

10

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok bez odôvodnenia – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 700,- Eur istiny… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 70,70 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 28,10 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, uloženie výchovného opatrenia Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 641,08 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 22367,91 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zapl. 1 532,37 Eur istiny s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .