Krajský súd Nitra Štúrova 9, 949 68 Nitra

Na súde pracuje 46 sudcov.

Pre súd evidujeme 23 658 pojednávaní a 32 475 rozhodnutí.

Celkovo 4. najmenej pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 6 243€

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Lenka Kiradžiev Hovorca

Adresa

Krajský súd Nitra
Štúrova 9
949 68 Nitra
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
Faxové číslo trestného oddelenia 037/8840191
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Ján Vanko a podpredseda je JUDr. Ingrid Doležajová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Martina Balegová

sudkyňa

0

26

JUDr. Ján Bzdúšek

sudca

1 797

2 149

JUDr. Ingrid Doležajová

podpredseda

3

815

JUDr. Lýdia Gálisová

sudkyňa

1 233

1 243

JUDr. Roman Greguš

podpredseda

3

355

JUDr. Lenka Halmešová

sudkyňa

0

0

JUDr. Štefan Hrvola

sudca

426

287

JUDr. PhD. Adriana Kálmanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Dana Kálnayová

sudkyňa

1 603

3 059

JUDr. Petr Kaňa

sudca

95

54

JUDr. Dr. Ingrid Kišacová

sudkyňa

0

0

JUDr. Oliver Kolenčík

sudca

0

0

JUDr. Lenka Kováčová

sudkyňa

41

25

JUDr. Oľga Kováčová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ľubomíra Kubáňová

sudkyňa

1 687

435

JUDr. Stanislav Libant

sudca

1 652

417

Mgr. Pavel Lukáč

sudca

0

0

JUDr. Erika Madarászová

sudkyňa

729

554

JUDr. Mária Malíková

sudkyňa

7

595

JUDr. Katarína Marčeková

sudkyňa

6

1 355

JUDr. Zita Matyóová

sudkyňa

1 661

406

JUDr. PhD. Ľubica Medvecká

sudca

33

2

JUDr. Boris Minks

sudca

16

1 008

JUDr. Marta Molnárová

sudkyňa

1 095

1 733

Mgr. Erik Németh

sudca

7

617

Mgr. Adriana Némethová

sudkyňa

377

343

JUDr. Vladimír Novotný

sudca

1 447

1 112

JUDr. Renáta Pátrovičová

sudkyňa

2

564

JUDr. Pavol Pilek

sudca

1 088

1 442

JUDr. Dagmar Podhorcová

sudkyňa

670

613

JUDr. Jarmila Pogranová

sudkyňa

1

293

Mgr. Andrea Szombathová Poláková

sudkyňa

0

0

JUDr. Marta Polyaková

sudkyňa

0

342

JUDr. Vladimír Pribula

sudca

1 955

1 142

Mgr. Ingrid Vallová Radošická

sudkyňa

0

0

JUDr. Denisa Šaligová

sudkyňa

0

1

JUDr. Eva Šišková

sudkyňa

113

222

JUDr. Sidónia Sládečková

sudkyňa

15

1 085

Mgr. Andrea Szombathová

sudkyňa

0

0

Mgr. Andrea Szombathová - Poláková

sudkyňa

0

139

JUDr. Soňa Vacková

sudkyňa

0

59

Mgr. Ingrid Radošická Vallová

sudkyňa

25

18

Mgr. Ingrid Vallová

sudkyňa

910

835

JUDr. Ján Vanko

predseda

381

103

JUDr. Darina Vargová

sudkyňa

695

1 597

JUDr. Soňa Zmeková

sudkyňa

239

720

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Zuzana Babínová

sudkyňa

0

0

JUDr. Martina Balegová

sudkyňa

0

26

JUDr. Ján Bernát

sudca

400

136

JUDr. Ján Bzdúšek

sudca

1 797

2 149

JUDr. Ingrid Doležajová

podpredseda

3

815

JUDr. Lýdia Gálisová

sudkyňa

1 233

1 243

JUDr. Roman Greguš

podpredseda

3

355

JUDr. Lenka Halmešová

sudkyňa

0

0

JUDr. Dušan Harbuta

sudca

684

858

JUDr. Eva Hritzová

sudkyňa

0

603

JUDr. Štefan Hrvola

sudca

426

287

JUDr. Mária Hušeková

sudkyňa

306

322

JUDr. PhD. Adriana Kálmanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Dana Kálnayová

sudkyňa

1 603

3 059

JUDr. Petr Kaňa

sudca

95

54

JUDr. Oliver Kolenčík

sudca

0

0

JUDr. Lenka Kováčová

sudkyňa

41

25

JUDr. Oľga Kováčová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ľubomíra Kubáňová

sudkyňa

1 687

435

JUDr. Stanislav Libant

sudca

1 652

417

Mgr. Pavel Lukáč

sudca

0

0

JUDr. Erika Madarászová

sudkyňa

729

554

JUDr. Mária Malíková

sudkyňa

7

595

JUDr. Katarína Marčeková

sudkyňa

6

1 355

JUDr. Zita Matyóová

sudkyňa

1 661

406

JUDr. PhD. Ľubica Medvecká

sudca

33

2

JUDr. Boris Minks

sudca

16

1 008

JUDr. Marta Molnárová

sudkyňa

1 095

1 733

Mgr. Erik Németh

sudca

7

617

Mgr. Adriana Némethová

sudkyňa

377

343

JUDr. Vladimír Novotný

sudca

1 447

1 112

JUDr. Bernard Oláš

sudca

0

0

JUDr. Renáta Pátrovičová

sudkyňa

2

564

JUDr. Pavol Pilek

sudca

1 088

1 442

JUDr. Dagmar Podhorcová

sudkyňa

670

613

JUDr. Jarmila Pogranová

sudkyňa

1

293

Mgr. Andrea Szombathová Poláková

sudkyňa

0

0

JUDr. Marta Polyaková

sudkyňa

0

342

JUDr. Vladimír Pribula

sudca

1 955

1 142

Mgr. Ingrid Vallová Radošická

sudkyňa

0

0

JUDr. Denisa Šaligová

sudkyňa

0

1

JUDr. Eva Šišková

sudkyňa

113

222

JUDr. Sidónia Sládečková

sudkyňa

15

1 085

JUDr. Miroslav Šupa

sudca

0

0

JUDr. Veronika Svoradová

sudkyňa

0

0

Mgr. Andrea Szombathová

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Viola Takáčová

sudkyňa

1 151

1 539

JUDr. Soňa Vacková

sudkyňa

0

59

Mgr. Ingrid Radošická Vallová

sudkyňa

25

18

Mgr. Ingrid Vallová

sudkyňa

910

835

JUDr. Ján Vanko

predseda

381

103

JUDr. Darina Vargová

sudkyňa

695

1 597

PhD. Gabriela Vyskočová

sudkyňa

0

0

JUDr. Soňa Zmeková

sudkyňa

239

720

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Odmietajúce podanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Život a zdravie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Rodina a mládež
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, sťažnosť odsúdeného Pojednávanie prebehne dňa

  Dátum pojednávania je zo vzdialenej budúcnosti, ide o chybu v pôvodných dátach.
  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudca – JUDr. Zita Matyóová
  Obžalovaný – Jozef Chudják
 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, sťažnosť ods. Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudca – JUDr. Zita Matyóová
  Obžalovaný – Patrik Dodek
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudca – JUDr. Darina Vargová
  Navrhovateľ – Roman Cerulík
  Odporca – Okresný úrad Nitra, odbor opravn. prostriedkov
 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudca – JUDr. Darina Vargová
  Navrhovateľ – TRIBO, s.r.o. Zlaté Moravce
  Odporca – Slovenská obchodná inšpekcia-Ústredný inšpektorát
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudca – JUDr. Darina Vargová
  Navrhovateľ – Ivan Hindický
  Odporca – Krajské riaditeľstvo PZ
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudca – JUDr. Darina Vargová
  Navrhovateľ – Roman Cerulík
  Odporca – Okresný úrad Nitra
 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudca – JUDr. Darina Vargová
  Navrhovateľ – Everland, s.r.o., Bratislava
  Odporca – Slovenská obchodná inšpekcia , Bratislava
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudca – JUDr. Darina Vargová
  Navrhovateľ – LANDIS SK, s.r.o.
  Odporca – Finančné riaditeľstvo
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudca – JUDr. Darina Vargová
  Navrhovateľ – Roman Cerulík
  Odporca – Okresný úrad Nitra
 10. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudca – JUDr. Darina Vargová
  Navrhovateľ – Roman Cerulík
  Odporca – Okresný úrad Nitra, odbor opravn. prostriedkov
Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .