Krajský súd Nitra Štúrova 9, 949 68 Nitra

Na súde pracuje 51 sudcov.

Pre súd evidujeme 26 448 pojednávaní a 31 923 rozhodnutí.

Celkovo 4. najmenej pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 6 243€

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Lenka Kiradžiev Hovorca

Adresa

Krajský súd Nitra
Štúrova 9
949 68 Nitra
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
Faxové číslo trestného oddelenia 037/8840191
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Roman Greguš a podpredseda je JUDr. Ingrid Doležajová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Zuzana Babínová

sudkyňa

0

0

JUDr. Martina Balegová

sudkyňa

128

117

JUDr. Ján Bernát

sudca

400

115

JUDr. Ján Bzdúšek

sudca

1 980

1 998

JUDr. Ingrid Doležajová

podpredseda

101

779

JUDr. Lýdia Gálisová

sudkyňa

1 403

1 217

JUDr. Roman Greguš

predseda

91

322

JUDr. Lenka Halmešová

sudkyňa

118

1

JUDr. Eva Hritzová

sudkyňa

2

535

JUDr. Štefan Hrvola

sudca

596

285

JUDr. PhD. Adriana Kálmanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Dana Kálnayová

sudkyňa

1 711

2 712

JUDr. Petr Kaňa

sudca

263

90

JUDr. Dr. Ingrid Kišacová

sudkyňa

2

0

JUDr. Oliver Kolenčík

sudca

163

0

JUDr. Lenka Kostolanská

sudkyňa

12

0

JUDr. Lenka Kováčová

podpredseda

191

68

JUDr. Ľubomíra Kubáňová

sudkyňa

1 942

411

JUDr. Stanislav Libant

sudca

1 925

409

Mgr. Pavel Lukáč

sudca

0

0

JUDr. Erika Madarászová

sudkyňa

874

657

JUDr. Mária Malíková

sudkyňa

129

610

JUDr. Katarína Marčeková

sudkyňa

157

1 266

JUDr. Zita Matyóová

sudkyňa

1 922

396

JUDr. PhD. Ľubica Medvecká

sudca

33

2

JUDr. Boris Minks

sudca

182

1 020

JUDr. Marta Molnárová

sudkyňa

1 268

1 538

Mgr. Erik Németh

sudca

87

617

Mgr. Adriana Némethová

sudkyňa

533

341

JUDr. Vladimír Novotný

sudca

1 662

1 079

JUDr. Bernard Oláš

sudca

0

0

JUDr. Renáta Pátrovičová

sudkyňa

123

580

JUDr. Pavol Pilek

sudca

1 193

1 361

JUDr. Dagmar Podhorcová

sudkyňa

822

620

JUDr. Jarmila Pogranová

sudkyňa

123

341

Mgr. Andrea Szombathová Poláková

sudkyňa

0

0

JUDr. Marta Polyaková

sudkyňa

0

308

JUDr. Vladimír Pribula

sudca

2 204

1 187

Mgr. Ingrid Vallová Radošická

sudkyňa

0

0

JUDr. Denisa Šaligová

sudkyňa

119

1

JUDr. Eva Šišková

sudkyňa

433

369

JUDr. Sidónia Sládečková

sudkyňa

118

1 064

JUDr. Miroslav Šupa

sudca

0

0

Mgr. Andrea Szombathová

sudkyňa

0

0

Mgr. Andrea Szombathová - Poláková

sudkyňa

149

248

JUDr. Soňa Vacková

sudkyňa

114

170

Mgr. Ingrid Radošická Vallová

sudkyňa

254

213

Mgr. Ingrid Vallová

sudkyňa

910

742

JUDr. Ján Vanko

sudca

537

114

JUDr. Darina Vargová

sudkyňa

917

1 592

JUDr. Soňa Zmeková

sudkyňa

415

793

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Zuzana Babínová

sudkyňa

0

0

JUDr. Martina Balegová

sudkyňa

128

117

JUDr. Ján Bernát

sudca

400

115

JUDr. Ján Bzdúšek

sudca

1 980

1 998

JUDr. Ingrid Doležajová

podpredseda

101

779

JUDr. Lýdia Gálisová

sudkyňa

1 403

1 217

JUDr. Roman Greguš

predseda

91

322

JUDr. Lenka Halmešová

sudkyňa

118

1

JUDr. Dušan Harbuta

sudca

684

769

JUDr. Eva Hritzová

sudkyňa

2

535

JUDr. Štefan Hrvola

sudca

596

285

JUDr. Mária Hušeková

sudkyňa

306

298

JUDr. PhD. Adriana Kálmanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Dana Kálnayová

sudkyňa

1 711

2 712

JUDr. Petr Kaňa

sudca

263

90

JUDr. Oliver Kolenčík

sudca

163

0

JUDr. Lenka Kostolanská

sudkyňa

12

0

JUDr. Lenka Kováčová

podpredseda

191

68

JUDr. Oľga Kováčová

sudkyňa

66

0

JUDr. Ľubomíra Kubáňová

sudkyňa

1 942

411

JUDr. Stanislav Libant

sudca

1 925

409

Mgr. Pavel Lukáč

sudca

0

0

JUDr. Erika Madarászová

sudkyňa

874

657

JUDr. Mária Malíková

sudkyňa

129

610

JUDr. Katarína Marčeková

sudkyňa

157

1 266

JUDr. Zita Matyóová

sudkyňa

1 922

396

JUDr. PhD. Ľubica Medvecká

sudca

33

2

JUDr. Boris Minks

sudca

182

1 020

JUDr. Marta Molnárová

sudkyňa

1 268

1 538

Mgr. Erik Németh

sudca

87

617

Mgr. Adriana Némethová

sudkyňa

533

341

JUDr. Vladimír Novotný

sudca

1 662

1 079

JUDr. Bernard Oláš

sudca

0

0

JUDr. Renáta Pátrovičová

sudkyňa

123

580

JUDr. Pavol Pilek

sudca

1 193

1 361

JUDr. Dagmar Podhorcová

sudkyňa

822

620

JUDr. Jarmila Pogranová

sudkyňa

123

341

Mgr. Andrea Szombathová Poláková

sudkyňa

0

0

JUDr. Marta Polyaková

sudkyňa

0

308

JUDr. Vladimír Pribula

sudca

2 204

1 187

Mgr. Ingrid Vallová Radošická

sudkyňa

0

0

JUDr. Denisa Šaligová

sudkyňa

119

1

JUDr. Eva Šišková

sudkyňa

433

369

JUDr. Sidónia Sládečková

sudkyňa

118

1 064

JUDr. Miroslav Šupa

sudca

0

0

JUDr. Veronika Svoradová

sudkyňa

0

0

Mgr. Andrea Szombathová

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Viola Takáčová

sudkyňa

1 152

1 409

JUDr. Soňa Vacková

sudkyňa

114

170

Mgr. Ingrid Radošická Vallová

sudkyňa

254

213

Mgr. Ingrid Vallová

sudkyňa

910

742

JUDr. Ján Vanko

sudca

537

114

JUDr. Darina Vargová

sudkyňa

917

1 592

PhD. Gabriela Vyskočová

sudkyňa

0

0

JUDr. Soňa Zmeková

sudkyňa

415

793

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Dôchodky
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Rodina a mládež
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Neplatnosť skončenia pracovného pomeru
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Odmietajúce podanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, sťažnosť odsúdeného Pojednávanie prebehne dňa

  Dátum pojednávania je zo vzdialenej budúcnosti, ide o chybu v pôvodných dátach.
  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudca – JUDr. Zita Matyóová
  Obžalovaný – ["G", "H"]
 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudcovia – JUDr. Marta Molnárová, JUDr. Eva Šišková a JUDr. Darina Vargová
  Navrhovateľ – E. O.
  Odporca – K. R.
 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudcovia – JUDr. Marta Molnárová, JUDr. Eva Šišková a JUDr. Darina Vargová
  Navrhovateľ – E. R.
  Odporca – X. W.
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudcovia – JUDr. Marta Molnárová, JUDr. Eva Šišková a JUDr. Darina Vargová
  Navrhovateľ – W. I.
  Odporca – D. T.
 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudcovia – JUDr. Marta Molnárová, JUDr. Eva Šišková a JUDr. Darina Vargová
  Navrhovateľ – G. W.
  Odporca – H. G.
 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudcovia – JUDr. Marta Molnárová, JUDr. Eva Šišková a JUDr. Darina Vargová
  Navrhovateľ – A. M.
  Odporca – I. C.
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudcovia – JUDr. Marta Molnárová, JUDr. Eva Šišková a JUDr. Darina Vargová
  Navrhovateľ – A. Q.
  Odporca – D. P.
 10. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudcovia – JUDr. Marta Molnárová, JUDr. Eva Šišková a JUDr. Darina Vargová
  Navrhovateľ – C. Y.
  Odporca – R. X.
Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .