Okresný súd Vranov nad Topľou M. R. Štefánika 874, 093 32 Vranov n/T

Na súde pracuje 15 sudcov.

Pre súd evidujeme 39 451 pojednávaní a 41 351 rozhodnutí.

Celkovo 1. až 2. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Pokuty od Ústavného súdu Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 0€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 17. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 10 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 10,1 mesiaca

Celkovo 24. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 12,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 12,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 11,8 mesiaca

Celkovo 8. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3 mesiaca

Celkovo 15. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,3 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Bc. Ivana Petrufová

Adresa

Okresný súd Vranov nad Topľou
M. R. Štefánika 874
093 32 Vranov n/T
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:30, 12:00 - 17:00
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 13:00

Podateľňa

Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:30, 12:00 - 17:00
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 13:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Iveta Mihóková a podpredseda je JUDr. Andrea Zolotová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Gabriela Dubová

sudkyňa

760

592

JUDr. Andrea Havírová

sudkyňa

2 005

1 454

Mgr. Marcela Holubová

sudkyňa

338

212

JUDr. Jozef Hrindák

sudca

2

0

JUDr. Matúš Kalanin

sudca

1 436

1 611

JUDr. Martin Kopina

sudca

2 601

2 312

JUDr. Barbora Kovaliková

sudkyňa

109

32

JUDr. Ján Kozenko

sudca

3 909

2 669

JUDr. Martina Melníková

sudkyňa

3 647

2 271

JUDr. Iveta Mihóková

predseda

2 171

1 555

Mgr. Anna Monoková

sudkyňa

2 704

2 530

JUDr. Silvia Šviderská

sudkyňa

5 706

4 004

JUDr. Milan Vaľuš

sudca

4 409

3 226

JUDr. Ružena Vašková

sudkyňa

2 391

2 140

JUDr. Andrea Zolotová

podpredseda

5 116

3 971

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Tomáš Alušík

pravdepodobne VSÚ

0

261

JUDr. Eva Bérešová

sudkyňa

47

495

Mgr. Martin Bialý

pravdepodobne VSÚ

0

97

Mgr. Janka Byncová

pravdepodobne VSÚ

0

127

JUDr. Zora Chudová

pravdepodobne VSÚ

0

55

Mgr. Mário Donič

pravdepodobne VSÚ

0

875

JUDr. Gabriela Dubová

sudkyňa

760

592

JUDr. Michal Gedor

pravdepodobne VSÚ

0

529

JUDr. Andrea Havírová

sudkyňa

2 005

1 454

Mgr. Marcela Holubová

sudkyňa

338

212

JUDr. Jozef Hrindák

sudca

2

0

Mgr. Tatiana Hurtová

pravdepodobne VSÚ

0

85

Mgr. Jaroslav Jevčák

pravdepodobne VSÚ

0

10

JUDr. Matúš Kalanin

sudca

1 436

1 611

JUDr. Martin Kopina

sudca

2 601

2 312

JUDr. Barbora Kovaliková

sudkyňa

109

32

JUDr. Ján Kozenko

sudca

3 909

2 669

JUDr. Martina Melníková

sudkyňa

3 647

2 271

JUDr. Iveta Mihóková

predseda

2 171

1 555

Mgr. Anna Monoková

sudkyňa

2 704

2 530

JUDr. Miroslav Novák

sudca

467

577

Mgr. Anna Revajová

pravdepodobne VSÚ

0

140

Mgr. Martin Šaffa

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Jaroslav Špička

pravdepodobne VSÚ

0

543

JUDr. Valéria Špitaliková

pravdepodobne VSÚ

0

10

JUDr. Silvia Šviderská

sudkyňa

5 706

4 004

JUDr. Jana Tomášová

neznáma pracovníčka

0

645

JUDr. Milan Vaľuš

sudca

4 409

3 226

JUDr. Ľubov Vargová

sudkyňa

1 531

1 442

JUDr. Ružena Vašková

sudkyňa

2 391

2 140

Mgr. Štefan Veliký

pravdepodobne VSÚ

0

112

JUDr. Andrea Zolotová

podpredseda

5 116

3 971

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Povolenie uzavrieť manželstvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Majetok
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 276 ods. 1, ods. 2… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 221, ods.1, ods.2)… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 148 ods. 1,4 Tr. zák.… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 199 ods.1, ods.2… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 222 ods. 1, ods. 3… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 199 ods.1, ods.2… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 216 ods. 1 Tr.zák,. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 221 ods. 1, ods. 3… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 188 ods. 1, ods.2… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 211 ods.1 písm.b)… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .