Okresný súd Žilina Hviezdoslavova ul. 28, 010 01 Žilina

At the court there are 45 judges working.

For the court we register 80,627 hearings and 82,327 judgements.

Overall 3rd at most fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 264,428€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 7th slowest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 13 months
 • Average duration for year 2012 is 14.7 months
 • Average duration for year 2011 is 14 months
 • Average duration for year 2010 is 20.8 months

Overall 16th slowest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 14.9 months
 • Average duration for year 2012 is 15.3 months
 • Average duration for year 2011 is 13.5 months
 • Average duration for year 2010 is 13.3 months

Overall 5th slowest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 10.7 months
 • Average duration for year 2012 is 10.2 months
 • Average duration for year 2011 is 9.8 months
 • Average duration for year 2010 is 9.6 months

Overall 22nd to 23rd slowest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 4.6 months
 • Average duration for year 2012 is 4.1 months
 • Average duration for year 2011 is 5.4 months
 • Average duration for year 2010 is 5.1 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Anna Dudová Záborská
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Žilina
Hviezdoslavova ul. 28
010 01 Žilina
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
utorok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
streda: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
piatok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
utorok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
streda: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
piatok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
utorok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
streda: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
piatok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00

Predsedovia

Podpredseda súdu je JUDr. Vladimír Kozáčik.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Lenka Augustínová

sudkyňa

1 404

1 158

JUDr. Gabriela Bargelová

sudkyňa

392

5 874

JUDr. Marek Bartko

sudca

637

715

JUDr. Erika Bebčáková

sudkyňa

2 339

134

JUDr. Daniel Béreš

sudca

1 430

261

Mgr. Dušan Chamula

sudca

1 914

1 118

JUDr. Marcela Dolníková

sudkyňa

0

0

JUDr. Gabriela Dúbravková

sudkyňa

2 973

2 216

Mgr. Antónia Ďuranová

sudkyňa

265

1 815

Mgr. Richard Golis

sudca

142

596

JUDr. Andrea Gulčiková

sudkyňa

37

153

Mgr. Ladislav Halla

sudca

1 846

1 185

Mgr. Ján Hehejík

sudca

0

0

Mgr. Zita Hehejíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Erika Hrabovská

sudkyňa

0

0

JUDr. Peter Hrnčiar

sudca

116

169

JUDr. Silvia Hrnčiariková

sudkyňa

841

20

JUDr. Helena Tőre Janíčková

sudkyňa

0

0

JUDr. Vladimír Kozáčik

podpredseda

2 619

1 859

Mgr. Eva Kráľová

sudkyňa

321

257

JUDr. Eva Kráľová

sudkyňa

945

856

JUDr. Branislav Lečko

sudca

1 833

1 110

JUDr. Helena Tőre Janíčková M

sudkyňa

488

198

JUDr. Jaroslav Macek

sudca

552

2 987

JUDr. Anna Majeriková

sudkyňa

3 203

2 127

JUDr. Margaréta Milecová

sudkyňa

635

359

JUDr. Jana Novotná Mlinárcsiková

sudkyňa

0

1

JUDr. Drahomír Mrva

sudca

3 253

1 912

JUDr. PhD. Lenka Müllerová

podpredseda

2 409

1 663

JUDr. Lenka Müllerová

podpredseda

0

0

JUDr. Ing. Katarína Muráriková

sudkyňa

111

2 083

JUDr. Ing. Lucia Novysedláková

sudkyňa

172

75

JUDr. Gabriela Panáková

sudkyňa

3 170

1 831

JUDr. Michaela Perďochová

sudkyňa

129

94

JUDr. Zuzana Pilátová

sudkyňa

2 181

347

JUDr. Mgr. Michaela Priesolová

sudkyňa

1 146

692

JUDr. Michal Repkovský

sudca

0

0

JUDr. Ján Rybárik

sudca

3 231

1 508

JUDr. Jana Scholtzová

sudkyňa

3 940

1 116

JUDr. Marek Šenkár

sudca

2 977

122

JUDr. Beáta Svediaková

sudkyňa

3 536

2 007

JUDr. Iveta Sýkorová

sudkyňa

3 613

1 570

JUDr. Renáta Sýkorová

sudkyňa

3 366

3 302

JUDr. Štefan Tomáš

sudca

2 646

262

JUDr. Marcela Dolníková Žabková

sudkyňa

1 283

475

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Jozef Augustín

pravdepodobne VSÚ

0

294

JUDr. Lenka Augustínová

sudkyňa

1 404

1 158

JUDr. Gabriela Bargelová

sudkyňa

392

5 874

Mgr. Marek Bartko

pravdepodobne VSÚ

0

657

JUDr. Marek Bartko

sudca

637

715

JUDr. Róbert Bebčák

sudca

661

1 354

JUDr. Erika Bebčáková

sudkyňa

2 339

134

Mgr. Dagmar Belobradová

pravdepodobne VSÚ

0

1 018

JUDr. Daniel Béreš

sudca

1 430

261

Mgr. Martina Bičanovská

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Martina Brniaková

sudkyňa

2 466

1 699

Tajomníčka Katarína Bušovská

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Jana Čabráková

pravdepodobne VSÚ

0

190

Martina Čečková

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Ivica Čelková

sudkyňa

0

163

Mgr. Dušan Chamula

sudca

1 914

1 118

Mgr. Gabriela Chudovská

neznáma pracovníčka

0

1 100

Mgr. Monika Doležalová

pravdepodobne VSÚ

0

24

JUDr. Marcela Dolníková

sudkyňa

0

0

JUDr. Gabriela Dúbravková

sudkyňa

2 973

2 216

Mgr. Antónia Ďuranová

sudkyňa

265

1 815

Mgr. Jana Ďurišová

pravdepodobne VSÚ

0

1 159

Mgr. Katarína Filipovičová

pravdepodobne VSÚ

0

81

Mgr. Michal Frátrik

neznámy pracovník

0

1 272

JUDr. Martin Gábriš

pravdepodobne VSÚ

0

623

Dajana Galadíková

pravdepodobne VSÚ

0

6

Mgr. Miloš Gero

pravdepodobne VSÚ

0

142

Mgr. Richard Golis

sudca

142

596

JUDr. Lenka Gomolová

pravdepodobne VSÚ

0

1 272

JUDr. Andrea Gulčiková

sudkyňa

37

153

Mgr. Michal Haleš

pravdepodobne VSÚ

0

167

Mgr. Naďa Haľková

pravdepodobne VSÚ

0

366

Mgr. Ladislav Halla

sudca

1 846

1 185

Mgr. Jozef Hančák

pravdepodobne VSÚ

0

3

Mgr. Ján Hehejík

sudca

0

0

Mgr. Zita Hehejíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Erika Hrabovská

sudkyňa

0

0

JUDr. Peter Hrnčiar

sudca

116

169

JUDr. Silvia Hrnčiariková

sudkyňa

841

20

Silvia Isteníková

pravdepodobne VSÚ

0

66

JUDr. Helena Tőre Janíčková

sudkyňa

0

0

Mgr. Lenka Janíková

neznáma pracovníčka

0

283

Mgr. Juraj Kadaši

pravdepodobne VSÚ

2

217

JUDr. Katarína Kopková Karumníková

pravdepodobne VSÚ

0

516

Mgr. Mária Kašíková

sudkyňa

62

265

Mgr. Andrej Kekely

sudca

2 561

2 012

Mgr. Monika Knížová

pravdepodobne VSÚ

0

527

JUDr. Vladimír Kozáčik

podpredseda

2 619

1 859

Mgr. Eva Kráľová

sudkyňa

321

257

JUDr. Eva Kráľová

sudkyňa

945

856

Mgr. Patrik Kremeň

pravdepodobne VSÚ

0

1 030

Mgr. Monika Kremeňová

pravdepodobne VSÚ

0

11

Mgr. Mária Kypusová

pravdepodobne VSÚ

0

23

Mgr. Jaroslav Láštic

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Branislav Lečko

sudca

1 833

1 110

JUDr. Monika Liptáková

sudkyňa

1 683

222

JUDr. Helena Tőre Janíčková M

sudkyňa

488

198

JUDr. Jaroslav Macek

sudca

552

2 987

JUDr. Anna Majeriková

sudkyňa

3 203

2 127

JUDr. Marcela Malatká

sudca

1 353

332

JUDr. Martin Maliar

pravdepodobne VSÚ

0

12

Silvia Martoníková

pravdepodobne VSÚ

0

19

JUDr. Michal Masár

pravdepodobne VSÚ

0

970

Andrea Maxianová

pravdepodobne VSÚ

0

26

Mgr. Peter Maxinčák

pravdepodobne VSÚ

0

439

Mgr. Anna Miháliková

sudkyňa

1 160

738

Mgr. Svetlana Mihálková

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Monika Mikulová

pravdepodobne VSÚ

0

252

JUDr. Margaréta Milecová

sudkyňa

635

359

JUDr. Jana Novotná Mlinárcsiková

sudkyňa

0

1

Tajomníčka Helena Morvayová

pravdepodobne VSÚ

0

10

JUDr. Drahomír Mrva

sudca

3 253

1 912

JUDr. PhD. Lenka Müllerová

podpredseda

2 409

1 663

JUDr. Lenka Müllerová

podpredseda

0

0

JUDr. Ing. Katarína Muráriková

sudkyňa

111

2 083

JUDr. Jana Novotná

sudca

0

0

JUDr. Ing. Lucia Novysedláková

sudkyňa

172

75

Mgr. Martina Ondrušková

pravdepodobne VSÚ

0

3

Bc. Zuzana Palárcová

pravdepodobne VSÚ

0

23

JUDr. Gabriela Panáková

sudkyňa

3 170

1 831

JUDr. Michaela Perďochová

sudkyňa

129

94

JUDr. Zuzana Pilátová

sudkyňa

2 181

347

JUDr. Ivica Pittnerová

neznáma pracovníčka

0

156

JUDr. Mgr. Michaela Priesolová

sudkyňa

1 146

692

Proforma Proforma

pravdepodobne VSÚ

0

21

Monika Radvaňová

pravdepodobne VSÚ

0

29

JUDr. Michal Repkovský

sudca

0

0

JUDr. Ján Rybárik

sudca

3 231

1 508

JUDr. Jana Scholtzová

sudkyňa

3 940

1 116

JUDr. Marek Šenkár

sudca

2 977

122

Eva Šidlíková

pravdepodobne VSÚ

0

17

Mgr. Denisa Šlacká

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Jana Šmehýlová

pravdepodobne VSÚ

0

788

Mgr. Peter Staríček

pravdepodobne VSÚ

0

457

Mgr. Mária Šterdasová

pravdepodobne VSÚ

1

1 869

Mgr. Lucia Subjaková

pravdepodobne VSÚ

0

133

JUDr. Beáta Svediaková

sudkyňa

3 536

2 007

JUDr. Iveta Sýkorová

sudkyňa

3 613

1 570

JUDr. Renáta Sýkorová

sudkyňa

3 366

3 302

Mgr. Silvia Tisová

sudkyňa

1 949

2 039

JUDr. Štefan Tomáš

sudca

2 646

262

JUDr. Gabriela Tučková

sudkyňa

2 586

2 332

Mgr. Mária Tvrdá

pravdepodobne VSÚ

0

64

Tajomníčka Mária Zemiaková

pravdepodobne VSÚ

0

7

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozhodnutie – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  Dátum rozhodnutia je zo vzdialenej budúcnosti, ide o chybu v pôvodných dátach.
  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Mgr. Michaela Priesolová
 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na určenie priezviska Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, vypratanie nehnuteľnosti Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a úpravu… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, odčlenenie spoluvlastnickeho… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie, že podiely… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na vyslovenie… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 511,99 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie oddĺženia pre… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie náhrady škody na… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 448,52 eur s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .