Okresný súd Žilina Hviezdoslavova ul. 28, 010 59 Žilina

Na súde pracuje 40 sudcov.

Pre súd evidujeme 67 923 pojednávaní a 67 089 rozhodnutí.

Celkovo 3. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 264 428€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 7. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 13 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 14,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 14 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 20,8 mesiaca

Celkovo 16. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 14,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 15,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 13,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 13,3 mesiaca

Celkovo 5. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 10,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 9,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9,6 mesiaca

Celkovo 22. až 23. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 5,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 5,1 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Lenka Belavá
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Žilina
Hviezdoslavova ul. 28
010 59 Žilina
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
utorok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
streda: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
piatok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
utorok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
streda: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
piatok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
utorok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
streda: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
piatok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Jaroslav Macek a podpredseda je JUDr. Vladimír Kozáčik.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Lenka Augustínová

sudkyňa

915

680

JUDr. Gabriela Bargelová

sudkyňa

317

3 628

JUDr. Marek Bartko

sudca

101

2

JUDr. Erika Bebčáková

sudkyňa

2 014

123

JUDr. Daniel Béreš

sudca

1 175

245

JUDr. Martina Brniaková

sudkyňa

2 420

1 505

JUDr. Marcela Dolníková

sudkyňa

0

0

JUDr. Gabriela Dúbravková

sudkyňa

2 549

1 785

Mgr. Antónia Ďuranová

sudkyňa

143

826

Mgr. Richard Golis

sudca

135

471

JUDr. Peter Hrnčiar

sudca

109

166

JUDr. Silvia Hrnčiariková

sudkyňa

266

9

Mgr. Andrej Kekely

sudca

2 486

1 745

JUDr. Vladimír Kozáčik

podpredseda

2 291

1 560

Mgr. Eva Kráľová

sudkyňa

321

272

JUDr. Eva Kráľová

sudkyňa

425

320

JUDr. Branislav Lečko

sudca

1 833

1 105

JUDr. Helena Tőre Janíčková M

sudkyňa

0

0

JUDr. Jaroslav Macek

predseda

442

2 129

JUDr. Anna Majeriková

sudkyňa

2 676

1 715

JUDr. Margaréta Milecová

sudkyňa

88

30

JUDr. Jana Novotná Mlinárcsiková

sudkyňa

0

1

JUDr. Drahomír Mrva

sudca

2 663

1 339

JUDr. PhD. Lenka Müllerová

sudkyňa

2 107

1 377

JUDr. Lenka Müllerová

podpredseda

0

0

JUDr. Ing. Katarína Muráriková

sudkyňa

85

1 517

JUDr. Jana Novotná

sudca

0

0

JUDr. Ing. Lucia Novysedláková

sudkyňa

172

71

JUDr. Gabriela Panáková

sudkyňa

2 584

1 450

JUDr. Zuzana Pilátová

sudkyňa

1 722

338

JUDr. Mgr. Michaela Priesolová

sudkyňa

596

268

JUDr. Ján Rybárik

sudca

2 749

1 276

JUDr. Jana Scholtzová

sudkyňa

3 269

923

JUDr. Marek Šenkár

sudca

2 364

120

JUDr. Beáta Svediaková

sudkyňa

2 900

1 554

JUDr. Iveta Sýkorová

sudkyňa

3 034

1 343

JUDr. Renáta Sýkorová

sudkyňa

2 697

2 430

Mgr. Silvia Tisová

sudkyňa

1 478

1 507

JUDr. Štefan Tomáš

sudca

2 069

197

JUDr. Marcela Dolníková Žabková

sudkyňa

529

182

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Jozef Augustín

pravdepodobne VSÚ

0

288

JUDr. Lenka Augustínová

sudkyňa

915

680

JUDr. Gabriela Bargelová

sudkyňa

317

3 628

Mgr. Marek Bartko

pravdepodobne VSÚ

0

658

JUDr. Marek Bartko

sudca

101

2

JUDr. Róbert Bebčák

sudca

661

1 308

JUDr. Erika Bebčáková

sudkyňa

2 014

123

Mgr. Dagmar Belobradová

pravdepodobne VSÚ

0

989

JUDr. Daniel Béreš

sudca

1 175

245

Mgr. Martina Bičanovská

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Martina Brniaková

sudkyňa

2 420

1 505

Tajomníčka Katarína Bušovská

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Jana Čabráková

pravdepodobne VSÚ

0

183

Martina Čečková

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Ivica Čelková

sudkyňa

0

156

Mgr. Dušan Chamula

sudca

1 914

1 061

Mgr. Gabriela Chudovská

neznáma pracovníčka

0

1 075

Mgr. Monika Doležalová

pravdepodobne VSÚ

0

24

JUDr. Marcela Dolníková

sudkyňa

0

0

JUDr. Gabriela Dúbravková

sudkyňa

2 549

1 785

Mgr. Antónia Ďuranová

sudkyňa

143

826

Mgr. Jana Ďurišová

pravdepodobne VSÚ

0

1 118

Mgr. Katarína Filipovičová

pravdepodobne VSÚ

0

84

Mgr. Michal Frátrik

neznámy pracovník

0

1 223

JUDr. Martin Gábriš

pravdepodobne VSÚ

0

567

Dajana Galadíková

pravdepodobne VSÚ

0

6

Mgr. Miloš Gero

pravdepodobne VSÚ

0

139

Mgr. Richard Golis

sudca

135

471

JUDr. Lenka Gomolová

pravdepodobne VSÚ

0

1 212

Mgr. Michal Haleš

pravdepodobne VSÚ

0

165

Mgr. Naďa Haľková

pravdepodobne VSÚ

0

358

Mgr. Ladislav Halla

sudca

1 846

1 127

Mgr. Jozef Hančák

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Ján Hehejík

sudca

0

0

Mgr. Zita Hehejíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Erika Hrabovská

sudkyňa

0

0

JUDr. Peter Hrnčiar

sudca

109

166

JUDr. Silvia Hrnčiariková

sudkyňa

266

9

Silvia Isteníková

pravdepodobne VSÚ

0

63

Mgr. Lenka Janíková

neznáma pracovníčka

0

263

Mgr. Juraj Kadaši

pravdepodobne VSÚ

2

209

JUDr. Katarína Kopková Karumníková

pravdepodobne VSÚ

0

498

Mgr. Mária Kašíková

sudkyňa

62

254

Mgr. Andrej Kekely

sudca

2 486

1 745

Mgr. Monika Knížová

pravdepodobne VSÚ

0

510

JUDr. Vladimír Kozáčik

podpredseda

2 291

1 560

Mgr. Eva Kráľová

sudkyňa

321

272

JUDr. Eva Kráľová

sudkyňa

425

320

Mgr. Patrik Kremeň

pravdepodobne VSÚ

0

1 008

Mgr. Monika Kremeňová

pravdepodobne VSÚ

0

10

Mgr. Mária Kypusová

pravdepodobne VSÚ

0

23

Mgr. Jaroslav Láštic

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Branislav Lečko

sudca

1 833

1 105

JUDr. Monika Liptáková

sudkyňa

1 683

216

JUDr. Helena Tőre Janíčková M

sudkyňa

0

0

JUDr. Jaroslav Macek

predseda

442

2 129

JUDr. Anna Majeriková

sudkyňa

2 676

1 715

JUDr. Marcela Malatká

sudca

1 353

323

JUDr. Martin Maliar

pravdepodobne VSÚ

0

12

Silvia Martoníková

pravdepodobne VSÚ

0

18

JUDr. Michal Masár

pravdepodobne VSÚ

0

921

Andrea Maxianová

pravdepodobne VSÚ

0

24

Mgr. Peter Maxinčák

pravdepodobne VSÚ

0

437

Mgr. Anna Miháliková

sudkyňa

1 160

701

Mgr. Svetlana Mihálková

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Monika Mikulová

pravdepodobne VSÚ

0

218

JUDr. Margaréta Milecová

sudkyňa

88

30

Tajomníčka Helena Morvayová

pravdepodobne VSÚ

0

10

JUDr. Drahomír Mrva

sudca

2 663

1 339

JUDr. Lenka Müllerová

podpredseda

0

0

JUDr. Ing. Katarína Muráriková

sudkyňa

85

1 517

JUDr. Jana Novotná

sudca

0

0

JUDr. Ing. Lucia Novysedláková

sudkyňa

172

71

Mgr. Martina Ondrušková

pravdepodobne VSÚ

0

3

Bc. Zuzana Palárcová

pravdepodobne VSÚ

0

23

JUDr. Gabriela Panáková

sudkyňa

2 584

1 450

JUDr. Zuzana Pilátová

sudkyňa

1 722

338

JUDr. Ivica Pittnerová

neznáma pracovníčka

0

153

JUDr. Mgr. Michaela Priesolová

sudkyňa

596

268

Proforma Proforma

pravdepodobne VSÚ

0

20

Monika Radvaňová

pravdepodobne VSÚ

0

23

JUDr. Ján Rybárik

sudca

2 749

1 276

JUDr. Jana Scholtzová

sudkyňa

3 269

923

JUDr. Marek Šenkár

sudca

2 364

120

Eva Šidlíková

pravdepodobne VSÚ

0

17

Mgr. Denisa Šlacká

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Jana Šmehýlová

pravdepodobne VSÚ

0

763

Mgr. Peter Staríček

pravdepodobne VSÚ

0

433

Mgr. Mária Šterdasová

pravdepodobne VSÚ

1

1 820

Mgr. Lucia Subjaková

pravdepodobne VSÚ

0

127

JUDr. Beáta Svediaková

sudkyňa

2 900

1 554

JUDr. Iveta Sýkorová

sudkyňa

3 034

1 343

JUDr. Renáta Sýkorová

sudkyňa

2 697

2 430

Mgr. Silvia Tisová

sudkyňa

1 478

1 507

JUDr. Štefan Tomáš

sudca

2 069

197

JUDr. Gabriela Tučková

sudkyňa

2 586

2 248

Mgr. Mária Tvrdá

pravdepodobne VSÚ

0

55

Tajomníčka Mária Zemiaková

pravdepodobne VSÚ

0

6

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o určenie neúčinnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, pokračovací obzvlášť… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin daňového… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Erika Bebčáková
  Obžalovaný – Q. P.
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zníženie vyživovacej… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, pokračovací prečin… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Daniel Béreš
  Obžalovaný – W. F.
 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin daňového… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Erika Bebčáková
  Obžalovaný – U. B.
 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, zločin podvodu podľa § §… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Daniel Béreš
  Obžalovaný – H. I.
 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin ublíženia na… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Marek Šenkár
  Obžalovaný – H. N.
 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, obzvlášť závažný zločin… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Daniel Béreš
  Obžalovaný – D. S.
Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .