Okresný súd Žilina Hviezdoslavova ul. 28, 010 01 Žilina

Na súde pracuje 45 sudcov.

Pre súd evidujeme 81 131 pojednávaní a 82 862 rozhodnutí.

Celkovo 3. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 264 428€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 7. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 13 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 14,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 14 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 20,8 mesiaca

Celkovo 16. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 14,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 15,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 13,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 13,3 mesiaca

Celkovo 5. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 10,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 9,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9,6 mesiaca

Celkovo 22. až 23. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 5,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 5,1 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Anna Dudová Záborská
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Žilina
Hviezdoslavova ul. 28
010 01 Žilina
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
utorok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
streda: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
piatok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
utorok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
streda: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
piatok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
utorok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
streda: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
piatok: 7:00 - 11:30, 12:30 - 15:00

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Peter Hrnčiar a podpredseda je JUDr. Vladimír Kozáčik.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Lenka Augustínová

sudkyňa

1 420

1 177

JUDr. Gabriela Bargelová

sudkyňa

395

5 934

JUDr. Marek Bartko

sudca

655

715

JUDr. Erika Bebčáková

sudkyňa

2 351

134

JUDr. Daniel Béreš

sudca

1 430

261

Mgr. Dušan Chamula

sudca

1 914

1 118

JUDr. Marcela Dolníková

sudkyňa

0

0

JUDr. Gabriela Dúbravková

sudkyňa

2 979

2 233

Mgr. Antónia Ďuranová

sudkyňa

268

1 838

Mgr. Richard Golis

sudca

150

601

JUDr. Andrea Gulčiková

sudkyňa

41

177

Mgr. Ladislav Halla

sudca

1 846

1 185

Mgr. Ján Hehejík

sudca

0

0

Mgr. Zita Hehejíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Erika Hrabovská

sudkyňa

0

0

JUDr. Peter Hrnčiar

predseda

116

169

JUDr. Silvia Hrnčiariková

sudkyňa

871

20

JUDr. Helena Tőre Janíčková

sudkyňa

0

0

JUDr. Vladimír Kozáčik

podpredseda

2 635

1 862

Mgr. Eva Kráľová

sudkyňa

321

257

JUDr. Eva Kráľová

sudkyňa

956

872

JUDr. Branislav Lečko

sudca

1 833

1 109

JUDr. Helena Tőre Janíčková M

sudkyňa

500

212

JUDr. Jaroslav Macek

sudca

560

3 012

JUDr. Anna Majeriková

sudkyňa

3 216

2 148

JUDr. Margaréta Milecová

sudkyňa

652

386

JUDr. Jana Novotná Mlinárcsiková

sudkyňa

0

1

JUDr. Drahomír Mrva

sudca

3 284

1 928

JUDr. PhD. Lenka Müllerová

podpredseda

2 415

1 669

JUDr. Lenka Müllerová

podpredseda

0

0

JUDr. Ing. Katarína Muráriková

sudkyňa

111

2 108

JUDr. Ing. Lucia Novysedláková

sudkyňa

172

75

JUDr. Gabriela Panáková

sudkyňa

3 179

1 838

JUDr. Michaela Perďochová

sudkyňa

155

95

JUDr. Zuzana Pilátová

sudkyňa

2 196

358

JUDr. Mgr. Michaela Priesolová

sudkyňa

1 163

710

JUDr. Michal Repkovský

sudca

0

0

JUDr. Ján Rybárik

sudca

3 257

1 523

JUDr. Jana Scholtzová

sudkyňa

3 943

1 117

JUDr. Marek Šenkár

sudca

3 002

122

JUDr. Beáta Svediaková

sudkyňa

3 567

2 023

JUDr. Iveta Sýkorová

sudkyňa

3 619

1 571

JUDr. Renáta Sýkorová

sudkyňa

3 387

3 347

JUDr. Štefan Tomáš

sudca

2 669

268

JUDr. Marcela Dolníková Žabková

sudkyňa

1 301

504

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Jozef Augustín

pravdepodobne VSÚ

0

294

JUDr. Lenka Augustínová

sudkyňa

1 420

1 177

JUDr. Gabriela Bargelová

sudkyňa

395

5 934

Mgr. Marek Bartko

pravdepodobne VSÚ

0

657

JUDr. Marek Bartko

sudca

655

715

JUDr. Róbert Bebčák

sudca

661

1 354

JUDr. Erika Bebčáková

sudkyňa

2 351

134

Mgr. Dagmar Belobradová

pravdepodobne VSÚ

0

1 018

JUDr. Daniel Béreš

sudca

1 430

261

Mgr. Martina Bičanovská

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Martina Brniaková

sudkyňa

2 466

1 699

Tajomníčka Katarína Bušovská

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Jana Čabráková

pravdepodobne VSÚ

0

190

Martina Čečková

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Ivica Čelková

sudkyňa

0

163

Mgr. Dušan Chamula

sudca

1 914

1 118

Mgr. Gabriela Chudovská

neznáma pracovníčka

0

1 100

Mgr. Monika Doležalová

pravdepodobne VSÚ

0

24

JUDr. Marcela Dolníková

sudkyňa

0

0

JUDr. Gabriela Dúbravková

sudkyňa

2 979

2 233

Mgr. Antónia Ďuranová

sudkyňa

268

1 838

Mgr. Jana Ďurišová

pravdepodobne VSÚ

0

1 159

Mgr. Katarína Filipovičová

pravdepodobne VSÚ

0

81

Mgr. Michal Frátrik

neznámy pracovník

0

1 272

JUDr. Martin Gábriš

pravdepodobne VSÚ

0

624

Dajana Galadíková

pravdepodobne VSÚ

0

6

Mgr. Miloš Gero

pravdepodobne VSÚ

0

142

Mgr. Richard Golis

sudca

150

601

JUDr. Lenka Gomolová

pravdepodobne VSÚ

0

1 274

JUDr. Andrea Gulčiková

sudkyňa

41

177

Mgr. Michal Haleš

pravdepodobne VSÚ

0

167

Mgr. Naďa Haľková

pravdepodobne VSÚ

0

366

Mgr. Ladislav Halla

sudca

1 846

1 185

Mgr. Jozef Hančák

pravdepodobne VSÚ

0

3

Mgr. Ján Hehejík

sudca

0

0

Mgr. Zita Hehejíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Erika Hrabovská

sudkyňa

0

0

JUDr. Peter Hrnčiar

predseda

116

169

JUDr. Silvia Hrnčiariková

sudkyňa

871

20

Silvia Isteníková

pravdepodobne VSÚ

0

66

JUDr. Helena Tőre Janíčková

sudkyňa

0

0

Mgr. Lenka Janíková

neznáma pracovníčka

0

283

Mgr. Juraj Kadaši

pravdepodobne VSÚ

2

217

JUDr. Katarína Kopková Karumníková

pravdepodobne VSÚ

0

516

Mgr. Mária Kašíková

sudkyňa

62

265

Mgr. Andrej Kekely

sudca

2 561

2 012

Mgr. Monika Knížová

pravdepodobne VSÚ

0

528

JUDr. Vladimír Kozáčik

podpredseda

2 635

1 862

Mgr. Eva Kráľová

sudkyňa

321

257

JUDr. Eva Kráľová

sudkyňa

956

872

Mgr. Patrik Kremeň

pravdepodobne VSÚ

0

1 030

Mgr. Monika Kremeňová

pravdepodobne VSÚ

0

11

Mgr. Mária Kypusová

pravdepodobne VSÚ

0

23

Mgr. Jaroslav Láštic

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Branislav Lečko

sudca

1 833

1 109

JUDr. Monika Liptáková

sudkyňa

1 683

222

JUDr. Helena Tőre Janíčková M

sudkyňa

500

212

JUDr. Jaroslav Macek

sudca

560

3 012

JUDr. Anna Majeriková

sudkyňa

3 216

2 148

JUDr. Marcela Malatká

sudca

1 353

332

JUDr. Martin Maliar

pravdepodobne VSÚ

0

12

Silvia Martoníková

pravdepodobne VSÚ

0

19

JUDr. Michal Masár

pravdepodobne VSÚ

0

970

Andrea Maxianová

pravdepodobne VSÚ

0

26

Mgr. Peter Maxinčák

pravdepodobne VSÚ

0

439

Mgr. Anna Miháliková

sudkyňa

1 160

738

Mgr. Svetlana Mihálková

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Monika Mikulová

pravdepodobne VSÚ

0

252

JUDr. Margaréta Milecová

sudkyňa

652

386

JUDr. Jana Novotná Mlinárcsiková

sudkyňa

0

1

Tajomníčka Helena Morvayová

pravdepodobne VSÚ

0

10

JUDr. Drahomír Mrva

sudca

3 284

1 928

JUDr. PhD. Lenka Müllerová

podpredseda

2 415

1 669

JUDr. Lenka Müllerová

podpredseda

0

0

JUDr. Ing. Katarína Muráriková

sudkyňa

111

2 108

JUDr. Jana Novotná

sudca

0

0

JUDr. Ing. Lucia Novysedláková

sudkyňa

172

75

Mgr. Martina Ondrušková

pravdepodobne VSÚ

0

3

Bc. Zuzana Palárcová

pravdepodobne VSÚ

0

23

JUDr. Gabriela Panáková

sudkyňa

3 179

1 838

JUDr. Michaela Perďochová

sudkyňa

155

95

JUDr. Zuzana Pilátová

sudkyňa

2 196

358

JUDr. Ivica Pittnerová

neznáma pracovníčka

0

156

JUDr. Mgr. Michaela Priesolová

sudkyňa

1 163

710

Proforma Proforma

pravdepodobne VSÚ

0

21

Monika Radvaňová

pravdepodobne VSÚ

0

30

JUDr. Michal Repkovský

sudca

0

0

JUDr. Ján Rybárik

sudca

3 257

1 523

JUDr. Jana Scholtzová

sudkyňa

3 943

1 117

JUDr. Marek Šenkár

sudca

3 002

122

Eva Šidlíková

pravdepodobne VSÚ

0

17

Mgr. Denisa Šlacká

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Jana Šmehýlová

pravdepodobne VSÚ

0

788

Mgr. Peter Staríček

pravdepodobne VSÚ

0

457

Mgr. Mária Šterdasová

pravdepodobne VSÚ

1

1 869

Mgr. Lucia Subjaková

pravdepodobne VSÚ

0

133

JUDr. Beáta Svediaková

sudkyňa

3 567

2 023

JUDr. Iveta Sýkorová

sudkyňa

3 619

1 571

JUDr. Renáta Sýkorová

sudkyňa

3 387

3 347

Mgr. Silvia Tisová

sudkyňa

1 949

2 044

JUDr. Štefan Tomáš

sudca

2 669

268

JUDr. Gabriela Tučková

sudkyňa

2 586

2 332

Mgr. Mária Tvrdá

pravdepodobne VSÚ

0

64

Tajomníčka Mária Zemiaková

pravdepodobne VSÚ

0

7

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozhodnutie – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  Dátum rozhodnutia je zo vzdialenej budúcnosti, ide o chybu v pôvodných dátach.
  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Mgr. Michaela Priesolová
 2. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na určenie priezviska Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie, že vec patrí do… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, vypratanie nehnuteľnosti Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, neplatnosť práv. úkonov… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, vysporiadanie BSM po rozvode… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie sumy… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zrušenie vyživovacej… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a úpravu… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, učenie vlastníckeho práva… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .