Krajský súd Prešov Hlavná 22, 080 42 Prešov

Na súde pracuje 55 sudcov.

Pre súd evidujeme 35 818 pojednávaní a 43 479 rozhodnutí.

Celkovo 2. najmenej pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 5 393€

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Bc. Ivana Petrufová

Adresa

Krajský súd Prešov
Hlavná 22
080 42 Prešov
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:30, 12:00 - 17:00
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 13:00

Podateľňa

Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:30, 12:00 - 17:00
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 13:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Anna Kovaľová a podpredseda je JUDr. Milan Majerník.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Jozef Angelovič

sudca

932

1 217

JUDr. Daniela Babinová

sudkyňa

1 333

1 399

JUDr. Martin Baran

sudca

656

420

JUDr. Branislav Breza

sudca

1 563

1 720

JUDr. Jana Burešová

sudkyňa

1 217

1 602

JUDr. Emil Dubňanský

sudca

778

277

JUDr. Peter Farkaš

sudca

742

276

JUDr. Michaela Feľbabová

sudkyňa

0

0

JUDr. Martin Fiľakovský

sudca

1 145

1 654

JUDr. Monika Halkociová

sudkyňa

859

188

JUDr. Marianna Hirková

sudkyňa

108

5

JUDr. PhD. Marian Hoffmann

sudca

434

289

JUDr. Anna Ilčinová

sudkyňa

876

1 020

JUDr. Monika Jusková

sudkyňa

691

727

JUDr. Ingrid Kalináková

sudkyňa

585

98

JUDr. Antónia Kandravá

sudca

1 468

1 648

JUDr. Viera Kandriková

sudkyňa

560

508

JUDr. PhD. Gabriela Klenková

sudkyňa

460

435

JUDr. Gabriela Klenková

sudkyňa

101

866

JUDr. Marek Kohút

sudca

808

741

Mgr. Miloš Kolek

sudca

1 046

1 011

JUDr. Anna Kovaľová

predseda

685

764

JUDr. Karol Krochta

sudca

508

399

JUDr. Mária Kupková

sudkyňa

20

230

JUDr. Marián Mačura

sudca

212

0

JUDr. Milan Majerník

podpredseda

915

936

Mgr. Ivo Maruščák

sudca

378

68

JUDr. Peter Molitoris

sudca

0

0

JUDr. Vladimír Monok

sudca

492

170

JUDr. Katarína Morozová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ľuboslava Mruškovičová

sudkyňa

1 057

1 282

JUDr. Mariana Muránska

sudca

1 551

1 762

JUDr. Katarína Morozová Nemcová

sudkyňa

1 582

1 480

JUDr. Anton Oriňák

sudca

0

0

JUDr. Eva Pirkovská

sudkyňa

509

221

JUDr. Andrej Radomský

sudca

471

29

JUDr. Eva Rešatková

sudkyňa

743

272

JUDr. Peter Revák

sudca

1

0

JUDr. Peter Šamo

sudca

786

828

JUDr. Viera Schmotzerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zlata Simková

sudkyňa

1 234

1 668

JUDr. Jozef Škrab

sudca

1 149

904

JUDr. Eva Sláviková

sudkyňa

1 175

1 210

JUDr. Marián Sninský

sudca

573

141

JUDr. Eva Šofranková

sudkyňa

1 424

1 860

JUDr. Peter Straka

sudca

1 096

1 608

JUDr. Ján Tkáč

sudca

0

0

JUDr. Peter Tobiaš

podpredseda

695

131

JUDr. Monika Tobiašová

sudkyňa

1 217

1 208

JUDr. Roman Tóth

sudca

972

1 109

JUDr. Rastislav Varga

sudca

0

0

JUDr. Gabriela Világiová

sudkyňa

1 269

1 728

JUDr. Eliška Wagshalová

sudkyňa

900

750

Mgr. Magdaléna Želinská

sudkyňa

844

1 149

JUDr. Viera Zoľáková

sudkyňa

1 529

1 652

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Jozef Angelovič

sudca

932

1 217

JUDr. Daniela Babinová

sudkyňa

1 333

1 399

JUDr. Martin Baran

sudca

656

420

JUDr. Milan Benovič

sudca

0

0

JUDr. Michal Boroň

sudca

1 550

1 824

JUDr. Branislav Breza

sudca

1 563

1 720

JUDr. Jaroslav Bugeľ

sudca

457

210

JUDr. Jana Burešová

sudkyňa

1 217

1 602

JUDr. Irena Dobňáková

sudkyňa

154

362

JUDr. Emil Dubňanský

sudca

778

277

JUDr. Jozef Engel

sudca

0

0

JUDr. Peter Farkaš

sudca

742

276

JUDr. Michaela Feľbabová

sudkyňa

0

0

JUDr. Martin Fiľakovský

sudca

1 145

1 654

JUDr. Monika Halkociová

sudkyňa

859

188

JUDr. Marianna Hirková

sudkyňa

108

5

JUDr. PhD. Marian Hoffmann

sudca

434

289

JUDr. Anna Ilčinová

sudkyňa

876

1 020

Mgr. Ivana Jacková

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Monika Jusková

sudkyňa

691

727

JUDr. Ingrid Kalináková

sudkyňa

585

98

JUDr. Antónia Kandravá

sudca

1 468

1 648

JUDr. Viera Kandriková

sudkyňa

560

508

JUDr. PhD. Gabriela Klenková

sudkyňa

460

435

JUDr. Gabriela Klenková

sudkyňa

101

866

JUDr. Marek Kohút

sudca

808

741

Mgr. Miloš Kolek

sudca

1 046

1 011

JUDr. Martin Kopina

sudca

0

0

JUDr. Marek Koščo

sudca

460

423

JUDr. Anna Kovaľová

predseda

685

764

JUDr. Karol Krochta

sudca

508

399

JUDr. Mária Kupková

sudkyňa

20

230

JUDr. Anton Lukáč

sudca

67

25

JUDr. MBA Rastislav Varga M

sudca

0

0

JUDr. Marián Mačura

sudca

212

0

JUDr. Milan Majerník

podpredseda

915

936

Mgr. Ivo Maruščák

sudca

378

68

Mgr. Robert Mitro

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Peter Molitoris

sudca

0

0

JUDr. Vladimír Monok

sudca

492

170

JUDr. Katarína Morozová

sudkyňa

0

0

JUDr. František Mozner

sudca

199

81

JUDr. Ľuboslava Mruškovičová

sudkyňa

1 057

1 282

JUDr. Mariana Muránska

sudca

1 551

1 762

JUDr. Anton Oriňák

sudca

0

0

JUDr. Eva Pirkovská

sudkyňa

509

221

JUDr. Andrej Radomský

sudca

471

29

JUDr. Eva Rešatková

sudkyňa

743

272

JUDr. Peter Revák

sudca

1

0

JUDr. Peter Šamo

sudca

786

828

JUDr. Viera Schmotzerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Milan Šebeň

sudca

448

608

Mgr. Jozef Seman

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Zlata Simková

sudkyňa

1 234

1 668

JUDr. Jozef Škrab

sudca

1 149

904

JUDr. Eva Sláviková

sudkyňa

1 175

1 210

JUDr. Marián Sninský

sudca

573

141

JUDr. Eva Šofranková

sudkyňa

1 424

1 860

JUDr. Peter Straka

sudca

1 096

1 608

JUDr. Ján Tkáč

sudca

0

0

JUDr. Peter Tobiaš

podpredseda

695

131

JUDr. Monika Tobiašová

sudkyňa

1 217

1 208

JUDr. Roman Tóth

sudca

972

1 109

JUDr. Rastislav Varga

sudca

0

0

JUDr. Gabriela Világiová

sudkyňa

1 269

1 728

JUDr. Diana Vlčková

sudkyňa

0

0

JUDr. Eliška Wagshalová

sudkyňa

900

750

JUDr. Martina Zeleňaková

sudkyňa

137

0

Mgr. Magdaléna Želinská

sudkyňa

844

1 149

JUDr. Viera Zoľáková

sudkyňa

1 529

1 652

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, pres.rozh.č.102189231/2019 zo… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, pres.rozh.č.102189884/2019 zo… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, pres.rozh.č.102189911/2019 zo… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, pres.rozh.č.102189599/2019 zo… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, pres.rozh.č.102189432/2019 zo… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, pres.rozh.č.102189666/2019 zo… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, č.100877797/2019 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, č.100877717/2019 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, č.100877383/2019 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.rozh.č.100877119/2019 zo… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .