Krajský súd Prešov Hlavná 22, 080 01 Prešov

Na súde pracuje 53 sudcov.

Pre súd evidujeme 34 293 pojednávaní a 39 008 rozhodnutí.

Celkovo 2. najmenej pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 5 393€

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Bc. Ivana Petrufová

Adresa

Krajský súd Prešov
Hlavná 22
080 01 Prešov
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
utorok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
streda: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
štvrtok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
piatok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Anna Kovaľová a podpredseda je JUDr. Milan Majerník.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Jozef Angelovič

sudca

824

1 077

JUDr. Daniela Babinová

sudkyňa

1 255

1 256

JUDr. Martin Baran

sudca

495

279

JUDr. Michal Boroň

sudca

1 427

1 650

JUDr. Branislav Breza

sudca

1 375

1 555

JUDr. Jana Burešová

sudkyňa

1 114

1 427

JUDr. Emil Dubňanský

sudca

692

232

JUDr. Peter Farkaš

sudca

656

237

JUDr. Martin Fiľakovský

sudca

1 028

1 498

JUDr. Monika Halkociová

sudkyňa

707

163

JUDr. PhD. Marian Hoffmann

sudca

262

202

JUDr. Anna Ilčinová

sudkyňa

799

860

JUDr. Monika Jusková

sudkyňa

591

595

JUDr. Ingrid Kalináková

sudkyňa

407

86

JUDr. Antónia Kandravá

sudca

1 325

1 486

JUDr. Viera Kandriková

sudkyňa

445

355

JUDr. PhD. Gabriela Klenková

sudkyňa

460

411

JUDr. Gabriela Klenková

sudkyňa

101

824

JUDr. Marek Kohút

sudca

703

598

Mgr. Miloš Kolek

sudca

986

886

JUDr. Anna Kovaľová

predseda

569

710

JUDr. Karol Krochta

sudca

393

252

JUDr. Mária Kupková

sudkyňa

20

229

JUDr. Marián Mačura

sudca

138

0

JUDr. Milan Majerník

podpredseda

823

862

Mgr. Ivo Maruščák

sudca

226

23

JUDr. Vladimír Monok

sudca

431

139

JUDr. Katarína Morozová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ľuboslava Mruškovičová

sudkyňa

1 030

1 228

JUDr. Mariana Muránska

sudca

1 444

1 590

JUDr. Katarína Morozová Nemcová

sudkyňa

1 390

1 320

JUDr. Anton Oriňák

sudca

0

0

JUDr. Eva Pirkovská

sudkyňa

491

201

JUDr. Andrej Radomský

sudca

286

0

JUDr. Eva Rešatková

sudkyňa

669

221

JUDr. Peter Revák

sudca

1

0

JUDr. Peter Šamo

sudca

786

794

JUDr. Viera Schmotzerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zlata Simková

sudkyňa

1 118

1 504

JUDr. Jozef Škrab

sudca

1 149

876

JUDr. Eva Sláviková

sudkyňa

1 094

1 121

JUDr. Marián Sninský

sudca

421

102

JUDr. Eva Šofranková

sudkyňa

1 263

1 680

JUDr. Peter Straka

sudca

1 096

1 545

JUDr. Ján Tkáč

sudca

0

0

JUDr. Peter Tobiaš

podpredseda

543

122

JUDr. Monika Tobiašová

sudkyňa

1 030

1 097

JUDr. Roman Tóth

sudca

972

1 070

JUDr. Gabriela Világiová

sudkyňa

1 151

1 568

JUDr. Eliška Wagshalová

sudkyňa

757

594

JUDr. Martina Zeleňaková

sudkyňa

137

0

Mgr. Magdaléna Želinská

sudkyňa

844

1 112

JUDr. Viera Zoľáková

sudkyňa

1 413

1 478

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Jozef Angelovič

sudca

824

1 077

JUDr. Daniela Babinová

sudkyňa

1 255

1 256

JUDr. Martin Baran

sudca

495

279

JUDr. Milan Benovič

sudca

0

0

JUDr. Michal Boroň

sudca

1 427

1 650

JUDr. Branislav Breza

sudca

1 375

1 555

JUDr. Jaroslav Bugeľ

sudca

457

199

JUDr. Jana Burešová

sudkyňa

1 114

1 427

JUDr. Irena Dobňáková

sudkyňa

154

350

JUDr. Emil Dubňanský

sudca

692

232

JUDr. Jozef Engel

sudca

0

0

JUDr. Peter Farkaš

sudca

656

237

JUDr. Martin Fiľakovský

sudca

1 028

1 498

JUDr. Monika Halkociová

sudkyňa

707

163

JUDr. PhD. Marian Hoffmann

sudca

262

202

JUDr. Anna Ilčinová

sudkyňa

799

860

Mgr. Ivana Jacková

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Monika Jusková

sudkyňa

591

595

JUDr. Ingrid Kalináková

sudkyňa

407

86

JUDr. Antónia Kandravá

sudca

1 325

1 486

JUDr. Viera Kandriková

sudkyňa

445

355

JUDr. PhD. Gabriela Klenková

sudkyňa

460

411

JUDr. Gabriela Klenková

sudkyňa

101

824

JUDr. Marek Kohút

sudca

703

598

Mgr. Miloš Kolek

sudca

986

886

JUDr. Martin Kopina

sudca

0

0

JUDr. Marek Koščo

sudca

459

410

JUDr. Anna Kovaľová

predseda

569

710

JUDr. Karol Krochta

sudca

393

252

JUDr. Mária Kupková

sudkyňa

20

229

JUDr. Anton Lukáč

sudca

67

24

JUDr. MBA Rastislav Varga M

sudca

0

0

JUDr. Marián Mačura

sudca

138

0

JUDr. Milan Majerník

podpredseda

823

862

Mgr. Ivo Maruščák

sudca

226

23

Mgr. Robert Mitro

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Vladimír Monok

sudca

431

139

JUDr. Katarína Morozová

sudkyňa

0

0

JUDr. František Mozner

sudca

199

78

JUDr. Ľuboslava Mruškovičová

sudkyňa

1 030

1 228

JUDr. Mariana Muránska

sudca

1 444

1 590

JUDr. Anton Oriňák

sudca

0

0

JUDr. Eva Pirkovská

sudkyňa

491

201

JUDr. Andrej Radomský

sudca

286

0

JUDr. Eva Rešatková

sudkyňa

669

221

JUDr. Peter Revák

sudca

1

0

JUDr. Peter Šamo

sudca

786

794

JUDr. Viera Schmotzerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Milan Šebeň

sudca

448

580

Mgr. Jozef Seman

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Zlata Simková

sudkyňa

1 118

1 504

JUDr. Jozef Škrab

sudca

1 149

876

JUDr. Eva Sláviková

sudkyňa

1 094

1 121

JUDr. Marián Sninský

sudca

421

102

JUDr. Eva Šofranková

sudkyňa

1 263

1 680

JUDr. Peter Straka

sudca

1 096

1 545

JUDr. Ján Tkáč

sudca

0

0

JUDr. Peter Tobiaš

podpredseda

543

122

JUDr. Monika Tobiašová

sudkyňa

1 030

1 097

JUDr. Roman Tóth

sudca

972

1 070

JUDr. Gabriela Világiová

sudkyňa

1 151

1 568

JUDr. Diana Vlčková

sudkyňa

0

0

JUDr. Eliška Wagshalová

sudkyňa

757

594

JUDr. Martina Zeleňaková

sudkyňa

137

0

Mgr. Magdaléna Želinská

sudkyňa

844

1 112

JUDr. Viera Zoľáková

sudkyňa

1 413

1 478

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o ochranu dobrej povesti… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, č.101548484/2018 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, na úpravu styku s mal.… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, plnenie škodovej udalosti Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckého práva Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 948,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, presk.zák.rozh.č.… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, č.101325795/2018 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, č.102136408/2018 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .