Krajský súd Trenčín Nám. sv. Anny č. 28, 911 80 Trenčín

At the court there are 45 judges working.

For the court we register 23,408 hearings and 35,506 judgements.

Overall 3rd at most fined court out of 8 regional courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 13,303€

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Roman Tarabus
Tel. číslo:

Adresa

Krajský súd Trenčín
Nám. sv. Anny č. 28
911 80 Trenčín
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:00
utorok: 7:00 - 15:00
streda: 7:00 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 15:00
piatok: 7:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:00
utorok: 7:00 - 15:00
streda: 7:00 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 15:00
piatok: 7:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Iveta Záleská a podpredseda je JUDr. Alena Radičová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Iveta Anderlová

sudkyňa

129

197

JUDr. Michal Antala

sudca

456

31

JUDr. Ľubica Bajzová

sudkyňa

732

782

JUDr. Alica Beňová

sudkyňa

90

436

JUDr. Natália Čekanová

sudkyňa

241

812

JUDr. Ivica Čelková

sudkyňa

121

0

JUDr. Beáta Čupková

sudkyňa

1 771

1 914

JUDr. Rastislav Dlugoš

sudca

0

0

JUDr. Marián Dunčko

sudca

451

0

JUDr. Stanislav Hajiček

sudca

307

0

JUDr. Roman Hargaš

sudca

853

481

JUDr. Oľga Hlucháňová

sudkyňa

0

0

Mgr. Zuzana Holúbková

sudkyňa

147

2

JUDr. Gabriela Janáková

sudkyňa

1 008

684

JUDr. Jozef Janík

sudca

2 322

881

JUDr. Beáta Javorková

sudkyňa

676

134

Mgr. Stanislava Kollárová

sudkyňa

54

25

JUDr. Dušan Krč

sudca

0

0

JUDr. Dušan Krč - Šebera

sudca

460

309

Mgr. Ivan Kubínyi

sudca

203

507

JUDr. Anna Kubrická

sudca

0

0

JUDr. Darina Legerská

sudkyňa

805

1 413

JUDr. Oľga Lichnerová

sudkyňa

2 374

2 340

JUDr. Ing. Miroslav Manďák

sudca

1 087

1 423

JUDr. Miroslav Manďák

sudca

0

0

JUDr. Iveta Martináková

sudkyňa

2

151

Mgr. Stanislava Miklánková

sudkyňa

0

0

JUDr. Alena Radičová

podpredseda

806

1 442

JUDr. Ján Roháček

sudca

0

0

JUDr. Ondrej Samaš

sudca

2 674

986

JUDr. Viera Škultétyová

sudkyňa

123

888

Mgr. Ivana Šlesarová

sudkyňa

82

0

JUDr. Zuzana Slušná

sudca

53

2

JUDr. Iveta Sopková

sudkyňa

146

1

JUDr. Milan Straka

sudca

308

208

JUDr. Jozef Šulek

sudca

38

0

JUDr. PhD. Radoslav Svitana

sudca

123

30

JUDr. Peter Tóth

sudca

935

880

Mgr. Martina Trnavská

sudkyňa

133

24

JUDr. Denis Vékony

sudca

116

330

JUDr. Eva Vékonyová

sudkyňa

225

245

JUDr. Mária Vrtochová

sudkyňa

124

321

JUDr. Alena Záhumenská

sudkyňa

136

387

JUDr. Erika Zajacová

sudkyňa

1 714

1 915

JUDr. Iveta Záleská

predseda

152

34

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Iveta Anderlová

sudkyňa

129

197

JUDr. Michal Antala

sudca

456

31

JUDr. Ľubica Bajzová

sudkyňa

732

782

JUDr. Alica Beňová

sudkyňa

90

436

Mgr. Marta Božková

pravdepodobne VSÚ

0

85

JUDr. Natália Čekanová

sudkyňa

241

812

JUDr. Ivica Čelková

sudkyňa

121

0

JUDr. Beáta Čupková

sudkyňa

1 771

1 914

JUDr. Rastislav Dlugoš

sudca

0

0

JUDr. Ľubomír Dobrík

sudca

0

0

JUDr. Marián Dunčko

sudca

451

0

JUDr. Dušan Ecker

sudca

529

306

JUDr. Juraj Florovič

sudca

962

1 668

JUDr. Ondrej Gáborík

sudca

560

387

JUDr. Stanislav Hajiček

sudca

307

0

JUDr. Roman Hargaš

sudca

853

481

JUDr. Oľga Hlucháňová

sudkyňa

0

0

Mgr. Zuzana Holúbková

sudkyňa

147

2

JUDr. Viera Hrnčárová

sudkyňa

6

119

JUDr. Gabriela Janáková

sudkyňa

1 008

684

JUDr. Jozef Janík

sudca

2 322

881

JUDr. Monika Jankovská

sudkyňa

0

5

JUDr. Beáta Javorková

sudkyňa

676

134

Mgr. Lukáš Kolarovský

pravdepodobne VSÚ

0

8

Mgr. Stanislava Kollárová

sudkyňa

54

25

JUDr. František Kováč

sudca

855

899

JUDr. Dušan Krč

sudca

0

0

Mgr. Ivan Kubínyi

sudca

203

507

JUDr. Anna Kubrická

sudca

0

0

JUDr. Jozef Kutiš

sudca

0

0

JUDr. Darina Legerská

sudkyňa

805

1 413

JUDr. Oľga Lichnerová

sudkyňa

2 374

2 340

JUDr. Alica Lukáčová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ing. Miroslav Manďák

sudca

1 087

1 423

JUDr. Miroslav Manďák

sudca

0

0

JUDr. Stanislava Marková

sudkyňa

1 317

2 445

JUDr. Iveta Martináková

sudkyňa

2

151

JUDr. Jozef Mészáros

sudca

529

230

Mgr. Stanislava Miklánková

sudkyňa

0

0

Mária Pacherová

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Patrik Príbelský

sudca

116

197

JUDr. Mária Prikrylová

sudkyňa

1 388

2 780

JUDr. Alena Radičová

podpredseda

806

1 442

JUDr. Ján Roháček

sudca

0

0

JUDr. Ondrej Samaš

sudca

2 674

986

JUDr. Viera Škultétyová

sudkyňa

123

888

Mgr. Ivana Šlesarová

sudkyňa

82

0

JUDr. Zuzana Slušná

sudca

53

2

JUDr. Iveta Sopková

sudkyňa

146

1

JUDr. Milan Straka

sudca

308

208

JUDr. Jozef Šulek

sudca

38

0

JUDr. PhD. Radoslav Svitana

sudca

123

30

JUDr. Peter Tóth

sudca

935

880

Mgr. Martina Trnavská

sudkyňa

133

24

JUDr. Eva Vašková

sudkyňa

408

719

JUDr. Denis Vékony

sudca

116

330

JUDr. Eva Vékonyová

sudkyňa

225

245

JUDr. Rastislav Vranka

sudca

1 393

459

JUDr. Mária Vrtochová

sudkyňa

124

321

Mária Zacková

sudkyňa

0

0

JUDr. Alena Záhumenská

sudkyňa

136

387

JUDr. Erika Zajacová

sudkyňa

1 714

1 915

JUDr. Iveta Záleská

predseda

152

34

JUDr. Elena Zaťková

sudkyňa

943

1 675

JUDr. Emília Zimová

sudkyňa

1 076

2 386

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia, Pripúštajúce spätvzatie návrhu…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Opravné uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 157 ods. 1, 2 písm. a)… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin zanedbania… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, trestný čin skrátenia… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie príspevku na výživu… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin nebezpečného… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 221 ods. 1, ods. 4… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin usmrtenie Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, obnova konania Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin nedov. výroby… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 207 ods.2,3 písm. b/,c/… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .