Krajský súd Trenčín Nám. sv. Anny č. 28, 911 50 Trenčín

Na súde pracuje 45 sudcov.

Pre súd evidujeme 23 132 pojednávaní a 33 987 rozhodnutí.

Celkovo 3. najviac pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 13 303€

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Roman Tarabus
Tel. číslo:

Adresa

Krajský súd Trenčín
Nám. sv. Anny č. 28
911 50 Trenčín
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:00
utorok: 7:00 - 15:00
streda: 7:00 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 15:00
piatok: 7:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:00
utorok: 7:00 - 15:00
streda: 7:00 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 15:00
piatok: 7:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Ing. Miroslav Manďák a podpredseda je JUDr. Beáta Čupková.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Iveta Anderlová

sudkyňa

116

149

JUDr. Michal Antala

sudca

381

17

JUDr. Ľubica Bajzová

sudkyňa

718

748

JUDr. Alica Beňová

sudkyňa

90

430

JUDr. Natália Čekanová

sudkyňa

241

792

JUDr. Ivica Čelková

sudkyňa

114

0

JUDr. Beáta Čupková

podpredseda

1 756

1 857

JUDr. Rastislav Dlugoš

sudca

0

0

JUDr. Marián Dunčko

sudca

349

0

JUDr. Stanislav Hajiček

sudca

307

0

JUDr. Roman Hargaš

sudca

778

465

JUDr. Oľga Hlucháňová

sudkyňa

0

0

Mgr. Zuzana Holúbková

sudkyňa

138

2

JUDr. Gabriela Janáková

sudkyňa

999

637

JUDr. Jozef Janík

sudca

2 248

852

JUDr. Beáta Javorková

sudkyňa

567

120

Mgr. Stanislava Kollárová

sudkyňa

46

9

JUDr. Dušan Krč

sudca

0

0

JUDr. Dušan Krč - Šebera

sudca

385

295

Mgr. Ivan Kubínyi

sudca

187

469

JUDr. Anna Kubrická

sudca

0

0

JUDr. Darina Legerská

sudkyňa

798

1 366

JUDr. Oľga Lichnerová

sudkyňa

2 374

2 285

JUDr. Ing. Miroslav Manďák

predseda

1 041

1 301

JUDr. Miroslav Manďák

sudca

0

0

JUDr. Iveta Martináková

sudkyňa

2

150

Mgr. Stanislava Miklánková

sudkyňa

0

0

JUDr. Alena Radičová

sudkyňa

784

1 367

JUDr. Ján Roháček

sudca

0

0

JUDr. Ondrej Samaš

sudca

2 564

952

JUDr. Viera Škultétyová

sudkyňa

108

853

Mgr. Ivana Šlesarová

sudkyňa

71

0

JUDr. Zuzana Slušná

sudca

16

1

JUDr. Iveta Sopková

sudkyňa

132

1

JUDr. Milan Straka

sudca

282

185

JUDr. Jozef Šulek

sudca

28

0

JUDr. PhD. Radoslav Svitana

sudca

108

9

JUDr. Peter Tóth

sudca

861

853

Mgr. Martina Trnavská

sudkyňa

119

9

JUDr. Denis Vékony

sudca

110

301

JUDr. Eva Vékonyová

sudkyňa

225

238

JUDr. Mária Vrtochová

sudkyňa

117

295

JUDr. Alena Záhumenská

sudkyňa

122

368

JUDr. Erika Zajacová

sudkyňa

1 697

1 862

JUDr. Iveta Záleská

sudkyňa

142

15

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Iveta Anderlová

sudkyňa

116

149

JUDr. Michal Antala

sudca

381

17

JUDr. Ľubica Bajzová

sudkyňa

718

748

JUDr. Alica Beňová

sudkyňa

90

430

Mgr. Marta Božková

pravdepodobne VSÚ

0

81

JUDr. Natália Čekanová

sudkyňa

241

792

JUDr. Ivica Čelková

sudkyňa

114

0

JUDr. Beáta Čupková

podpredseda

1 756

1 857

JUDr. Rastislav Dlugoš

sudca

0

0

JUDr. Ľubomír Dobrík

sudca

0

0

JUDr. Marián Dunčko

sudca

349

0

JUDr. Dušan Ecker

sudca

529

305

JUDr. Juraj Florovič

sudca

962

1 603

JUDr. Ondrej Gáborík

sudca

560

378

JUDr. Stanislav Hajiček

sudca

307

0

JUDr. Roman Hargaš

sudca

778

465

JUDr. Oľga Hlucháňová

sudkyňa

0

0

Mgr. Zuzana Holúbková

sudkyňa

138

2

JUDr. Viera Hrnčárová

sudkyňa

6

117

JUDr. Gabriela Janáková

sudkyňa

999

637

JUDr. Jozef Janík

sudca

2 248

852

JUDr. Monika Jankovská

sudkyňa

0

5

JUDr. Beáta Javorková

sudkyňa

567

120

Mgr. Lukáš Kolarovský

pravdepodobne VSÚ

0

8

Mgr. Stanislava Kollárová

sudkyňa

46

9

JUDr. František Kováč

sudca

854

888

JUDr. Dušan Krč

sudca

0

0

Mgr. Ivan Kubínyi

sudca

187

469

JUDr. Anna Kubrická

sudca

0

0

JUDr. Jozef Kutiš

sudca

0

0

JUDr. Darina Legerská

sudkyňa

798

1 366

JUDr. Oľga Lichnerová

sudkyňa

2 374

2 285

JUDr. Alica Lukáčová

sudkyňa

0

0

JUDr. Miroslav Manďák

sudca

0

0

JUDr. Stanislava Marková

sudkyňa

1 317

2 367

JUDr. Iveta Martináková

sudkyňa

2

150

JUDr. Jozef Mészáros

sudca

529

227

Mgr. Stanislava Miklánková

sudkyňa

0

0

Mária Pacherová

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Patrik Príbelský

sudca

116

197

JUDr. Mária Prikrylová

sudkyňa

1 388

2 698

JUDr. Alena Radičová

sudkyňa

784

1 367

JUDr. Ján Roháček

sudca

0

0

JUDr. Ondrej Samaš

sudca

2 564

952

JUDr. Viera Škultétyová

sudkyňa

108

853

Mgr. Ivana Šlesarová

sudkyňa

71

0

JUDr. Zuzana Slušná

sudca

16

1

JUDr. Iveta Sopková

sudkyňa

132

1

JUDr. Milan Straka

sudca

282

185

JUDr. Jozef Šulek

sudca

28

0

JUDr. PhD. Radoslav Svitana

sudca

108

9

JUDr. Peter Tóth

sudca

861

853

Mgr. Martina Trnavská

sudkyňa

119

9

JUDr. Eva Vašková

sudkyňa

408

702

JUDr. Denis Vékony

sudca

110

301

JUDr. Eva Vékonyová

sudkyňa

225

238

JUDr. Rastislav Vranka

sudca

1 393

451

JUDr. Mária Vrtochová

sudkyňa

117

295

Mária Zacková

sudkyňa

0

0

JUDr. Alena Záhumenská

sudkyňa

122

368

JUDr. Erika Zajacová

sudkyňa

1 697

1 862

JUDr. Iveta Záleská

sudkyňa

142

15

JUDr. Elena Zaťková

sudkyňa

943

1 621

JUDr. Emília Zimová

sudkyňa

1 076

2 319

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Poriadok vo verejných veciach
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Rodina a mládež
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 157 ods. 1, 2 písm. a)… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin marenia… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin podvodu Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, obzvlášť závažný zločin… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 199 ods. 1, 2 písm. b)… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 360 ods. 1, 2 písm. a)… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, obzvlášť závažný zločin… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin ublíženia na… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, pokračovací zločin… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin krádeže § 20 k §… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .