Krajský súd Trenčín Nám. sv. Anny č. 28, 911 50 Trenčín

Na súde pracuje 47 sudcov.

Pre súd evidujeme 24 408 pojednávaní a 36 928 rozhodnutí.

Celkovo 3. najviac pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 13 303€

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Roman Tarabus
Tel. číslo:

Adresa

Krajský súd Trenčín
Nám. sv. Anny č. 28
911 50 Trenčín
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Poznámka:
(prestávka - obed, administratíva) od 11:00 hod. do 12:00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
štvrtok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
(prestávka - obed, administratíva) od 11:00 hod. do 12:00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
štvrtok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 13:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Iveta Záleská a podpredseda je JUDr. Alena Radičová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Iveta Anderlová

sudkyňa

212

268

JUDr. Michal Antala

sudca

671

63

JUDr. Ľubica Bajzová

sudkyňa

794

827

JUDr. Alica Beňová

sudkyňa

90

437

JUDr. Natália Čekanová

sudkyňa

241

813

JUDr. Ivica Čelková

sudkyňa

135

0

JUDr. Beáta Čupková

sudkyňa

1 823

1 957

JUDr. Rastislav Dlugoš

sudca

0

0

JUDr. Marián Dunčko

sudca

781

0

JUDr. Stanislav Hajiček

sudca

307

0

JUDr. Roman Hargaš

sudca

1 065

520

JUDr. Oľga Hlucháňová

sudkyňa

0

0

Mgr. Zuzana Holúbková

sudkyňa

203

2

JUDr. Gabriela Janáková

sudkyňa

1 065

757

JUDr. Jozef Janík

sudca

2 534

921

JUDr. Beáta Javorková

sudkyňa

1 015

181

Mgr. Stanislava Kollárová

sudkyňa

150

52

JUDr. Dušan Krč

sudca

0

0

JUDr. Dušan Krč - Šebera

sudca

675

342

Mgr. Ivan Kubínyi

sudca

260

598

JUDr. Anna Kubrická

sudca

0

0

JUDr. Darina Legerská

sudkyňa

832

1 489

JUDr. Oľga Lichnerová

sudkyňa

2 374

2 345

JUDr. Ivana Macková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ing. Miroslav Manďák

sudca

1 181

1 559

JUDr. Miroslav Manďák

sudca

0

0

JUDr. Iveta Martináková

sudkyňa

2

152

Mgr. Stanislava Miklánková

sudkyňa

0

0

JUDr. Alena Radičová

podpredseda

913

1 570

JUDr. Ján Roháček

sudca

0

0

JUDr. Bc. Mária Šadláková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ondrej Samaš

sudca

3 013

1 030

JUDr. Viera Škultétyová

sudkyňa

175

941

Mgr. Ivana Šlesarová

sudkyňa

114

0

JUDr. Zuzana Slušná

sudca

149

14

JUDr. Iveta Sopková

sudkyňa

199

1

JUDr. Milan Straka

sudca

422

233

JUDr. Jozef Šulek

sudca

158

7

JUDr. PhD. Radoslav Svitana

sudca

176

75

JUDr. Peter Tóth

sudca

1 150

926

Mgr. Martina Trnavská

sudkyňa

195

53

JUDr. Denis Vékony

sudca

179

376

JUDr. Eva Vékonyová

sudkyňa

260

272

JUDr. Mária Vrtochová

sudkyňa

191

372

JUDr. Alena Záhumenská

sudkyňa

199

436

JUDr. Erika Zajacová

sudkyňa

1 791

1 944

JUDr. Iveta Záleská

predseda

201

70

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Iveta Anderlová

sudkyňa

212

268

Mgr. Marek Anovčin

sudca

43

0

JUDr. Michal Antala

sudca

671

63

JUDr. Ľubica Bajzová

sudkyňa

794

827

JUDr. Alica Beňová

sudkyňa

90

437

Mgr. Marta Božková

pravdepodobne VSÚ

0

106

JUDr. Natália Čekanová

sudkyňa

241

813

JUDr. Ivica Čelková

sudkyňa

135

0

JUDr. Beáta Čupková

sudkyňa

1 823

1 957

JUDr. Rastislav Dlugoš

sudca

0

0

JUDr. Ľubomír Dobrík

sudca

0

0

JUDr. Marián Dunčko

sudca

781

0

JUDr. Dušan Ecker

sudca

529

306

JUDr. Juraj Florovič

sudca

962

1 669

JUDr. Ondrej Gáborík

sudca

560

388

JUDr. Stanislav Hajiček

sudca

307

0

JUDr. Roman Hargaš

sudca

1 065

520

JUDr. Oľga Hlucháňová

sudkyňa

0

0

Mgr. Zuzana Holúbková

sudkyňa

203

2

JUDr. Viera Hrnčárová

sudkyňa

6

120

JUDr. Gabriela Janáková

sudkyňa

1 065

757

JUDr. Jozef Janík

sudca

2 534

921

JUDr. Monika Jankovská

sudkyňa

0

5

JUDr. Beáta Javorková

sudkyňa

1 015

181

Mgr. Lukáš Kolarovský

pravdepodobne VSÚ

0

8

Mgr. Stanislava Kollárová

sudkyňa

150

52

JUDr. František Kováč

sudca

855

903

JUDr. Dušan Krč

sudca

0

0

Mgr. Ivan Kubínyi

sudca

260

598

JUDr. Anna Kubrická

sudca

0

0

JUDr. Jozef Kutiš

sudca

0

0

JUDr. Darina Legerská

sudkyňa

832

1 489

JUDr. Oľga Lichnerová

sudkyňa

2 374

2 345

JUDr. Alica Lukáčová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ivana Macková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ing. Miroslav Manďák

sudca

1 181

1 559

JUDr. Miroslav Manďák

sudca

0

0

JUDr. Stanislava Marková

sudkyňa

1 317

2 450

JUDr. Iveta Martináková

sudkyňa

2

152

JUDr. Jozef Mészáros

sudca

529

230

Mgr. Stanislava Miklánková

sudkyňa

0

0

Mária Pacherová

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Patrik Príbelský

sudca

116

200

JUDr. Mária Prikrylová

sudkyňa

1 388

2 787

JUDr. Alena Radičová

podpredseda

913

1 570

JUDr. Ján Roháček

sudca

0

0

JUDr. Bc. Mária Šadláková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ondrej Samaš

sudca

3 013

1 030

JUDr. Viera Škultétyová

sudkyňa

175

941

Mgr. Ivana Šlesarová

sudkyňa

114

0

JUDr. Zuzana Slušná

sudca

149

14

JUDr. Iveta Sopková

sudkyňa

199

1

JUDr. Milan Straka

sudca

422

233

JUDr. Jozef Šulek

sudca

158

7

JUDr. PhD. Radoslav Svitana

sudca

176

75

JUDr. Peter Tóth

sudca

1 150

926

Mgr. Martina Trnavská

sudkyňa

195

53

JUDr. Eva Vašková

sudkyňa

408

720

JUDr. Denis Vékony

sudca

179

376

JUDr. Eva Vékonyová

sudkyňa

260

272

JUDr. Rastislav Vranka

sudca

1 393

459

JUDr. Mária Vrtochová

sudkyňa

191

372

Mária Zacková

sudkyňa

0

0

JUDr. Alena Záhumenská

sudkyňa

199

436

JUDr. Erika Zajacová

sudkyňa

1 791

1 944

JUDr. Iveta Záleská

predseda

201

70

JUDr. Elena Zaťková

sudkyňa

943

1 675

JUDr. Emília Zimová

sudkyňa

1 076

2 388

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rodina a mládež
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Majetok
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, proti inému zásahu orgánu… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Navrhovateľ – D. A.
  Odporca – V. C.
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:NZ 920/00002/2018/R zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Ing. Miroslav Manďák
  Navrhovateľ – Q. A.
  Odporca – O. G.
 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin rozširovania… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin podvodu… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 207 ods. 2, ods. 3… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin zanedbania… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin krádeže a iné Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, 101691462/2020 z 6.11.2020 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudcovia – JUDr. Alena Radičová a JUDr. Jozef Šulek
  Navrhovateľ – V. F.
  Odporca – G. Z.
 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, 2738/2018-430 z 12.12.2018 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trenčín
  Sudcovia – JUDr. Alena Radičová a JUDr. Jozef Šulek
  Navrhovateľ – K. S.
  Odporca – M. I.
Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .