Krajský súd Trnava Vajanského 2, 917 83 Trnava

At the court there are 54 judges working.

For the court we register 21,616 hearings and 28,403 judgements.

Overall 4th at most fined court out of 8 regional courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 7,446€

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Jana Kondákorová
Tel. číslo:

Adresa

Krajský súd Trnava
Vajanského 2
917 83 Trnava
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Anton Jaček a podpredseda je JUDr. Eva Behranová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Katarína Arnouldová

sudkyňa

189

193

JUDr. Eva Barcajová

sudkyňa

567

614

JUDr. Katarína Batisová

sudkyňa

241

214

JUDr. Eva Behranová

podpredseda

238

312

Mgr. Fedor Benka

sudca

191

1 547

JUDr. Tatiana Biedniková

sudkyňa

321

162

JUDr. Gabriela Brišková

sudkyňa

91

348

JUDr. Ľubomír Bundzel

sudca

1 676

1 911

JUDr. Ľubomír Bundzel, ml.

sudca

0

0

JUDr. Ľubica Bundzelová

sudkyňa

127

254

JUDr. Andrea Dudášová

sudkyňa

1 819

1 245

Mgr. Kristína Ferencziová

sudkyňa

198

87

JUDr. Anita Filová

sudkyňa

189

174

JUDr. Róbert Foltán

sudca

597

1 217

Mgr. Renáta Gavalcová

sudkyňa

146

494

JUDr. Božena Husárová

sudkyňa

951

1 161

JUDr. Silvia Hýbelová

sudkyňa

2 487

1 295

JUDr. Daniel Ilavský

sudca

122

289

JUDr. Ivan Ilavský

sudca

570

127

JUDr. Anton Jaček

predseda

18

58

JUDr. Iveta Jankovičová

sudkyňa

2 001

1 325

JUDr. Marián Jarábek

sudca

740

232

JUDr. Zlatica Javorová

sudkyňa

330

529

Mgr. Monika Kadlicová

sudkyňa

264

153

JUDr. Janka Klčová

sudkyňa

1 664

527

JUDr. Mária Klepancová

sudkyňa

256

426

JUDr. Dáša Kontríková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ing. Mária Košťálová

sudkyňa

0

0

JUDr. Magdaléna Krajčovičová

sudkyňa

128

1 115

JUDr. Rastislav Kresl

sudca

286

87

JUDr. Pavol Laczo

sudca

1 527

1 843

Mgr. Jozef Mačej

sudca

406

833

Mgr. Pavol Macháč

sudca

234

0

JUDr. Terézia Mecelová

sudkyňa

115

43

JUDr. Jozef Mikuláš

sudca

0

0

JUDr. Peter Mikuláš

sudca

0

0

Mgr. Anna Mizerová

sudkyňa

6

0

Mgr. Lucia Mizerová

sudkyňa

121

81

Mgr. Michal Novotný

sudca

215

114

JUDr. Jozef Pikna

sudca

312

0

JUDr. Viera Poleková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ladislav Réves

sudca

274

0

JUDr. Pavol Sládok

sudca

1 160

344

JUDr. Katarína Slováčeková

sudkyňa

907

555

JUDr. Ľubica Spálová

sudkyňa

1 264

1 236

JUDr. Katarína Stanislavská

podpredseda

337

193

JUDr. Lea Mária Stovičková

sudkyňa

0

0

JUDr. Bibiána Ťažiarová

sudkyňa

122

236

JUDr. Vladimír Tencer

sudca

1 435

472

JUDr. Martina Valentová

sudkyňa

124

590

JUDr. Ľuboslava Vanková

sudkyňa

136

243

Mgr. Andrea Vyskočová

sudkyňa

0

0

JUDr. Darina Wolfová

sudkyňa

13

0

JUDr. Martin Žovinec

sudca

228

297

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Katarína Arnouldová

sudkyňa

189

193

JUDr. Eva Barcajová

sudkyňa

567

614

JUDr. Katarína Batisová

sudkyňa

241

214

JUDr. Eva Behranová

podpredseda

238

312

JUDr. Katarína Benczová

sudkyňa

815

1 079

Mgr. Fedor Benka

sudca

191

1 547

JUDr. Tatiana Biedniková

sudkyňa

321

162

JUDr. Gabriela Brišková

sudkyňa

91

348

JUDr. Ľubomír Bundzel

sudca

1 676

1 911

JUDr. Ľubica Bundzelová

sudkyňa

127

254

Mgr. Dušan Čimo

sudca

421

711

JUDr. Andrea Dudášová

sudkyňa

1 819

1 245

Mgr. Kristína Ferencziová

sudkyňa

198

87

JUDr. Anita Filová

sudkyňa

189

174

JUDr. Róbert Foltán

sudca

597

1 217

Mgr. Renáta Gavalcová

sudkyňa

146

494

JUDr. Martin Holič

sudca

928

635

JUDr. Božena Husárová

sudkyňa

951

1 161

JUDr. Silvia Hýbelová

sudkyňa

2 487

1 295

JUDr. Daniel Ilavský

sudca

122

289

JUDr. Ivan Ilavský

sudca

570

127

JUDr. Anton Jaček

predseda

18

58

JUDr. Iveta Jankovičová

sudkyňa

2 001

1 325

JUDr. Marián Jarábek

sudca

740

232

JUDr. Zlatica Javorová

sudkyňa

330

529

JUDr. Ľuboš Jurkovič

sudca

189

63

Mgr. Monika Kadlicová

sudkyňa

264

153

JUDr. Janka Klčová

sudkyňa

1 664

527

JUDr. Mária Klepancová

sudkyňa

256

426

JUDr. Dáša Kontríková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ing. Mária Košťálová

sudkyňa

0

0

JUDr. Magdaléna Krajčovičová

sudkyňa

128

1 115

JUDr. Rastislav Kresl

sudca

286

87

JUDr. Pavol Laczo

sudca

1 527

1 843

Mgr. Jozef Mačej

sudca

406

833

Mgr. Pavol Macháč

sudca

234

0

JUDr. Terézia Mecelová

sudkyňa

115

43

JUDr. Ján Mihal

sudca

614

351

JUDr. Jozef Mikuláš

sudca

0

0

JUDr. Peter Mikuláš

sudca

0

0

Mgr. Anna Mizerová

sudkyňa

6

0

Mgr. Lucia Mizerová

sudkyňa

121

81

JUDr. PhD. Andrea Moravčíková

sudkyňa

0

0

Mgr. Michal Novotný

sudca

215

114

JUDr. Jozef Pikna

sudca

312

0

JUDr. Anna Pohančeníková

sudkyňa

0

0

JUDr. Viera Poleková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ladislav Réves

sudca

274

0

JUDr. Pavol Sládok

sudca

1 160

344

JUDr. Katarína Slováčeková

sudkyňa

907

555

JUDr. Ľubica Spálová

sudkyňa

1 264

1 236

JUDr. Daniela Šramelová

sudkyňa

658

334

JUDr. Katarína Stanislavská

podpredseda

337

193

JUDr. Lea Mária Stovičková

sudkyňa

0

0

JUDr. Bibiána Ťažiarová

sudkyňa

122

236

JUDr. Vladimír Tencer

sudca

1 435

472

JUDr. Martina Valentová

sudkyňa

124

590

JUDr. Ľuboslava Vanková

sudkyňa

136

243

Vladimír Vlček

sudca

275

90

Mgr. Andrea Vyskočová

sudkyňa

0

0

JUDr. Darina Wolfová

sudkyňa

13

0

JUDr. Martin Žovinec

sudca

228

297

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Poriadok vo verejných veciach
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Predbežné opatrenia
  Odmietajúce odvolanie, Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudcovia – JUDr. Ľubomír Bundzel, JUDr. Róbert Foltán a Mgr. Monika Kadlicová
  Navrhovateľ – U. N.
  Odporca – K. Q.
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudcovia – JUDr. Ľubomír Bundzel, JUDr. Róbert Foltán a Mgr. Monika Kadlicová
  Navrhovateľ – R. N.
  Odporca – J. D.
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 15295/2019 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudcovia – JUDr. Ľubomír Bundzel, JUDr. Róbert Foltán a Mgr. Monika Kadlicová
  Navrhovateľ – B. Y.
  Odporca – U. T.
 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba SK/0120/99/2019 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudcovia – JUDr. Ľubomír Bundzel, JUDr. Anita Filová a JUDr. Pavol Laczo
  Navrhovateľ – T. H.
  Odporca – Q. F.
 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba 2019/149052… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudcovia – JUDr. Ľubomír Bundzel, JUDr. Anita Filová a JUDr. Pavol Laczo
  Navrhovateľ – F. N.
  Odporca – P. A.
 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudcovia – JUDr. Ľubomír Bundzel, JUDr. Anita Filová a JUDr. Pavol Laczo
  Navrhovateľ – D. J.
  Odporca – J. A.
 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť proti… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba 273241/2017 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudcovia – JUDr. Ľubomír Bundzel, JUDr. Róbert Foltán a Mgr. Monika Kadlicová
  Navrhovateľ – H. X.
  Odporca – X. F.
 10. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba 816892/2017 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudcovia – JUDr. Ľubomír Bundzel, JUDr. Róbert Foltán a Mgr. Monika Kadlicová
  Navrhovateľ – L. T.
  Odporca – E. V.
Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .