Krajský súd Trnava Vajanského 2, 917 83 Trnava

At the court there are 44 judges working.

For the court we register 19,682 hearings and 24,405 judgements.

Overall 4th at most fined court out of 8 regional courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 7,446€

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Jana Kondákorová
Tel. číslo:

Adresa

Krajský súd Trnava
Vajanského 2
917 83 Trnava
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Anton Jaček a sudca je JUDr. Daniel Ilavský.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Katarína Arnouldová

sudkyňa

6

81

JUDr. Eva Barcajová

sudkyňa

567

575

JUDr. Katarína Batisová

sudkyňa

2

17

JUDr. Eva Behranová

sudkyňa

7

212

Mgr. Fedor Benka

sudca

8

1 367

JUDr. Tatiana Biedniková

sudkyňa

321

156

JUDr. Gabriela Brišková

sudkyňa

1

215

JUDr. Ľubomír Bundzel

sudca

1 275

1 662

JUDr. Ľubomír Bundzel, ml.

sudca

0

0

JUDr. Ľubica Bundzelová

sudkyňa

2

88

JUDr. Andrea Dudášová

sudkyňa

1 659

1 058

Mgr. Kristína Ferencziová

sudkyňa

0

2

JUDr. Anita Filová

sudkyňa

31

30

JUDr. Róbert Foltán

sudca

265

1 007

Mgr. Renáta Gavalcová

sudkyňa

24

374

JUDr. Božena Husárová

sudkyňa

839

948

JUDr. Silvia Hýbelová

sudkyňa

2 256

1 131

JUDr. Daniel Ilavský

sudca

3

164

JUDr. Anton Jaček

predseda

0

48

JUDr. Iveta Jankovičová

sudkyňa

1 841

1 185

JUDr. Zlatica Javorová

sudkyňa

228

403

Mgr. Monika Kadlicová

sudkyňa

34

30

JUDr. Janka Klčová

sudkyňa

1 411

390

JUDr. Dáša Kontríková

sudkyňa

0

0

JUDr. Magdaléna Krajčovičová

sudkyňa

11

952

JUDr. Rastislav Kresl

sudca

0

20

JUDr. Pavol Laczo

sudca

1 282

1 604

Mgr. Jozef Mačej

sudca

264

713

JUDr. Terézia Mecelová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ján Mihal

sudca

317

305

Mgr. Lucia Mizerová

sudkyňa

0

0

Mgr. Michal Novotný

podpredseda

0

0

JUDr. Jozef Pikna

sudca

0

0

JUDr. Katarína Slováčeková

sudkyňa

834

496

JUDr. Ľubica Spálová

sudkyňa

1 116

1 027

JUDr. Katarína Stanislavská

podpredseda

49

111

JUDr. Bibiána Ťažiarová

sudkyňa

0

92

JUDr. Vladimír Tencer

sudca

1 193

446

JUDr. Martina Valentová

sudkyňa

4

450

JUDr. Ľuboslava Vanková

sudkyňa

0

109

Mgr. Andrea Vyskočová

sudkyňa

0

0

JUDr. Martin Žovinec

sudca

17

196

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Katarína Arnouldová

sudkyňa

6

81

JUDr. Eva Barcajová

sudkyňa

567

575

JUDr. Katarína Batisová

sudkyňa

2

17

JUDr. Eva Behranová

sudkyňa

7

212

JUDr. Katarína Benczová

sudkyňa

815

1 035

Mgr. Fedor Benka

sudca

8

1 367

JUDr. Tatiana Biedniková

sudkyňa

321

156

JUDr. Gabriela Brišková

sudkyňa

1

215

JUDr. Ľubomír Bundzel

sudca

1 275

1 662

JUDr. Ľubica Bundzelová

sudkyňa

2

88

Mgr. Dušan Čimo

sudca

421

675

JUDr. Andrea Dudášová

sudkyňa

1 659

1 058

Mgr. Kristína Ferencziová

sudkyňa

0

2

JUDr. Anita Filová

sudkyňa

31

30

JUDr. Róbert Foltán

sudca

265

1 007

Mgr. Renáta Gavalcová

sudkyňa

24

374

JUDr. Martin Holič

sudca

766

509

JUDr. Božena Husárová

sudkyňa

839

948

JUDr. Silvia Hýbelová

sudkyňa

2 256

1 131

JUDr. Daniel Ilavský

sudca

3

164

JUDr. Ivan Ilavský

sudca

570

125

JUDr. Anton Jaček

predseda

0

48

JUDr. Iveta Jankovičová

sudkyňa

1 841

1 185

JUDr. Marián Jarábek

sudca

740

216

JUDr. Zlatica Javorová

sudkyňa

228

403

JUDr. Ľuboš Jurkovič

sudca

189

63

Mgr. Monika Kadlicová

sudkyňa

34

30

JUDr. Janka Klčová

sudkyňa

1 411

390

JUDr. Mária Klepancová

sudkyňa

256

414

JUDr. Dáša Kontríková

sudkyňa

0

0

JUDr. Magdaléna Krajčovičová

sudkyňa

11

952

JUDr. Rastislav Kresl

sudca

0

20

JUDr. Pavol Laczo

sudca

1 282

1 604

Mgr. Jozef Mačej

sudca

264

713

JUDr. Terézia Mecelová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ján Mihal

sudca

317

305

JUDr. Jozef Mikuláš

sudca

0

0

JUDr. Peter Mikuláš

sudca

0

0

Mgr. Anna Mizerová

sudkyňa

6

0

Mgr. Lucia Mizerová

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Andrea Moravčíková

sudkyňa

0

0

Mgr. Michal Novotný

podpredseda

0

0

JUDr. Jozef Pikna

sudca

0

0

JUDr. Anna Pohančeníková

sudkyňa

0

0

JUDr. Viera Poleková

sudkyňa

0

0

JUDr. Pavol Sládok

sudca

1 160

317

JUDr. Katarína Slováčeková

sudkyňa

834

496

JUDr. Ľubica Spálová

sudkyňa

1 116

1 027

JUDr. Daniela Šramelová

sudkyňa

656

315

JUDr. Katarína Stanislavská

podpredseda

49

111

JUDr. Lea Mária Stovičková

sudkyňa

0

0

JUDr. Bibiána Ťažiarová

sudkyňa

0

92

JUDr. Vladimír Tencer

sudca

1 193

446

JUDr. Martina Valentová

sudkyňa

4

450

JUDr. Ľuboslava Vanková

sudkyňa

0

109

Vladimír Vlček

sudca

275

87

Mgr. Andrea Vyskočová

sudkyňa

0

0

JUDr. Darina Wolfová

sudkyňa

13

0

JUDr. Martin Žovinec

sudca

17

196

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Rodina a mládež
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Vladimír Tencer
  Obžalovaný – X. P.
 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Ján Mihal
  Obžalovaný – G. A.
 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Ján Mihal
  Obžalovaný – T. D.
 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Ján Mihal
  Obžalovaný – Y. D.
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o námietke zaujatosti Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Vladimír Tencer
  Obžalovaný – N. F.
 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrusene kasacnou staznostou… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Pavol Laczo
  Navrhovateľ – F. J.
  Odporca – Y. A.
 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť proti… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Vladimír Tencer
  Obžalovaný – O. V.
 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, sťažnosť proti uzneseniu Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Janka Klčová
  Obžalovaný – B. E.
 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť proti… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Vladimír Tencer
  Obžalovaný – N. L.
Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .