Krajský súd Trnava Vajanského 2, 917 83 Trnava

Na súde pracuje 43 sudcov.

Pre súd evidujeme 18 450 pojednávaní a 25 721 rozhodnutí.

Celkovo 4. najviac pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 7 446€

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Jana Kondákorová
Tel. číslo:

Adresa

Krajský súd Trnava
Vajanského 2
917 83 Trnava
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Anton Jaček a sudca je JUDr. Daniel Ilavský.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Katarína Arnouldová

sudkyňa

6

82

JUDr. Eva Barcajová

sudkyňa

567

676

JUDr. Katarína Batisová

sudkyňa

1

17

JUDr. Eva Behranová

sudkyňa

7

242

Mgr. Fedor Benka

sudca

8

1 519

JUDr. Tatiana Biedniková

sudkyňa

321

172

JUDr. Gabriela Brišková

sudkyňa

1

242

JUDr. Ľubomír Bundzel

sudca

1 244

1 864

JUDr. Ľubomír Bundzel, ml.

sudca

0

0

JUDr. Ľubica Bundzelová

sudkyňa

2

92

JUDr. Andrea Dudášová

sudkyňa

1 622

1 202

Mgr. Kristína Ferencziová

sudkyňa

0

2

JUDr. Anita Filová

sudkyňa

29

32

JUDr. Róbert Foltán

sudca

259

1 151

Mgr. Renáta Gavalcová

sudkyňa

24

428

JUDr. Martin Holič

sudca

747

571

JUDr. Božena Husárová

sudkyňa

825

1 100

JUDr. Silvia Hýbelová

sudkyňa

2 225

1 256

JUDr. Daniel Ilavský

sudca

3

179

JUDr. Anton Jaček

predseda

0

53

JUDr. Iveta Jankovičová

sudkyňa

1 805

1 323

JUDr. Zlatica Javorová

sudkyňa

217

466

Mgr. Monika Kadlicová

sudkyňa

32

32

JUDr. Janka Klčová

sudkyňa

1 343

444

JUDr. Dáša Kontríková

sudkyňa

0

0

JUDr. Magdaléna Krajčovičová

sudkyňa

11

1 069

JUDr. Rastislav Kresl

sudca

0

20

JUDr. Pavol Laczo

sudca

1 267

1 857

Mgr. Jozef Mačej

sudca

244

800

JUDr. Terézia Mecelová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ján Mihal

sudca

279

352

Mgr. Lucia Mizerová

sudkyňa

0

0

Mgr. Michal Novotný

podpredseda

0

0

JUDr. Jozef Pikna

sudca

0

0

JUDr. Katarína Slováčeková

sudkyňa

834

580

JUDr. Ľubica Spálová

sudkyňa

1 095

1 142

JUDr. Katarína Stanislavská

podpredseda

49

123

JUDr. Bibiána Ťažiarová

sudkyňa

0

95

JUDr. Vladimír Tencer

sudca

1 141

499

JUDr. Martina Valentová

sudkyňa

4

514

JUDr. Ľuboslava Vanková

sudkyňa

0

110

Mgr. Andrea Vyskočová

sudkyňa

0

0

JUDr. Martin Žovinec

sudca

17

207

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Katarína Arnouldová

sudkyňa

6

82

JUDr. Eva Barcajová

sudkyňa

567

676

JUDr. Katarína Batisová

sudkyňa

1

17

JUDr. Eva Behranová

sudkyňa

7

242

JUDr. Katarína Benczová

sudkyňa

815

1 114

Mgr. Fedor Benka

sudca

8

1 519

JUDr. Tatiana Biedniková

sudkyňa

321

172

JUDr. Gabriela Brišková

sudkyňa

1

242

JUDr. Ľubomír Bundzel

sudca

1 244

1 864

JUDr. Ľubica Bundzelová

sudkyňa

2

92

Mgr. Dušan Čimo

sudca

421

744

JUDr. Andrea Dudášová

sudkyňa

1 622

1 202

Mgr. Kristína Ferencziová

sudkyňa

0

2

JUDr. Anita Filová

sudkyňa

29

32

JUDr. Róbert Foltán

sudca

259

1 151

Mgr. Renáta Gavalcová

sudkyňa

24

428

JUDr. Martin Holič

sudca

747

571

JUDr. Božena Husárová

sudkyňa

825

1 100

JUDr. Silvia Hýbelová

sudkyňa

2 225

1 256

JUDr. Daniel Ilavský

sudca

3

179

JUDr. Ivan Ilavský

sudca

570

139

JUDr. Anton Jaček

predseda

0

53

JUDr. Iveta Jankovičová

sudkyňa

1 805

1 323

JUDr. Marián Jarábek

sudca

740

247

JUDr. Zlatica Javorová

sudkyňa

217

466

JUDr. Ľuboš Jurkovič

sudca

189

68

Mgr. Monika Kadlicová

sudkyňa

32

32

JUDr. Janka Klčová

sudkyňa

1 343

444

JUDr. Mária Klepancová

sudkyňa

256

460

JUDr. Dáša Kontríková

sudkyňa

0

0

JUDr. Magdaléna Krajčovičová

sudkyňa

11

1 069

JUDr. Rastislav Kresl

sudca

0

20

JUDr. Pavol Laczo

sudca

1 267

1 857

Mgr. Jozef Mačej

sudca

244

800

JUDr. Terézia Mecelová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ján Mihal

sudca

279

352

JUDr. Jozef Mikuláš

sudca

0

0

JUDr. Peter Mikuláš

sudca

0

0

Mgr. Anna Mizerová

sudkyňa

6

0

Mgr. Lucia Mizerová

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Andrea Moravčíková

sudkyňa

0

0

Mgr. Michal Novotný

podpredseda

0

0

JUDr. Jozef Pikna

sudca

0

0

JUDr. Anna Pohančeníková

sudkyňa

0

0

JUDr. Viera Poleková

sudkyňa

0

0

JUDr. Pavol Sládok

sudca

1 160

365

JUDr. Katarína Slováčeková

sudkyňa

834

580

JUDr. Ľubica Spálová

sudkyňa

1 095

1 142

JUDr. Daniela Šramelová

sudkyňa

656

342

JUDr. Katarína Stanislavská

podpredseda

49

123

JUDr. Lea Mária Stovičková

sudkyňa

0

0

JUDr. Bibiána Ťažiarová

sudkyňa

0

95

JUDr. Vladimír Tencer

sudca

1 141

499

JUDr. Martina Valentová

sudkyňa

4

514

JUDr. Ľuboslava Vanková

sudkyňa

0

110

Vladimír Vlček

sudca

275

97

Mgr. Andrea Vyskočová

sudkyňa

0

0

JUDr. Darina Wolfová

sudkyňa

13

0

JUDr. Martin Žovinec

sudca

17

207

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Rodina a mládež
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Poriadok vo verejných veciach
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Ján Mihal
  Obžalovaný – Juraj Krajčovič
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba 102185658/2017 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Ľubomír Bundzel
  Navrhovateľ – HB STEEL
  Odporca – Finančné riaditeľstvo SR
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, vypratanie nehnuteľnosti Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Janka Klčová
  Obžalovaný – Peter Dobrovodský
 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Janka Klčová
  Obžalovaný – Dušan Novotný
 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť proti… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Janka Klčová
  Obžalovaný – Lehel Horváth
 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Janka Klčová
  Obžalovaný – Kristián Farkas
 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Janka Klčová
  Obžalovaný – PhDr. Dušan Leška
 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Janka Klčová
  Obžalovaný – Kristián Farkas
 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, nariadenie neodkladného… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .