Krajský súd Trnava Vajanského 2, 917 83 Trnava

Na súde pracuje 54 sudcov.

Pre súd evidujeme 21 276 pojednávaní a 26 616 rozhodnutí.

Celkovo 4. najviac pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 7 446€

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Jana Kondákorová
Tel. číslo:

Adresa

Krajský súd Trnava
Vajanského 2
917 83 Trnava
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Anton Jaček a sudca je JUDr. Daniel Ilavský.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Katarína Arnouldová

sudkyňa

53

124

JUDr. Eva Barcajová

sudkyňa

567

588

JUDr. Katarína Batisová

sudkyňa

87

82

JUDr. Eva Behranová

sudkyňa

53

253

Mgr. Fedor Benka

sudca

55

1 431

JUDr. Tatiana Biedniková

sudkyňa

321

156

JUDr. Gabriela Brišková

sudkyňa

22

263

JUDr. Ľubomír Bundzel

sudca

1 420

1 772

JUDr. Ľubomír Bundzel, ml.

sudca

0

0

JUDr. Ľubica Bundzelová

sudkyňa

44

155

JUDr. Andrea Dudášová

sudkyňa

1 720

1 118

Mgr. Kristína Ferencziová

sudkyňa

66

37

JUDr. Anita Filová

sudkyňa

77

87

JUDr. Róbert Foltán

sudca

362

1 095

Mgr. Renáta Gavalcová

sudkyňa

55

421

JUDr. Božena Husárová

sudkyňa

870

1 031

JUDr. Silvia Hýbelová

sudkyňa

2 347

1 184

JUDr. Daniel Ilavský

sudca

36

212

JUDr. Anton Jaček

predseda

0

49

JUDr. Iveta Jankovičová

sudkyňa

1 920

1 248

JUDr. Zlatica Javorová

sudkyňa

265

448

Mgr. Monika Kadlicová

sudkyňa

103

81

JUDr. Janka Klčová

sudkyňa

1 524

469

JUDr. Dáša Kontríková

sudkyňa

0

0

JUDr. Magdaléna Krajčovičová

sudkyňa

47

1 009

JUDr. Rastislav Kresl

sudca

67

31

JUDr. Pavol Laczo

sudca

1 358

1 697

Mgr. Jozef Mačej

sudca

319

763

Mgr. Pavol Macháč

sudca

81

0

JUDr. Terézia Mecelová

sudkyňa

19

0

JUDr. Ján Mihal

sudca

482

323

Mgr. Lucia Mizerová

sudkyňa

32

21

Mgr. Michal Novotný

podpredseda

66

39

JUDr. Jozef Pikna

sudca

146

0

JUDr. Ladislav Réves

sudca

64

0

JUDr. Katarína Slováčeková

sudkyňa

834

505

JUDr. Ľubica Spálová

sudkyňa

1 175

1 109

JUDr. Katarína Stanislavská

podpredseda

118

141

JUDr. Bibiána Ťažiarová

sudkyňa

30

155

JUDr. Vladimír Tencer

sudca

1 339

455

JUDr. Martina Valentová

sudkyňa

35

513

JUDr. Ľuboslava Vanková

sudkyňa

35

181

Mgr. Andrea Vyskočová

sudkyňa

0

0

JUDr. Martin Žovinec

sudca

86

245

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Katarína Arnouldová

sudkyňa

53

124

JUDr. Eva Barcajová

sudkyňa

567

588

JUDr. Katarína Batisová

sudkyňa

87

82

JUDr. Eva Behranová

sudkyňa

53

253

JUDr. Katarína Benczová

sudkyňa

815

1 037

Mgr. Fedor Benka

sudca

55

1 431

JUDr. Tatiana Biedniková

sudkyňa

321

156

JUDr. Gabriela Brišková

sudkyňa

22

263

JUDr. Ľubomír Bundzel

sudca

1 420

1 772

JUDr. Ľubica Bundzelová

sudkyňa

44

155

Mgr. Dušan Čimo

sudca

421

676

JUDr. Andrea Dudášová

sudkyňa

1 720

1 118

Mgr. Kristína Ferencziová

sudkyňa

66

37

JUDr. Anita Filová

sudkyňa

77

87

JUDr. Róbert Foltán

sudca

362

1 095

Mgr. Renáta Gavalcová

sudkyňa

55

421

JUDr. Martin Holič

sudca

836

563

JUDr. Božena Husárová

sudkyňa

870

1 031

JUDr. Silvia Hýbelová

sudkyňa

2 347

1 184

JUDr. Daniel Ilavský

sudca

36

212

JUDr. Ivan Ilavský

sudca

570

125

JUDr. Anton Jaček

predseda

0

49

JUDr. Iveta Jankovičová

sudkyňa

1 920

1 248

JUDr. Marián Jarábek

sudca

740

219

JUDr. Zlatica Javorová

sudkyňa

265

448

JUDr. Ľuboš Jurkovič

sudca

189

63

Mgr. Monika Kadlicová

sudkyňa

103

81

JUDr. Janka Klčová

sudkyňa

1 524

469

JUDr. Mária Klepancová

sudkyňa

256

416

JUDr. Dáša Kontríková

sudkyňa

0

0

JUDr. Magdaléna Krajčovičová

sudkyňa

47

1 009

JUDr. Rastislav Kresl

sudca

67

31

JUDr. Pavol Laczo

sudca

1 358

1 697

Mgr. Jozef Mačej

sudca

319

763

Mgr. Pavol Macháč

sudca

81

0

JUDr. Terézia Mecelová

sudkyňa

19

0

JUDr. Ján Mihal

sudca

482

323

JUDr. Jozef Mikuláš

sudca

0

0

JUDr. Peter Mikuláš

sudca

0

0

Mgr. Anna Mizerová

sudkyňa

6

0

Mgr. Lucia Mizerová

sudkyňa

32

21

JUDr. PhD. Andrea Moravčíková

sudkyňa

0

0

Mgr. Michal Novotný

podpredseda

66

39

JUDr. Jozef Pikna

sudca

146

0

JUDr. Anna Pohančeníková

sudkyňa

0

0

JUDr. Viera Poleková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ladislav Réves

sudca

64

0

JUDr. Pavol Sládok

sudca

1 160

325

JUDr. Katarína Slováčeková

sudkyňa

834

505

JUDr. Ľubica Spálová

sudkyňa

1 175

1 109

JUDr. Daniela Šramelová

sudkyňa

658

319

JUDr. Katarína Stanislavská

podpredseda

118

141

JUDr. Lea Mária Stovičková

sudkyňa

0

0

JUDr. Bibiána Ťažiarová

sudkyňa

30

155

JUDr. Vladimír Tencer

sudca

1 339

455

JUDr. Martina Valentová

sudkyňa

35

513

JUDr. Ľuboslava Vanková

sudkyňa

35

181

Vladimír Vlček

sudca

275

87

Mgr. Andrea Vyskočová

sudkyňa

0

0

JUDr. Darina Wolfová

sudkyňa

13

0

JUDr. Martin Žovinec

sudca

86

245

Vynesené rozhodnutia

 1. Opravné uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zapl. 15.906.963,59,- Sk s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudcovia – JUDr. Ľubomír Bundzel, JUDr. Anita Filová a JUDr. Pavol Laczo
  Navrhovateľ – ["H", "W"]
  Odporca – ["Y", "X"]
 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba 568073/2018 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudcovia – JUDr. Ľubomír Bundzel, JUDr. Anita Filová a JUDr. Pavol Laczo
  Navrhovateľ – ["C", "Y"]
  Odporca – ["N", "W"]
 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie proti… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba 55325-3/2018-BA zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Pavol Laczo
  Navrhovateľ – ["D", "U"]
  Odporca – ["N", "Z"]
 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba 100493817/2019 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudcovia – JUDr. Ľubomír Bundzel, JUDr. Anita Filová a JUDr. Pavol Laczo
  Navrhovateľ – ["Q", "P"]
  Odporca – ["C", "H"]
 8. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie proti… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba 100507600/2019 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudcovia – JUDr. Ľubomír Bundzel, JUDr. Anita Filová a JUDr. Pavol Laczo
  Navrhovateľ – ["V", "J"]
  Odporca – ["X", "A"]
Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .