Krajský súd Trnava Vajanského 2, 917 83 Trnava

Na súde pracuje 59 sudcov.

Pre súd evidujeme 22 536 pojednávaní a 29 930 rozhodnutí.

Celkovo 4. najviac pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 7 446€

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Jana Kondákorová
Tel. číslo:

Adresa

Krajský súd Trnava
Vajanského 2
917 83 Trnava
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Anton Jaček a podpredseda je JUDr. Eva Behranová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Katarína Arnouldová

sudkyňa

259

259

JUDr. Eva Barcajová

sudkyňa

567

616

JUDr. Eva Behranová

podpredseda

309

357

JUDr. Katarína Benczová

sudkyňa

815

1 080

Mgr. Fedor Benka

sudca

260

1 595

JUDr. Gabriela Brišková

sudkyňa

140

394

JUDr. Ľubomír Bundzel

sudca

1 872

1 980

JUDr. Ľubomír Bundzel, ml.

sudca

0

0

JUDr. Ľubica Bundzelová

sudkyňa

165

309

Mgr. Eva Krošlák Cmerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Andrea Dudášová

sudkyňa

1 877

1 301

Mgr. Maroš Fekete

sudca

28

0

Mgr. Kristína Ferencziová

sudkyňa

345

120

JUDr. Anita Filová

sudkyňa

268

230

JUDr. Róbert Foltán

sudca

734

1 277

Mgr. Renáta Gavalcová

sudkyňa

151

519

JUDr. Martin Holič

sudca

934

660

JUDr. Božena Husárová

sudkyňa

951

1 187

JUDr. Silvia Hýbelová

sudkyňa

2 555

1 357

JUDr. Daniel Ilavský

sudca

167

330

JUDr. Ivan Ilavský

sudca

570

129

JUDr. Anton Jaček

predseda

36

65

JUDr. Iveta Jankovičová

sudkyňa

2 042

1 348

JUDr. Marián Jarábek

sudca

740

235

JUDr. Zlatica Javorová

sudkyňa

377

554

Mgr. Monika Kadlicová

sudkyňa

401

219

JUDr. Janka Klčová

sudkyňa

1 668

539

JUDr. Mária Klepancová

sudkyňa

256

427

JUDr. Andrej Kolárik

sudca

0

0

JUDr. Dáša Kontríková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ing. Mária Košťálová

sudkyňa

0

0

JUDr. Magdaléna Krajčovičová

sudkyňa

128

1 130

JUDr. Rastislav Kresl

sudca

444

128

JUDr. Branislav Krivošík

sudca

0

0

JUDr. Pavol Laczo

sudca

1 623

1 896

Mgr. Jozef Mačej

sudca

450

853

Mgr. Pavol Macháč

sudca

381

1

JUDr. Terézia Mecelová

sudkyňa

162

102

JUDr. Jozef Mikuláš

sudca

0

0

JUDr. Peter Mikuláš

sudca

0

0

Mgr. Anna Mizerová

sudkyňa

6

0

Mgr. Lucia Mizerová

sudkyňa

166

122

Mgr. Michal Novotný

sudca

215

118

JUDr. Viera Poleková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ladislav Réves

sudca

424

0

JUDr. Andrea Sátorová

sudkyňa

0

0

JUDr. Pavol Sládok

sudca

1 160

351

JUDr. Katarína Slováčeková

sudkyňa

952

599

JUDr. Ľubica Spálová

sudkyňa

1 301

1 302

JUDr. Katarína Stanislavská

podpredseda

499

249

JUDr. Lea Mária Stovičková

sudkyňa

0

0

JUDr. Bibiána Ťažiarová

sudkyňa

158

279

JUDr. Vladimír Tencer

sudca

1 435

485

JUDr. Martina Valentová

sudkyňa

133

614

JUDr. Ľuboslava Vanková

sudkyňa

193

293

JUDr. Simona Vráblová

sudkyňa

0

0

Mgr. Andrea Vyskočová

sudkyňa

0

0

JUDr. Darina Wolfová

sudkyňa

13

0

JUDr. Martin Žovinec

sudca

370

353

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Katarína Arnouldová

sudkyňa

259

259

JUDr. Eva Barcajová

sudkyňa

567

616

JUDr. Katarína Batisová

sudkyňa

394

311

JUDr. Eva Behranová

podpredseda

309

357

JUDr. Katarína Benczová

sudkyňa

815

1 080

Mgr. Fedor Benka

sudca

260

1 595

JUDr. Tatiana Biedniková

sudkyňa

321

163

JUDr. Gabriela Brišková

sudkyňa

140

394

JUDr. Ľubomír Bundzel

sudca

1 872

1 980

JUDr. Ľubica Bundzelová

sudkyňa

165

309

Mgr. Dušan Čimo

sudca

421

711

Mgr. Eva Krošlák Cmerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Andrea Dudášová

sudkyňa

1 877

1 301

Mgr. Maroš Fekete

sudca

28

0

Mgr. Kristína Ferencziová

sudkyňa

345

120

JUDr. Anita Filová

sudkyňa

268

230

JUDr. Róbert Foltán

sudca

734

1 277

Mgr. Renáta Gavalcová

sudkyňa

151

519

JUDr. Martin Holič

sudca

934

660

JUDr. Božena Husárová

sudkyňa

951

1 187

JUDr. Silvia Hýbelová

sudkyňa

2 555

1 357

JUDr. Daniel Ilavský

sudca

167

330

JUDr. Ivan Ilavský

sudca

570

129

JUDr. Anton Jaček

predseda

36

65

JUDr. Iveta Jankovičová

sudkyňa

2 042

1 348

JUDr. Marián Jarábek

sudca

740

235

JUDr. Zlatica Javorová

sudkyňa

377

554

JUDr. Ľuboš Jurkovič

sudca

189

63

Mgr. Monika Kadlicová

sudkyňa

401

219

JUDr. Janka Klčová

sudkyňa

1 668

539

JUDr. Mária Klepancová

sudkyňa

256

427

JUDr. Andrej Kolárik

sudca

0

0

JUDr. Dáša Kontríková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ing. Mária Košťálová

sudkyňa

0

0

JUDr. Magdaléna Krajčovičová

sudkyňa

128

1 130

JUDr. Rastislav Kresl

sudca

444

128

JUDr. Branislav Krivošík

sudca

0

0

JUDr. Pavol Laczo

sudca

1 623

1 896

Mgr. Jozef Mačej

sudca

450

853

Mgr. Pavol Macháč

sudca

381

1

JUDr. Terézia Mecelová

sudkyňa

162

102

JUDr. Ján Mihal

sudca

618

359

JUDr. Jozef Mikuláš

sudca

0

0

JUDr. Peter Mikuláš

sudca

0

0

Mgr. Anna Mizerová

sudkyňa

6

0

Mgr. Lucia Mizerová

sudkyňa

166

122

JUDr. PhD. Andrea Moravčíková

sudkyňa

0

0

Mgr. Michal Novotný

sudca

215

118

JUDr. Jozef Pikna

sudca

351

0

JUDr. Anna Pohančeníková

sudkyňa

0

0

JUDr. Viera Poleková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ladislav Réves

sudca

424

0

JUDr. Andrea Sátorová

sudkyňa

0

0

JUDr. Pavol Sládok

sudca

1 160

351

JUDr. Katarína Slováčeková

sudkyňa

952

599

JUDr. Ľubica Spálová

sudkyňa

1 301

1 302

JUDr. Daniela Šramelová

sudkyňa

658

340

JUDr. Katarína Stanislavská

podpredseda

499

249

JUDr. Lea Mária Stovičková

sudkyňa

0

0

JUDr. Bibiána Ťažiarová

sudkyňa

158

279

JUDr. Vladimír Tencer

sudca

1 435

485

JUDr. Martina Valentová

sudkyňa

133

614

JUDr. Ľuboslava Vanková

sudkyňa

193

293

Vladimír Vlček

sudca

275

90

JUDr. Simona Vráblová

sudkyňa

0

0

Mgr. Andrea Vyskočová

sudkyňa

0

0

JUDr. Darina Wolfová

sudkyňa

13

0

JUDr. Martin Žovinec

sudca

370

353

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Rodina a mládež
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Neplatnosť právnych úkonov
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, nariadenie zabezpečovacieho… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie proti… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudcovia – JUDr. Ľubomír Bundzel, JUDr. Róbert Foltán a Mgr. Monika Kadlicová
  Navrhovateľ – S. T.
  Odporca – L. N.
 10. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti kúpnej… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .