Krajský súd Žilina Orolská 3, 010 59 Žilina

At the court there are 48 judges working.

For the court we register 24,374 hearings and 25,659 judgements.

Overall 3rd at least fined court out of 8 regional courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 6,164€

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Lenka Belavá
Tel. číslo:

Adresa

Krajský súd Žilina
Orolská 3
010 59 Žilina
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:00
utorok: 7:00 - 15:00
streda: 7:00 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 15:00
piatok: 7:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:00
utorok: 7:00 - 15:00
streda: 7:00 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 15:00
piatok: 7:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Eva Kyselová a podpredseda je JUDr. Róbert Bebčák.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Róbert Bebčák

podpredseda

229

188

Mgr. Katarína Beniačová

sudkyňa

344

584

JUDr. Štefan Bjalončík

sudca

0

1

JUDr. Martina Brniaková

sudkyňa

135

3

JUDr. Elena Brozmanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ján Burik

sudca

1 883

892

JUDr. Dagmar Cabadajová

podpredseda

142

650

JUDr. Milan Cíbik

sudca

0

0

JUDr. Mária Dubcová

sudkyňa

1 012

564

Mgr. František Dulačka

sudca

1 890

971

JUDr. Yvetta Dzugasová

sudkyňa

1 418

854

JUDr. Adriana Gallová

sudkyňa

631

131

Mgr. Zuzana Hartelová

sudkyňa

140

52

JUDr. Zuzana Jančárová

sudkyňa

1 378

1 677

Mgr. Mária Kašíková

sudkyňa

170

504

Mgr. Andrej Kekely

sudca

55

0

JUDr. Jana Koniarova

sudca

0

0

JUDr. Jana Kotrčová

sudkyňa

222

818

JUDr. Vladimír Kurák

sudca

195

52

JUDr. Eva Kyselová

predseda

1 244

80

JUDr. Monika Liptáková

sudkyňa

149

10

JUDr. Marcela Malatká

sudca

69

12

JUDr. Eva Malíková

sudkyňa

1 213

913

JUDr. Jana Martinčeková

sudkyňa

1 043

1 447

Mgr. Miroslav Mazúch

sudca

205

14

JUDr. Ladislav Mejstrík

sudca

135

836

Mgr. Anna Miháliková

sudkyňa

175

1

JUDr. Martina Nemravová

sudkyňa

195

428

JUDr. Amália Paulerová

sudkyňa

155

843

JUDr. Elena Paulovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Veronika Poláčková

sudkyňa

1 154

1 194

JUDr. Pavol Polka

sudca

1 551

145

Irena Porubčanská

sudkyňa

0

0

JUDr. Táňa Rapčanová

sudkyňa

1 330

1 275

JUDr. Milan Repáň

sudca

546

117

Mgr. Miroslav Šepták

sudca

106

406

Mgr. Zuzana Štolcová

sudkyňa

117

598

JUDr. Vladimír Sučik

sudca

1 399

176

JUDr. Ľubomír Tekel

sudca

0

0

JUDr. Roman Tichý

sudca

108

239

Mgr. Nora Tomková

sudkyňa

1 579

1 845

JUDr. Jozef Turza

sudca

131

215

JUDr. Róbert Urban

sudca

1 802

895

JUDr. Jana Urbanová

sudkyňa

110

831

JUDr. Mária Urbanová

sudkyňa

355

100

JUDr. Erik Varga

sudca

166

368

JUDr. Jana Vargová

sudkyňa

233

104

JUDr. Gabriela Veselová

sudkyňa

154

16

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Martin Bargel

sudca

404

64

JUDr. Róbert Bebčák

podpredseda

229

188

JUDr. Oľga Belková

sudkyňa

0

0

Mgr. Katarína Beniačová

sudkyňa

344

584

JUDr. Štefan Bjalončík

sudca

0

1

JUDr. Martina Brniaková

sudkyňa

135

3

JUDr. Elena Brozmanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ján Burik

sudca

1 883

892

JUDr. Dagmar Cabadajová

podpredseda

142

650

JUDr. Erika Čanádyová

sudkyňa

514

904

JUDr. Milan Cibík

neznámy pracovník

0

0

JUDr. Milan Cíbik

sudca

0

0

JUDr. Mária Dubcová

sudkyňa

1 012

564

Mgr. František Dulačka

sudca

1 890

971

JUDr. Yvetta Dzugasová

sudkyňa

1 418

854

JUDr. Adriana Gallová

sudkyňa

631

131

Otto Gáťa

sudca

0

0

Mgr. Kazimíra Hallová

sudkyňa

0

8

Mgr. Zuzana Hartelová

sudkyňa

140

52

JUDr. Miroslav Jamrich

sudca

2 001

1 624

JUDr. Zuzana Jančárová

sudkyňa

1 378

1 677

Mgr. Mária Kašíková

sudkyňa

170

504

Mgr. Andrej Kekely

sudca

55

0

JUDr. Jana Koniarova

sudca

0

0

JUDr. Jana Kotrčová

sudkyňa

222

818

Juraj Krupa

sudca

871

94

JUDr. Vladimír Kurák

sudca

195

52

JUDr. Eva Kyselová

predseda

1 244

80

JUDr. Monika Liptáková

sudkyňa

149

10

JUDr. Marcela Malatká

sudca

69

12

JUDr. Eva Malíková

sudkyňa

1 213

913

JUDr. Jana Martinčeková

sudkyňa

1 043

1 447

Mgr. Miroslav Mazúch

sudca

205

14

JUDr. Ladislav Mejstrík

sudca

135

836

Mgr. Anna Miháliková

sudkyňa

175

1

JUDr. Anna Močková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ivana Nemčeková

podpredseda

552

288

JUDr. Martina Nemravová

sudkyňa

195

428

JUDr. Amália Paulerová

sudkyňa

155

843

JUDr. Elena Paulovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Veronika Poláčková

sudkyňa

1 154

1 194

JUDr. Pavol Polka

sudca

1 551

145

Irena Porubčanská

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Potocká

sudca

0

0

JUDr. František Potocký

sudca

1

639

JUDr. Táňa Rapčanová

sudkyňa

1 330

1 275

JUDr. Milan Repáň

sudca

546

117

Mgr. Miroslav Šepták

sudca

106

406

JUDr. Erika Šobichová

sudkyňa

641

858

Mgr. Zuzana Štolcová

sudkyňa

117

598

JUDr. Vladimír Sučik

sudca

1 399

176

JUDr. Ľubomír Tekel

sudca

0

0

JUDr. Roman Tichý

sudca

108

239

Mgr. Nora Tomková

sudkyňa

1 579

1 845

JUDr. Jozef Turza

sudca

131

215

JUDr. Róbert Urban

sudca

1 802

895

JUDr. Jana Urbanová

sudkyňa

110

831

JUDr. Mária Urbanová

sudkyňa

355

100

JUDr. Erik Varga

sudca

166

368

JUDr. Jana Vargová

sudkyňa

233

104

JUDr. Gabriela Veselová

sudkyňa

154

16

JUDr. Dana Wänkeová

sudkyňa

403

72

Vynesené rozhodnutia

 1. Dopĺňací rozsudok – Žaloby proti právoplatným…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Odmietajúce podanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk. rozh. č.:… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č.:… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č.… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č.:… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk. rozh. č.: 418707/2019… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, sirotský dôchodok Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Vargová
  Navrhovateľ – D. Z.
  Odporca – L. V.
 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk. rozhod. č.… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, presk. rozh. č.:… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č.… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, presk. rozh. č.:… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .