Krajský súd Žilina Orolská 3, 010 59 Žilina

Na súde pracuje 40 sudcov.

Pre súd evidujeme 21 595 pojednávaní a 24 001 rozhodnutí.

Celkovo 3. najmenej pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 6 164€

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Lenka Belavá
Tel. číslo:

Adresa

Krajský súd Žilina
Orolská 3
010 59 Žilina
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:00
utorok: 7:00 - 15:00
streda: 7:00 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 15:00
piatok: 7:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:00
utorok: 7:00 - 15:00
streda: 7:00 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 15:00
piatok: 7:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Eva Kyselová a podpredseda je JUDr. Miroslav Jamrich.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Róbert Bebčák

sudca

18

113

Mgr. Katarína Beniačová

sudkyňa

182

573

JUDr. Ján Burik

sudca

1 684

847

JUDr. Dagmar Cabadajová

sudkyňa

1

605

JUDr. Mária Dubcová

sudkyňa

882

510

Mgr. František Dulačka

sudca

1 648

960

JUDr. Yvetta Dzugasová

sudkyňa

1 260

759

JUDr. Adriana Gallová

sudkyňa

469

112

Mgr. Zuzana Hartelová

sudkyňa

0

2

JUDr. Miroslav Jamrich

podpredseda

1 792

1 543

JUDr. Zuzana Jančárová

sudkyňa

1 197

1 586

Mgr. Mária Kašíková

sudkyňa

7

467

JUDr. Jana Kotrčová

sudkyňa

13

762

JUDr. Vladimír Kurák

sudca

47

26

JUDr. Eva Kyselová

predseda

1 134

61

JUDr. Monika Liptáková

sudkyňa

0

6

JUDr. Marcela Malatká

sudca

0

8

JUDr. Eva Malíková

sudkyňa

1 066

902

JUDr. Jana Martinčeková

sudkyňa

808

1 297

Mgr. Miroslav Mazúch

sudca

0

12

JUDr. Ladislav Mejstrík

sudca

4

777

Mgr. Anna Miháliková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ivana Nemčeková

podpredseda

471

281

JUDr. Martina Nemravová

sudkyňa

77

380

JUDr. Amália Paulerová

sudkyňa

3

798

JUDr. Veronika Poláčková

sudkyňa

960

1 104

JUDr. Pavol Polka

sudca

1 328

125

JUDr. Táňa Rapčanová

sudkyňa

1 182

1 251

Mgr. Miroslav Šepták

sudca

2

349

JUDr. Erika Šobichová

sudkyňa

627

975

Mgr. Zuzana Štolcová

sudkyňa

10

526

JUDr. Vladimír Sučik

sudca

1 183

149

JUDr. Roman Tichý

sudca

3

163

Mgr. Nora Tomková

sudkyňa

1 388

1 739

JUDr. Jozef Turza

sudca

0

112

JUDr. Róbert Urban

sudca

1 552

844

JUDr. Jana Urbanová

sudkyňa

3

732

JUDr. Erik Varga

sudca

12

297

JUDr. Jana Vargová

sudkyňa

44

46

JUDr. Gabriela Veselová

sudkyňa

0

15

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Martin Bargel

sudca

404

69

JUDr. Róbert Bebčák

sudca

18

113

JUDr. Oľga Belková

sudkyňa

0

0

Mgr. Katarína Beniačová

sudkyňa

182

573

JUDr. Štefan Bjalončík

sudca

0

1

JUDr. Elena Brozmanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ján Burik

sudca

1 684

847

JUDr. Dagmar Cabadajová

sudkyňa

1

605

JUDr. Erika Čanádyová

sudkyňa

513

960

JUDr. Milan Cíbik

sudca

0

0

JUDr. Milan Cibík

neznámy pracovník

0

0

JUDr. Mária Dubcová

sudkyňa

882

510

Mgr. František Dulačka

sudca

1 648

960

JUDr. Yvetta Dzugasová

sudkyňa

1 260

759

JUDr. Adriana Gallová

sudkyňa

469

112

Otto Gáťa

sudca

0

0

Mgr. Kazimíra Hallová

sudkyňa

0

3

Mgr. Zuzana Hartelová

sudkyňa

0

2

JUDr. Miroslav Jamrich

podpredseda

1 792

1 543

JUDr. Zuzana Jančárová

sudkyňa

1 197

1 586

Mgr. Mária Kašíková

sudkyňa

7

467

JUDr. Jana Koniarova

sudca

0

0

JUDr. Jana Kotrčová

sudkyňa

13

762

Juraj Krupa

sudca

871

99

JUDr. Vladimír Kurák

sudca

47

26

JUDr. Eva Kyselová

predseda

1 134

61

JUDr. Monika Liptáková

sudkyňa

0

6

JUDr. Marcela Malatká

sudca

0

8

JUDr. Eva Malíková

sudkyňa

1 066

902

JUDr. Jana Martinčeková

sudkyňa

808

1 297

Mgr. Miroslav Mazúch

sudca

0

12

JUDr. Ladislav Mejstrík

sudca

4

777

Mgr. Anna Miháliková

sudkyňa

0

0

JUDr. Anna Močková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ivana Nemčeková

podpredseda

471

281

JUDr. Martina Nemravová

sudkyňa

77

380

JUDr. Amália Paulerová

sudkyňa

3

798

JUDr. Elena Paulovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Veronika Poláčková

sudkyňa

960

1 104

JUDr. Pavol Polka

sudca

1 328

125

Irena Porubčanská

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Potocká

sudca

0

0

JUDr. František Potocký

sudca

1

702

JUDr. Táňa Rapčanová

sudkyňa

1 182

1 251

JUDr. Milan Repáň

sudca

546

126

Mgr. Miroslav Šepták

sudca

2

349

JUDr. Erika Šobichová

sudkyňa

627

975

Mgr. Zuzana Štolcová

sudkyňa

10

526

JUDr. Vladimír Sučik

sudca

1 183

149

JUDr. Ľubomír Tekel

sudca

0

0

JUDr. Roman Tichý

sudca

3

163

Mgr. Nora Tomková

sudkyňa

1 388

1 739

JUDr. Jozef Turza

sudca

0

112

JUDr. Róbert Urban

sudca

1 552

844

JUDr. Jana Urbanová

sudkyňa

3

732

JUDr. Mária Urbanová

sudkyňa

355

109

JUDr. Erik Varga

sudca

12

297

JUDr. Jana Vargová

sudkyňa

44

46

JUDr. Gabriela Veselová

sudkyňa

0

15

JUDr. Dana Wänkeová

sudkyňa

403

79

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce, Zmeňujúce, Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spoluvlastníctvo
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č. ZN… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Zuzana Jančárová
  Navrhovateľ – Ing. Peter Machnik
  Odporca – Slovenská poľovnícka komora - ÚHK, Bratislava
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.rozh.č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Zuzana Jančárová
  Navrhovateľ – Mgr. Vladimír Dzadík
  Odporca – Generálny štáb ozbrojených síl SR, Bratislava
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č. 550 726… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Vargová
  Navrhovateľ – JUDr. Mgr. Pavol Pachník
  Odporca – Sociálna poisťovňa-ústredie, Bratislava
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, odvolanie proti rozhodnutiu č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Martinčeková
  Navrhovateľ – POHOTOVOSŤ, s.r.o., Bratislava
  Odporca – Okresný úrad Žilina - katastrálny odbor
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Martinčeková
  Navrhovateľ – Mária Franeková
  Odporca – Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a BP
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie zák. rozh. OÚ č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Zuzana Jančárová
  Navrhovateľ – Poľnohospodárske družstvo "Valča"
  Odporca – Okresný úrad Žilina,odbor opravných prostriedkov
 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh. č. 820 915… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Veronika Poláčková
  Navrhovateľ – Karol Rudinec
  Odporca – Sociálna poisťovňa-ústredie, Bratislava
 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh. SP-ú č. 635… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Veronika Poláčková
  Navrhovateľ – Božena Bulková
  Odporca – Sociálna poisťovňa-ústredie, Bratislava
 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk. rozh. č. 620 613 6673 0… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Veronika Poláčková
  Navrhovateľ – Štefan Fojtík
  Odporca – Sociálna poisťovňa, ústredie, Bratislava
 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh. č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Veronika Poláčková
  Navrhovateľ – Michal Frolo
  Odporca – Ústredie práce, sociál. vecí a rodiny, Žilina
Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .