Krajský súd Žilina Orolská 3, 010 01 Žilina

Na súde pracuje 46 sudcov.

Pre súd evidujeme 25 293 pojednávaní a 27 387 rozhodnutí.

Celkovo 3. najmenej pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 6 164€

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Anna Dudová Záborská
Tel. číslo:

Adresa

Krajský súd Žilina
Orolská 3
010 01 Žilina
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Eva Malíková a podpredseda je JUDr. Róbert Bebčák.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Róbert Bebčák

podpredseda

321

219

JUDr. Erika Bebčáková

sudkyňa

35

0

Mgr. Katarína Beniačová

sudkyňa

413

635

JUDr. Štefan Bjalončík

sudca

0

1

JUDr. Martina Brniaková

sudkyňa

194

26

JUDr. Elena Brozmanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ján Burik

sudca

1 937

944

JUDr. Milan Cíbik

sudca

0

0

JUDr. Mária Dubcová

sudkyňa

1 076

624

Mgr. František Dulačka

sudca

2 009

1 024

JUDr. Adriana Gallová

sudkyňa

675

151

Mgr. Zuzana Hartelová

sudkyňa

212

93

JUDr. Zuzana Jančárová

sudkyňa

1 452

1 756

Mgr. Mariana Juríková

sudkyňa

0

0

Mgr. Mária Kašíková

sudkyňa

288

570

Mgr. Andrej Kekely

sudca

117

1

JUDr. Jana Koniarova

sudca

0

0

JUDr. Jana Kotrčová

sudkyňa

341

870

JUDr. Vladimír Kurák

sudca

263

71

JUDr. Eva Kyselová

sudkyňa

1 289

92

JUDr. Monika Liptáková

sudkyňa

240

24

JUDr. Marcela Malatká

sudca

117

20

JUDr. Eva Malíková

predseda

1 265

957

JUDr. Jana Martinčeková

sudkyňa

1 090

1 555

JUDr. Ladislav Mejstrík

sudca

191

884

Mgr. Anna Miháliková

sudkyňa

342

1

JUDr. Martina Nemravová

sudkyňa

245

484

JUDr. Amália Paulerová

sudkyňa

241

902

JUDr. Elena Paulovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Pavol Polka

sudca

1 554

158

Irena Porubčanská

sudkyňa

0

0

JUDr. Táňa Rapčanová

sudkyňa

1 399

1 314

JUDr. Milan Repáň

sudca

546

119

Mgr. Miroslav Šepták

sudca

179

451

Mgr. Zuzana Štolcová

sudkyňa

177

654

JUDr. Vladimír Sučik

sudca

1 445

202

JUDr. Renáta Svrčková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ľubomír Tekel

sudca

0

0

JUDr. Roman Tichý

sudca

161

270

Mgr. Nora Tomková

sudkyňa

1 599

1 852

JUDr. Jozef Turza

sudca

185

270

JUDr. Róbert Urban

sudca

1 888

960

JUDr. Jana Urbanová

podpredseda

173

946

JUDr. Mária Urbanová

sudkyňa

355

104

JUDr. Erik Varga

sudca

252

420

JUDr. Jana Vargová

sudkyňa

384

157

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Martin Bargel

sudca

405

64

JUDr. Róbert Bebčák

podpredseda

321

219

JUDr. Erika Bebčáková

sudkyňa

35

0

JUDr. Oľga Belková

sudkyňa

0

0

Mgr. Katarína Beniačová

sudkyňa

413

635

JUDr. Štefan Bjalončík

sudca

0

1

JUDr. Martina Brniaková

sudkyňa

194

26

JUDr. Elena Brozmanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ján Burik

sudca

1 937

944

JUDr. Dagmar Cabadajová

sudkyňa

168

710

JUDr. Erika Čanádyová

sudkyňa

514

906

JUDr. Milan Cibík

neznámy pracovník

0

0

JUDr. Milan Cíbik

sudca

0

0

JUDr. Mária Dubcová

sudkyňa

1 076

624

Mgr. František Dulačka

sudca

2 009

1 024

JUDr. Yvetta Dzugasová

sudkyňa

1 437

904

JUDr. Adriana Gallová

sudkyňa

675

151

Otto Gáťa

sudca

0

0

Mgr. Kazimíra Hallová

sudkyňa

0

8

Mgr. Zuzana Hartelová

sudkyňa

212

93

JUDr. Miroslav Jamrich

sudca

2 001

1 667

JUDr. Zuzana Jančárová

sudkyňa

1 452

1 756

Mgr. Mariana Juríková

sudkyňa

0

0

Mgr. Mária Kašíková

sudkyňa

288

570

Mgr. Andrej Kekely

sudca

117

1

JUDr. Jana Koniarova

sudca

0

0

JUDr. Jana Kotrčová

sudkyňa

341

870

Juraj Krupa

sudca

871

95

JUDr. Vladimír Kurák

sudca

263

71

JUDr. Eva Kyselová

sudkyňa

1 289

92

JUDr. Monika Liptáková

sudkyňa

240

24

JUDr. Marcela Malatká

sudca

117

20

JUDr. Eva Malíková

predseda

1 265

957

JUDr. Jana Martinčeková

sudkyňa

1 090

1 555

Mgr. Miroslav Mazúch

sudca

240

22

JUDr. Ladislav Mejstrík

sudca

191

884

Mgr. Anna Miháliková

sudkyňa

342

1

JUDr. Anna Močková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ivana Nemčeková

podpredseda

552

291

JUDr. Martina Nemravová

sudkyňa

245

484

JUDr. Amália Paulerová

sudkyňa

241

902

JUDr. Elena Paulovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Veronika Poláčková

sudkyňa

1 163

1 274

JUDr. Pavol Polka

sudca

1 554

158

Irena Porubčanská

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Potocká

sudca

0

0

JUDr. František Potocký

sudca

1

645

JUDr. Táňa Rapčanová

sudkyňa

1 399

1 314

JUDr. Milan Repáň

sudca

546

119

Mgr. Miroslav Šepták

sudca

179

451

JUDr. Erika Šobichová

sudkyňa

642

861

Mgr. Zuzana Štolcová

sudkyňa

177

654

JUDr. Vladimír Sučik

sudca

1 445

202

JUDr. Renáta Svrčková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ľubomír Tekel

sudca

0

0

JUDr. Roman Tichý

sudca

161

270

Mgr. Nora Tomková

sudkyňa

1 599

1 852

JUDr. Jozef Turza

sudca

185

270

JUDr. Róbert Urban

sudca

1 888

960

JUDr. Jana Urbanová

podpredseda

173

946

JUDr. Mária Urbanová

sudkyňa

355

104

JUDr. Erik Varga

sudca

252

420

JUDr. Jana Vargová

sudkyňa

384

157

JUDr. Gabriela Veselová

sudkyňa

180

16

JUDr. Dana Wänkeová

sudkyňa

403

72

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce, Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Opravné uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, presk. rozhod. SP č. 815 308… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Vargová
  Navrhovateľ – H. V.
  Odporca – P. N.
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudcovia – JUDr. Róbert Bebčák, JUDr. Zuzana Krivdová a JUDr. Jana Vargová
  Navrhovateľ – X. G.
  Odporca – N. C.
 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh. FR č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudcovia – JUDr. Zuzana Krivdová, JUDr. Martina Nemravová a JUDr. Jana Vargová
  Navrhovateľ – E. I.
  Odporca – I. E.
 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk. rozh. č.:… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudcovia – JUDr. Zuzana Krivdová, JUDr. Martina Nemravová a JUDr. Jana Vargová
  Navrhovateľ – U. N.
  Odporca – D. W.
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. FR č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudcovia – JUDr. Róbert Bebčák, JUDr. Zuzana Krivdová a JUDr. Jana Vargová
  Navrhovateľ – Q. O.
  Odporca – S. I.
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. FR č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudcovia – JUDr. Róbert Bebčák, JUDr. Zuzana Krivdová a JUDr. Jana Vargová
  Navrhovateľ – U. Y.
  Odporca – W. Y.
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. FR č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudcovia – JUDr. Róbert Bebčák, JUDr. Zuzana Krivdová a JUDr. Jana Vargová
  Navrhovateľ – H. C.
  Odporca – U. W.
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, presk. rozh. č.: 101196836/2020… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudcovia – JUDr. Róbert Bebčák, JUDr. Zuzana Krivdová a JUDr. Jana Vargová
  Navrhovateľ – B. G.
  Odporca – C. L.
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. FR č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudcovia – JUDr. Róbert Bebčák, JUDr. Zuzana Krivdová a JUDr. Jana Vargová
  Navrhovateľ – A. D.
  Odporca – T. F.
 10. Pojednávanie a rozhodnutie, presk. rozhod. č.:… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Vargová
  Navrhovateľ – U. G.
  Odporca – H. Y.
Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .