Krajský súd Žilina Orolská 3, 010 59 Žilina

Na súde pracuje 40 sudcov.

Pre súd evidujeme 22 739 pojednávaní a 21 416 rozhodnutí.

Celkovo 3. najmenej pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 6 164€

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Lenka Belavá
Tel. číslo:

Adresa

Krajský súd Žilina
Orolská 3
010 59 Žilina
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:00
utorok: 7:00 - 15:00
streda: 7:00 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 15:00
piatok: 7:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:00
utorok: 7:00 - 15:00
streda: 7:00 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 15:00
piatok: 7:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Eva Kyselová a podpredseda je JUDr. Miroslav Jamrich.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Róbert Bebčák

sudca

18

99

Mgr. Katarína Beniačová

sudkyňa

182

499

JUDr. Ján Burik

sudca

1 710

750

JUDr. Dagmar Cabadajová

sudkyňa

1

545

JUDr. Mária Dubcová

sudkyňa

893

451

Mgr. František Dulačka

sudca

1 691

844

JUDr. Yvetta Dzugasová

sudkyňa

1 277

673

JUDr. Adriana Gallová

sudkyňa

472

103

Mgr. Zuzana Hartelová

sudkyňa

0

2

JUDr. Miroslav Jamrich

podpredseda

1 825

1 350

JUDr. Zuzana Jančárová

sudkyňa

1 205

1 516

Mgr. Mária Kašíková

sudkyňa

9

372

JUDr. Jana Kotrčová

sudkyňa

14

678

JUDr. Vladimír Kurák

sudca

50

24

JUDr. Eva Kyselová

predseda

1 147

56

JUDr. Monika Liptáková

sudkyňa

0

5

JUDr. Marcela Malatká

sudca

0

8

JUDr. Eva Malíková

sudkyňa

1 079

787

JUDr. Jana Martinčeková

sudkyňa

832

1 121

Mgr. Miroslav Mazúch

sudca

0

10

JUDr. Ladislav Mejstrík

sudca

4

689

Mgr. Anna Miháliková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ivana Nemčeková

podpredseda

487

250

JUDr. Martina Nemravová

sudkyňa

77

319

JUDr. Amália Paulerová

sudkyňa

3

710

JUDr. Veronika Poláčková

sudkyňa

975

996

JUDr. Pavol Polka

sudca

1 356

115

JUDr. Táňa Rapčanová

sudkyňa

1 194

1 135

Mgr. Miroslav Šepták

sudca

2

310

JUDr. Erika Šobichová

sudkyňa

629

827

Mgr. Zuzana Štolcová

sudkyňa

10

465

JUDr. Vladimír Sučik

sudca

1 211

139

JUDr. Roman Tichý

sudca

3

145

Mgr. Nora Tomková

sudkyňa

1 400

1 637

JUDr. Jozef Turza

sudca

0

110

JUDr. Róbert Urban

sudca

1 592

758

JUDr. Jana Urbanová

sudkyňa

3

653

JUDr. Erik Varga

sudca

12

262

JUDr. Jana Vargová

sudkyňa

45

45

JUDr. Gabriela Veselová

sudkyňa

0

11

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Martin Bargel

sudca

404

61

JUDr. Róbert Bebčák

sudca

18

99

JUDr. Oľga Belková

sudkyňa

0

0

Mgr. Katarína Beniačová

sudkyňa

182

499

JUDr. Štefan Bjalončík

sudca

0

1

JUDr. Elena Brozmanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ján Burik

sudca

1 710

750

JUDr. Dagmar Cabadajová

sudkyňa

1

545

JUDr. Erika Čanádyová

sudkyňa

513

878

JUDr. Milan Cíbik

sudca

0

0

JUDr. Milan Cibík

neznámy pracovník

0

0

JUDr. Mária Dubcová

sudkyňa

893

451

Mgr. František Dulačka

sudca

1 691

844

JUDr. Yvetta Dzugasová

sudkyňa

1 277

673

JUDr. Adriana Gallová

sudkyňa

472

103

Otto Gáťa

sudca

0

0

Mgr. Kazimíra Hallová

sudkyňa

0

3

Mgr. Zuzana Hartelová

sudkyňa

0

2

JUDr. Miroslav Jamrich

podpredseda

1 825

1 350

JUDr. Zuzana Jančárová

sudkyňa

1 205

1 516

Mgr. Mária Kašíková

sudkyňa

9

372

JUDr. Jana Koniarova

sudca

0

0

JUDr. Jana Kotrčová

sudkyňa

14

678

Juraj Krupa

sudca

871

90

JUDr. Vladimír Kurák

sudca

50

24

JUDr. Eva Kyselová

predseda

1 147

56

JUDr. Monika Liptáková

sudkyňa

0

5

JUDr. Marcela Malatká

sudca

0

8

JUDr. Eva Malíková

sudkyňa

1 079

787

JUDr. Jana Martinčeková

sudkyňa

832

1 121

Mgr. Miroslav Mazúch

sudca

0

10

JUDr. Ladislav Mejstrík

sudca

4

689

Mgr. Anna Miháliková

sudkyňa

0

0

JUDr. Anna Močková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ivana Nemčeková

podpredseda

487

250

JUDr. Martina Nemravová

sudkyňa

77

319

JUDr. Amália Paulerová

sudkyňa

3

710

JUDr. Elena Paulovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Veronika Poláčková

sudkyňa

975

996

JUDr. Pavol Polka

sudca

1 356

115

Irena Porubčanská

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Potocká

sudca

0

0

JUDr. František Potocký

sudca

1

607

JUDr. Táňa Rapčanová

sudkyňa

1 194

1 135

JUDr. Milan Repáň

sudca

546

113

Mgr. Miroslav Šepták

sudca

2

310

JUDr. Erika Šobichová

sudkyňa

629

827

Mgr. Zuzana Štolcová

sudkyňa

10

465

JUDr. Vladimír Sučik

sudca

1 211

139

JUDr. Ľubomír Tekel

sudca

0

0

JUDr. Roman Tichý

sudca

3

145

Mgr. Nora Tomková

sudkyňa

1 400

1 637

JUDr. Jozef Turza

sudca

0

110

JUDr. Róbert Urban

sudca

1 592

758

JUDr. Jana Urbanová

sudkyňa

3

653

JUDr. Mária Urbanová

sudkyňa

355

91

JUDr. Erik Varga

sudca

12

262

JUDr. Jana Vargová

sudkyňa

45

45

JUDr. Gabriela Veselová

sudkyňa

0

11

JUDr. Dana Wänkeová

sudkyňa

403

69

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Odmietajúce podanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Veronika Poláčková
  Navrhovateľ – B. G.
  Odporca – X. R.
 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh. č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Veronika Poláčková
  Navrhovateľ – Z. Y.
  Odporca – E. G.
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Zuzana Jančárová
  Navrhovateľ – J. O.
  Odporca – L. D.
 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, preskúmanie rozh. č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Zuzana Jančárová
  Navrhovateľ – X. J.
  Odporca – A. Z.
 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 4138,20 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie popretej pohľadávky… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 798,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Zuzana Jančárová
  Navrhovateľ – R. K.
  Odporca – G. T.
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Zuzana Jančárová
  Navrhovateľ – B. C.
  Odporca – U. K.
 10. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č. ZN… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Zuzana Jančárová
  Navrhovateľ – W. T.
  Odporca – V. F.
Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .