Krajský súd Žilina Orolská 3, 010 59 Žilina

Na súde pracuje 49 sudcov.

Pre súd evidujeme 24 172 pojednávaní a 24 669 rozhodnutí.

Celkovo 3. najmenej pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 6 164€

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Lenka Belavá
Tel. číslo:

Adresa

Krajský súd Žilina
Orolská 3
010 59 Žilina
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:00
utorok: 7:00 - 15:00
streda: 7:00 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 15:00
piatok: 7:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:00
utorok: 7:00 - 15:00
streda: 7:00 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 15:00
piatok: 7:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Eva Kyselová a podpredseda je JUDr. Róbert Bebčák.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Róbert Bebčák

podpredseda

218

169

Mgr. Katarína Beniačová

sudkyňa

331

557

JUDr. Štefan Bjalončík

sudca

0

1

JUDr. Martina Brniaková

sudkyňa

98

0

JUDr. Elena Brozmanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ján Burik

sudca

1 876

870

JUDr. Dagmar Cabadajová

podpredseda

129

637

JUDr. Milan Cíbik

sudca

0

0

JUDr. Mária Dubcová

sudkyňa

1 006

541

Mgr. František Dulačka

sudca

1 882

941

JUDr. Yvetta Dzugasová

sudkyňa

1 412

816

JUDr. Adriana Gallová

sudkyňa

629

126

Mgr. Zuzana Hartelová

sudkyňa

127

45

JUDr. Miroslav Jamrich

sudca

1 992

1 529

JUDr. Zuzana Jančárová

sudkyňa

1 337

1 616

Mgr. Mária Kašíková

sudkyňa

161

471

Mgr. Andrej Kekely

sudca

49

0

JUDr. Jana Koniarova

sudca

0

0

JUDr. Jana Kotrčová

sudkyňa

214

792

JUDr. Vladimír Kurák

sudca

180

48

JUDr. Eva Kyselová

predseda

1 230

75

JUDr. Monika Liptáková

sudkyňa

134

6

JUDr. Marcela Malatká

sudca

60

11

JUDr. Eva Malíková

sudkyňa

1 207

870

JUDr. Jana Martinčeková

sudkyňa

1 005

1 395

Mgr. Miroslav Mazúch

sudca

182

12

JUDr. Ladislav Mejstrík

sudca

129

812

Mgr. Anna Miháliková

sudkyňa

137

0

JUDr. Martina Nemravová

sudkyňa

186

399

JUDr. Amália Paulerová

sudkyňa

141

809

JUDr. Elena Paulovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Veronika Poláčková

sudkyňa

1 115

1 144

JUDr. Pavol Polka

sudca

1 549

142

Irena Porubčanská

sudkyňa

0

0

JUDr. Táňa Rapčanová

sudkyňa

1 317

1 245

JUDr. Milan Repáň

sudca

546

115

Mgr. Miroslav Šepták

sudca

100

384

Mgr. Zuzana Štolcová

sudkyňa

113

572

JUDr. Vladimír Sučik

sudca

1 385

166

JUDr. Ľubomír Tekel

sudca

0

0

JUDr. Roman Tichý

sudca

102

226

Mgr. Nora Tomková

sudkyňa

1 548

1 765

JUDr. Jozef Turza

sudca

125

204

JUDr. Róbert Urban

sudca

1 789

868

JUDr. Jana Urbanová

sudkyňa

104

806

JUDr. Mária Urbanová

sudkyňa

355

96

JUDr. Erik Varga

sudca

153

355

JUDr. Jana Vargová

sudkyňa

193

96

JUDr. Gabriela Veselová

sudkyňa

141

12

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Martin Bargel

sudca

404

63

JUDr. Róbert Bebčák

podpredseda

218

169

JUDr. Oľga Belková

sudkyňa

0

0

Mgr. Katarína Beniačová

sudkyňa

331

557

JUDr. Štefan Bjalončík

sudca

0

1

JUDr. Martina Brniaková

sudkyňa

98

0

JUDr. Elena Brozmanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ján Burik

sudca

1 876

870

JUDr. Dagmar Cabadajová

podpredseda

129

637

JUDr. Erika Čanádyová

sudkyňa

514

890

JUDr. Milan Cíbik

sudca

0

0

JUDr. Milan Cibík

neznámy pracovník

0

0

JUDr. Mária Dubcová

sudkyňa

1 006

541

Mgr. František Dulačka

sudca

1 882

941

JUDr. Yvetta Dzugasová

sudkyňa

1 412

816

JUDr. Adriana Gallová

sudkyňa

629

126

Otto Gáťa

sudca

0

0

Mgr. Kazimíra Hallová

sudkyňa

0

8

Mgr. Zuzana Hartelová

sudkyňa

127

45

JUDr. Miroslav Jamrich

sudca

1 992

1 529

JUDr. Zuzana Jančárová

sudkyňa

1 337

1 616

Mgr. Mária Kašíková

sudkyňa

161

471

Mgr. Andrej Kekely

sudca

49

0

JUDr. Jana Koniarova

sudca

0

0

JUDr. Jana Kotrčová

sudkyňa

214

792

Juraj Krupa

sudca

871

92

JUDr. Vladimír Kurák

sudca

180

48

JUDr. Eva Kyselová

predseda

1 230

75

JUDr. Monika Liptáková

sudkyňa

134

6

JUDr. Marcela Malatká

sudca

60

11

JUDr. Eva Malíková

sudkyňa

1 207

870

JUDr. Jana Martinčeková

sudkyňa

1 005

1 395

Mgr. Miroslav Mazúch

sudca

182

12

JUDr. Ladislav Mejstrík

sudca

129

812

Mgr. Anna Miháliková

sudkyňa

137

0

JUDr. Anna Močková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ivana Nemčeková

podpredseda

552

280

JUDr. Martina Nemravová

sudkyňa

186

399

JUDr. Amália Paulerová

sudkyňa

141

809

JUDr. Elena Paulovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Veronika Poláčková

sudkyňa

1 115

1 144

JUDr. Pavol Polka

sudca

1 549

142

Irena Porubčanská

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Potocká

sudca

0

0

JUDr. František Potocký

sudca

1

626

JUDr. Táňa Rapčanová

sudkyňa

1 317

1 245

JUDr. Milan Repáň

sudca

546

115

Mgr. Miroslav Šepták

sudca

100

384

JUDr. Erika Šobichová

sudkyňa

640

836

Mgr. Zuzana Štolcová

sudkyňa

113

572

JUDr. Vladimír Sučik

sudca

1 385

166

JUDr. Ľubomír Tekel

sudca

0

0

JUDr. Roman Tichý

sudca

102

226

Mgr. Nora Tomková

sudkyňa

1 548

1 765

JUDr. Jozef Turza

sudca

125

204

JUDr. Róbert Urban

sudca

1 789

868

JUDr. Jana Urbanová

sudkyňa

104

806

JUDr. Mária Urbanová

sudkyňa

355

96

JUDr. Erik Varga

sudca

153

355

JUDr. Jana Vargová

sudkyňa

193

96

JUDr. Gabriela Veselová

sudkyňa

141

12

JUDr. Dana Wänkeová

sudkyňa

403

71

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, starobný dôchodok Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Vargová
  Navrhovateľ – D. M.
  Odporca – Y. R.
 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh. SP-ú č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Vargová
  Navrhovateľ – E. F.
  Odporca – B. L.
 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Vargová
  Navrhovateľ – J. D.
  Odporca – Y. N.
 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh. SP-ú č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Vargová
  Navrhovateľ – S. R.
  Odporca – K. M.
 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie pohľadávky proti… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie vecí Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie zmenkovej sumy… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, presk. rozhod. č. GR… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Vargová
  Navrhovateľ – L. J.
  Odporca – X. I.
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Vargová
  Navrhovateľ – G. X.
  Odporca – X. D.
 10. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Jana Vargová
  Navrhovateľ – G. P.
  Odporca – Y. R.
Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .