Typ súdu
Identifikačné číslo spisu
Počet strán

Výsledky

 1. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Odmietajúce podanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Odmietajúce podanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Odmietajúce podanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

1 – 3 z celkovo 3 výsledky (981 ms)