Typ súdu
Dátum
Počet strán

Výsledky

 1. Rozsudok – Ostatné
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Majetok
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Rozvod
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Život a zdravie
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Zmluvy
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdené, Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 11. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce, Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 12. Rozsudok – Ostatné
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 13. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 14. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 15. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 16. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 17. Rozsudok – Zmluvy
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 18. Rozsudok – Hospodárske trestné činy
  Zmenené, Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 19. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami, Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 20. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

1 – 20 z celkovo 72 výsledkov (1 447 ms)