Typ súdu
Dátum
Počet strán

Výsledky

 1. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Zmenené, Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Nájomná zmluva
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami, Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 11. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 12. Rozsudok – Ostatné
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 13. Rozsudok – Ostatné
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 14. Rozsudok – Nájom a podnájom nebytových priestorov
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 15. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 16. Rozsudok – Zmluvy
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 17. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 18. Rozsudok – Život a zdravie
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 19. Rozsudok – Ochrana osobnosti
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 20. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

1 – 20 z celkovo 55 výsledkov (933 ms)