Dátum
Počet strán

Výsledky

 1. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdené, Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rozvod
  Potvrdené, Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Život a zdravie
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Rodina a mládež
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 11. Rozsudok – Ostatné
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 12. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 13. Rozsudok – Opravné prostriedky proti neprávoplatným…
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 14. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 15. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 16. Rozsudok – Ostatné
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 17. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 18. Rozsudok – Rozvod
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 19. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami, Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 20. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

1 – 20 z celkovo 81 výsledkov (807 ms)