Dátum
Počet strán

Výsledky

 1. Rozsudok – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce, Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce, Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce, Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Zmeňujúce, Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Potvrdzujúce, Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Rodina a mládež
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 11. Rozsudok – Život a zdravie
  Potvrdzujúce, Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 12. Rozsudok – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 13. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 14. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Potvrdené, Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 15. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce, Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 16. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 17. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 18. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 19. Rozsudok – Opatrovníctvo
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 20. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

1 – 20 z celkovo 8 163 výsledkov (638 ms)