Právna podoblasť
Dátum
Počet strán

Výsledky

 1. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Život a zdravie
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Rodina a mládež
  Zmenené, Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ochrana osobnosti
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce, Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Život a zdravie
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 11. Rozsudok – Ostatné
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 12. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej…
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 13. Rozsudok – Ostatné
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 14. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 15. Rozsudok – Ostatné
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 16. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 17. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 18. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 19. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Odmietajúce podanie, Potvrdzujúce, Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 20. Rozsudok – Majetok
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa