Legislation subarea
Date
Number of pages

Results

 1. Uznesenie – Život a zdravie
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce, Zrušujúce
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Život a zdravie
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

 7. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Spätvzatie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami, Zrušujúce
  Judgement was issued on

 11. Uznesenie – Ostatné
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

 12. Uznesenie
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

 13. Uznesenie
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

 14. Uznesenie – Ostatné
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

 15. Rozsudok – Opravné prostriedky proti neprávoplatným…
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

 16. Uznesenie
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

 17. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

 18. Uznesenie – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

 19. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

 20. Uznesenie
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

1 – 20 of total 34,524 results (590 ms)