Legislation area
Legislation subarea
Disposition
Form
Court type
Case file identifier
Case number
Number of pages

Results

 1. Uznesenie – Ostatné
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

  Court – Krajský súd Trnava
  Judge – JUDr. Ľubica Bundzelová
   ECLI:SK:KSTT:2019:2716203424.1

Uznesenie
Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky Súd: Krajský súd Trnava
Spisová značka: 23Co/28/2019
Identifikačné číslo súdneho spisu: 2716203424 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 11. 2019
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľubica Bundzelová
ECLI Krajského súdu Trenčín č. 5Co/3/2019 zo
dňa 26.06.2019; Odvolací súd v danej veci rozsudok súdu I 
1 – 1 of total 1 result (18,885 ms)