Legislation area
Legislation subarea
Disposition
Form
Court type
Clause
Case file identifier
Case number
Number of pages

Results

  1. Rozsudok Judgement was issued on

    Court – Okresný súd Bratislava III
    Judge – Mgr. Nina Dubovská
     ECLI: ECLI:SK:OSBA3:2019:1316217723.11

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Bratislava 1316217723
Dátum vydania rozhodnutia: 05. 11. 2019
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Nina Dubovská sumu cca 900 eur mesačne) nasledovne:
- ubytovanie cca 400 eur (2017-2018), 460 eur (2018-2019) a 400 eur (2019-2020) mesačne
- náklady na stravu 330-350 GBP, t.j. 370 - 400 eur mesačne (cca 12,30 dlhodobá PN a operačný zákrok. Uznesením Okresného
súdu Trenčín č. k. 38OdK/173/2019-21 bol na majetok 
1 – 1 of total 1 result (951 ms)