Legislation area
Legislation subarea
Disposition
Form
Court type
Case file identifier
Case number
Number of pages

Results

 1. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

  Court – Okresný súd Bratislava III
  Judge – Mgr. Nina Dubovská
   ECLI: ECLI:SK:OSBA3:2020:6120239624.3

Uznesenie
Okresný súd Bratislava III, v spore žalobcu: BENCONT Súd: Okresný súd Bratislava III
Spisová značka: 60Csp/57/2020
Identifikačné číslo súdneho spisu 6120239624
Dátum vydania rozhodnutia: 15. 12. 2020
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Nina Dubovská Bratislava I zo dňa 06.04.2020, sp. zn. 27OdK/56/2020,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 93/2020 dňa 2020,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 93/2020 dňa 18.05.2020 pod č. K038637, súd rozhodol tak 
1 – 1 of total 1 result (1,059 ms)