Legislation area
Legislation subarea
Disposition
Form
Court type
Case file identifier
Case number
Number of pages

Results

 1. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

  Court – Okresný súd Liptovský Mikuláš
  Judge – Mgr. Silvia Botevová
   Botevová
ECLI: ECLI:SK:OSLM:2014:5609201348.2

Uznesenie
Okresný súd Liptovský Mikuláš vo veci exekúcie 5609201348
Dátum vydania rozhodnutia: 22. 10. 2014
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Silvia trovy exekúcie.

Súdny exekútor dňa 10. 3. 2014 doručil súdu podnet na zastavenie exekúcie z dôvodu exekúcie.

Podľa § 200 ods. 5 Exekučného poriadku v znení účinnom od 1. 6. 2014, ak súd rozhodne o 
1 – 1 of total 1 result (1,487 ms)