Právna oblasť
Právna podoblasť
Povaha
Forma
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu
Spisová značka
Počet strán

Výsledky

 1. Uznesenie – Ostatné
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD.
   Ďurica, PhD.
ECLI: ECLI:SK:KSBB:2019:6718206381.1

Uznesenie
Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd Súd: Krajský súd Banská Bystrica
Spisová značka: 25Co/3/2019
Identifikačné číslo súdneho spisu 6718206381
Dátum vydania rozhodnutia: 19. 11. 2019
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: prof. JUDr. Milan Okresného súdu Zvolen, č.k. 7Csp/76/2018 - 95 z 8. júla 2019, takto

r o z h o d o l :

I. Rozsudok Okresného súdu Zvolen, č.k. 7Csp/76/2018 - 95 z 8. júla 2019 v bode I., ktorým zaviazal
žalovaného 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 056 ms)