Právna oblasť
Právna podoblasť
Povaha
Forma
Typ súdu
Dátum
Ustanovenie
Identifikačné číslo spisu
Spisová značka
Počet strán

Výsledky

 1. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Gabriela Brišková
   ECLI: ECLI:SK:KSTT:2020:2120201328.1

Uznesenie
Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky Súd: Krajský súd Trnava
Spisová značka: 10CoCsp/28/2020
Identifikačné číslo súdneho spisu 2120201328
Dátum vydania rozhodnutia: 08. 06. 2020
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Gabriela Brišková žalobcu proti uzneseniu Okresného
súdu Trnava z 9. marca 2020 č. k. 38Csp/8/2020-17, takto

r o z h 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 712 ms)