Právna oblasť
Právna podoblasť
Forma
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu
Spisová značka
Počet strán

Výsledky

 1. Uznesenie – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Adriana Gallová
   ECLI:SK:KSZA:2019:5819010203.1

Uznesenie
Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedníčky Súd: Krajský súd Žilina
Spisová značka: 3To/88/2019
Identifikačné číslo súdneho spisu: 5819010203 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 11. 2019
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Adriana Gallová
ECLI zasadnutí konanom 28. novembra 2019
prejednal odvolanie podané obžalovaným Y. R. proti rozsudku Okresného súdu Námestovo, sp.zn.
6T/65/2019 z 1.10.2019 a takto

r o z h o d o l :

Podľa § 319 Tr. por 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (959 ms)