Právna oblasť
Právna podoblasť
Typ súdu
Identifikačné číslo spisu
Spisová značka
Počet strán

Výsledky

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  Súd – Okresný súd Liptovský Mikuláš
  Sudca – Mgr. Juraj Lukáč
   ECLI:SK:OSLM:2019:5619010036.2

TRESTNÝ ROZKAZ V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Liptovský Súd: Okresný súd Liptovský Mikuláš
Spisová značka: 0T/6/2019
Identifikačné číslo súdneho spisu 5619010036
Dátum vydania rozhodnutia: 01. 02. 2019
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Juraj Lukáč
ECLI Mikuláš sudcom pre prípravné konanie Mgr. Jurajom Lukáčom dňa 1. 2. 2019 v
Liptovskom Mikuláši n á v a s  a  z  a  v  i  n n é h o ,

že
dňa 31. 1. 2019 v čase asi o 16.25 hod. po 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 076 ms)