Právna oblasť
Právna podoblasť
Forma
Typ súdu
Dátum
Identifikačné číslo spisu
Spisová značka
Počet strán

Výsledky

 1. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  Súd – Okresný súd Liptovský Mikuláš
  Sudca – Mgr. Silvia Lesňáková
   Lesňáková
ECLI: ECLI:SK:OSLM:2020:5619011405.1

Uznesenie
Okresný súd Liptovský Mikuláš samosudkyňou Mgr 5619011405
Dátum vydania rozhodnutia: 30. 04. 2020
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Silvia Silviou Lesňákovou dňa 30. apríla 2020 v
Liptovskom Mikuláši, takto

r o z h o d o l :

Podľa § 290 uzavretý dňa 20. 4. 2020 medzi obvineným T. K. L. R. J. D. Á. K. Y. V., nar. XX. X. XXXX M. R. V.,
trvale K. zložil dňa 20. 4. 2020 na účet Okresného súdu Liptovský Mikuláš, č. ú. B. XXXX XXXX
XXXX XXXX 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 208 ms)