Právna oblasť
Právna podoblasť
Forma
Typ súdu
Dátum
Identifikačné číslo spisu
Spisová značka
Počet strán

Výsledky

 1. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  Súd – Okresný súd Liptovský Mikuláš
  Sudca – Mgr. Magdaléna Andreánska
   Andreánska
ECLI: ECLI:SK:OSLM:2020:5619203429.3

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd 5619203429
Dátum vydania rozhodnutia: 24. 03. 2020
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Magdaléna vyjadrenie boli
žalovanej doručené do vlastných rúk dňa 27. 1. 2020.

3. Podľa § 297 Civilného sporového rozsudku bolo
oznámené vyvesením na úradnej tabuli súdu dňa 4. 3. 2020, na webovej stránke súdu zverejnené 4. 3.
2020, teda najmenej päť dní pred vyhlásením rozsudku.

5. Súd z listín, ktoré sú 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (804 ms)