Právna oblasť
Právna podoblasť
Forma
Typ súdu
Dátum
Identifikačné číslo spisu
Spisová značka
Počet strán

Výsledky

 1. Rozsudok – Zmluva o úvere
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  Súd – Okresný súd Liptovský Mikuláš
  Sudca – Mgr. Magdaléna Andreánska
   Andreánska
ECLI: ECLI:SK:OSLM:2020:5620200138.2

ROZSUDOK V MENE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Súd: Okresný súd Liptovský Mikuláš
Spisová značka: 5Cb/6/2020
Identifikačné číslo súdneho spisu 5620200138
Dátum vydania rozhodnutia: 24. 03. 2020
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Magdaléna 14.000 € od 10.
1. 2020 do zaplatenia, úrok z omeškania vo výške 18 % ročne zo sumy 14.000 € od 10. 1 2020 do
zaplatenia, poplatky v sume 97,85 €, všetko do 3 dní od dňa právoplatnosti rozsudku 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 067 ms)