Právna oblasť
Právna podoblasť
Forma
Typ súdu
Dátum
Identifikačné číslo spisu
Spisová značka
Počet strán

Výsledky

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  Súd – Okresný súd Liptovský Mikuláš
  Sudca – Mgr. Magdaléna Andreánska
   Andreánska
ECLI: ECLI:SK:OSLM:2020:5620200220.2

Uznesenie
Okresný súd Liptovský Mikuláš v právnej veci Súd: Okresný súd Liptovský Mikuláš
Spisová značka: 9Cb/8/2020
Identifikačné číslo súdneho spisu 5620200220
Dátum vydania rozhodnutia: 06. 04. 2020
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Magdaléna zástupcu podal na Okresný súd Liptovský Mikuláš dňa 29. 1.
2020 žalobu, ktorou sa proti žalovanému domáhal určenia, že odstúpenie od zmluvy o nájme nebytového
priestoru zo dňa 21. 1. 2020 je v celom 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (1 147 ms)