Právna oblasť
Právna podoblasť
Forma
Typ súdu
Dátum
Identifikačné číslo spisu
Spisová značka
Počet strán

Výsledky

 1. Uznesenie – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  Súd – Okresný súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Marta Szántaiová
   ECLI:SK:OSTN:2020:3120202057.2

Uznesenie
Okresný súd Trenčín v spore žalobcu: F. F., narodený Súd: Okresný súd Trenčín
Spisová značka: 28C/16/2020
Identifikačné číslo súdneho spisu: 3120202057 Dátum vydania rozhodnutia: 05. 05. 2020
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marta Szántaiová
ECLI zn. 28C/16/2020, s a o d m i e t a.

o d ô v o d n e n i e :

1. Súdu bolo dňa 05.03.2020 č.k. 28C/16/2020-8- zo dňa 06.03.2020 tunajší súd vyzval žalobcu, aby v lehote 10 dní
od doručenia 
1 – 1 z celkovo 1 výsledok (779 ms)