Verejné vyhlásenie rozsudku, náhrada škody z újmy Pojednávanie prebehlo dňa

Civilné Pojednávanie sa konalo na súde Krajský súd Nitra.

Úsek – C

Forma úkonu – Verejné vyhlásenie rozsudku

Predmet – náhrada škody z újmy na zdraví

Samosudca – nie

Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť funkčný)

Sudcovia

JUDr. Lýdia Gálisová, JUDr. Lenka Halmešová, JUDr. Mária Malíková a JUDr. Soňa Vacková

Informácie o súdnom pojednávaní vrátane mien fyzických osôb v súlade s § 10, ods. 3, písm. e Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Odkaz na pôvodný dokument už nemusí byť funkčný, pretože portál Ministerstva spravodlivosti mohol zverejniť dokument pod týmto odkazom iba na určitú dobu.