Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie povinnosti Pojednávanie prebehlo dňa

Civilné Pojednávanie sa konalo na súde Krajský súd Trnava, v miestnosti 116.

Úsek – C

Forma úkonu – Pojednávanie bez rozhodnutia

Predmet – určenie povinnosti odstrániť plot a vypratať časť pozemku

Samosudca – nie

Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť funkčný)

Sudcovia

Mgr. Katarína Arnouldová, Mgr. Fedor Benka a JUDr. Silvia Hýbelová

Informácie o súdnom pojednávaní vrátane mien fyzických osôb v súlade s § 10, ods. 3, písm. e Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Odkaz na pôvodný dokument už nemusí byť funkčný, pretože portál Ministerstva spravodlivosti mohol zverejniť dokument pod týmto odkazom iba na určitú dobu.