Verejné vyhlásenie rozsudku, zmena opatery Pojednávanie prebehlo dňa

Civilné Pojednávanie sa konalo na súde Krajský súd Banská Bystrica, v miestnosti 131 - Skuteckého 7.

Úsek – C

Forma úkonu – Verejné vyhlásenie rozsudku

Predmet – zmena opatery

Samosudca – nie

Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť funkčný)

Sudcovia

Mgr. Štefan Baláž, JUDr. Ivica Hanusková a JUDr. Alexander Mojš

Informácie o súdnom pojednávaní vrátane mien fyzických osôb v súlade s § 10, ods. 3, písm. e Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Odkaz na pôvodný dokument už nemusí byť funkčný, pretože portál Ministerstva spravodlivosti mohol zverejniť dokument pod týmto odkazom iba na určitú dobu.