Typ pojednávania
Typ súdu
Navrhovatelia
Účastníci
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie, Zaplatenie 38,46 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, úprava styku Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, Náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, Zrušenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, Zaplatenie 671,80 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, Zaplatenie 454,07 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, Rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – Mgr. Eva Jombíková
 8. Pojednávanie, Zaplatenie 5624,81 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, Náhradu škody Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – Mgr. Dalibor Miľan
 10. Pojednávanie, Zaplatenie náhrady škody Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – Mgr. Dalibor Miľan
 11. Pojednávanie, Zaplatenie 103,42 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie, Zrušenie rohodcovského rozsudku Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie, Náhradu škody Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – Mgr. Dalibor Miľan
 14. Pojednávanie, Zaplatenie 7856,45 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie, Určenie výživného na rozvedenú manželku Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – Mgr. Eva Jombíková
 16. Pojednávanie, Zverenie do predosvojiteľskej starostlivosti Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie, Zaplatenie 5 094,33 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – Mgr. Ľudmila Ostrolucká
 18. Pojednávanie, Určenie výživného na nerozvedenú manželku Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – Mgr. Ľudmila Ostrolucká
 19. Pojednávanie, Zaplatenie 178,95 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Ján Petreás
 20. Pojednávanie, Zaplatenie 725,68 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 13 643 výsledkov (276 ms)