Typ pojednávania
Typ súdu
Navrhovatelia
Účastníci
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie, Zaplatenie 17 542,78 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Ján Petreás
 2. Pojednávanie, Zaplatenie 4 726,33 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Ján Petreás
 3. Pojednávanie, Zaplatenie 153,97 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Ján Petreás
 4. Pojednávanie, Zaplatenie 261,51 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Ján Petreás
 5. Pojednávanie, Určenie výživného na rozvedeného manžela Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Ján Petreás
 6. Pojednávanie, Priznanie rodičovských práv neplnoletej matke Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Ján Petreás
 7. Pojednávanie, Zaplatenie 333,46 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Ján Petreás
 8. Pojednávanie, Určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Ján Petreás
 9. Pojednávanie, Zaplatenie 625,82 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Ján Petreás
 10. Pojednávanie, Vyplatenie dlžnej sumy Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Ján Petreás
 11. Pojednávanie, Zaplatenie 55,57 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Ján Petreás
 12. Pojednávanie, Zvýšenie výživného na plnoleté dieťa Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Ján Petreás
 13. Pojednávanie, Určenie neúčinnosti právnych úkonov a… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Ján Petreás
 14. Pojednávanie, Zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Ján Petreás
 15. Pojednávanie, Zaplatenie 384,41 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Ján Petreás
 16. Pojednávanie, Zaplatenie 1 946,23 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Ján Petreás
 17. Pojednávanie, Návrh na zrušenie a vyporiadanie podiel.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Ján Petreás
 18. Pojednávanie, Ochranu spotrebiteľa a iné Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Ján Petreás
 19. Pojednávanie, Zaplatenie 924,95 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Ján Petreás
 20. Pojednávanie, Rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – JUDr. Ján Petreás
1 – 20 z celkovo 44 výsledkov (1 779 ms)