Typ pojednávania
Navrhovatelia
Účastníci

Výsledky

 1. Pojednávanie, Zaplatenie 139,41 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, Zaplatenie 321,79 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, 7708,72 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, Zaplatenie 8 392,45 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, 1128,00 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, Zaplatenie 5 070,00 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, 107,22 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, Náhrada škody na zdraví Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, Určenie otcovstva Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, Určenie výživného na plnoleté dieťa Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie, Zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie, Určenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu… Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie, Zaplatenie 469,14 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie, Rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie, Určenie zániku vecného bremena s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Považská Bystrica
  Sudca – JUDr. Ladislav Vašut
 16. Pojednávanie, Zrušenie výživného na plnoleté dieťa Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Zvolen
  Sudca – Mgr. Eva Jombíková
 17. Pojednávanie, Zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie, Neplatnosť skončenia pracovného pomeru Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie, Zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie, Rozvod Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 592 033 výsledkov (770 ms)