Typ pojednávania

Výsledky

  1. Pojednávanie, Zaplatenie 139,41 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

  2. Pojednávanie, Zaplatenie 321,79 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

  3. Pojednávanie, 7708,72 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

  4. Pojednávanie, Zaplatenie 8 392,45 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

  5. Pojednávanie, 1128,00 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

  6. Pojednávanie, 161,08 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

  7. Pojednávanie, Zaplatenie 5 070,00 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

  8. Pojednávanie, 107,22 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

  9. Pojednávanie, Náhrada škody na zdraví Pojednávanie prebehlo dňa

  10. Pojednávanie, Určenie otcovstva Pojednávanie prebehlo dňa

  11. Pojednávanie, Určenie výživného na plnoleté dieťa Pojednávanie prebehlo dňa

  12. Pojednávanie, Zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

  13. Pojednávanie, Určenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu… Pojednávanie prebehlo dňa

  14. Pojednávanie, Zaplatenie 469,14 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

  15. Pojednávanie, Rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

  16. Pojednávanie, Určenie zániku vecného bremena s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

    Súd – Okresný súd Považská Bystrica
    Sudca – JUDr. Ladislav Vašut
  17. Pojednávanie, Zrušenie výživného na plnoleté dieťa Pojednávanie prebehlo dňa

    Súd – Okresný súd Zvolen
    Sudca – Mgr. Eva Jombíková
  18. Pojednávanie, Zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

  19. Pojednávanie, Zaplatenie 762,50 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

  20. Pojednávanie, Neplatnosť skončenia pracovného pomeru Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 695 485 výsledkov (587 ms)