Pojednávania

Dátum

Výsledky

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zapl. 48 417,08 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 70,70 s prísl. -… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o schválenie právneho úkonu Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o zrušenie a… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, 20.000,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie nemajetkovej ujmy… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, odstránenie stromov z hranice… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, 70,70 € s prísl. (upomínacie… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba na zaplatenie čiastky… Pojednávanie prebehne dňa

 11. Verejné vyhlásenie rozsudku, 70,70 € s prísl. (upomínacie… Pojednávanie prebehne dňa

 12. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zaplatenie 5.000,-eur… Pojednávanie prebehne dňa

 13. Pojednávanie bez rozhodnutia, príspevok na výživu nevydatej… Pojednávanie prebehne dňa

 14. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie podielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR o zaplatenie 212,09 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zapl. 153000 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 17. Verejné vyhlásenie rozsudku, zapieracia žaloba, nariadenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava práv a povinností Pojednávanie prebehne dňa

 19. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 70,70 € s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 20. Pojednávanie bez rozhodnutia, ustanovenie opatrovníka -… Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 2 119 889 výsledkov (701 ms)