Typ pojednávania
Typ súdu
Navrhovatelia
Účastníci
Úsek
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 466,- Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

  2. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neúčinnosti právneho… Pojednávanie prebehlo dňa

  3. Verejné vyhlásenie rozsudku, skončenie… Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 3 z celkovo 3 výsledky (631 ms)