Typ pojednávania
Typ súdu
Navrhovatelia
Účastníci
Úsek
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.944,39 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

  2. Pojednávanie a rozhodnutie, zruš. a vypor. podiel.… Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 2 z celkovo 2 výsledky (660 ms)