Výsledky

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 510,33 € s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o náhradu škody Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Zrušenie a vysporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Predbežné prejednanie sporu, Žaloba o náhradu škody Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 510,33 € s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 400,- € Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie hnuteľných vecí Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie hnuteľných vecí Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie veci Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníctva Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie bez rozhodnutia, bezdôvodné obohatenie Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 151,56 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie veci Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie a rozhodnutie, Zrušenie a vysporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie hnuteľných vecí Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 558,64 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie bez rozhodnutia, vypratanie nehnuteľnosti Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 23 výsledkov (670 ms)