Results

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 502,00 eur s prísl. Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.089,79 EUR s… Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, Uplatnenie pohľadávky 104,00 €… Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, Návrh na vydanie PR o sumu… Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 4.159,10 € s prísl. Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, 50,70 € Hearing was held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 502,00 eur s prísl. Hearing was held on

  Hearing is incomplete, an unknown error occurred during data processing.
  Court – Okresný súd Liptovský Mikuláš
 8. Pojednávanie, Zaplatenie 502,00 € s prísl. Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 359,68,-Eur s… Hearing was held on

 10. Pojednávanie, Zaplatenie 1 984,19 € s prísl. Hearing was held on

 11. Pojednávanie, Uplatnenie pohľadávky 104,00 € s prísl. Hearing was held on

 12. Verejné vyhlásenie rozsudku, O zaplatenie 485,88 € s prísl. Hearing was held on

 13. Pojednávanie, Zaplatenie 1 089,79 € s prísl. Hearing was held on

 14. Pojednávanie, Určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Hearing was held on

 15. Pojednávanie, Uplatnenie pohľadávky 104,00 € s prísl. Hearing was held on

 16. Pojednávanie, Návrh na vydanie PR o sumu 731,81 € s prísl. Hearing was held on

 17. Pojednávanie, Návrh na zaplatenie 50,70 € s prísl. Hearing was held on

 18. Pojednávanie, Zaplatenie 86,29 € s prísl. Hearing was held on

 19. Pojednávanie, Určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Hearing was held on

 20. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 80,00 Sk s prísl. Hearing was held on

1 – 20 of total 35 results (918 ms)