Results

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, 149,92 eur s prísl. Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, 528,00 € Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 797,60 € s prísl. Hearing was held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 3 568,32 eura s… Hearing was held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, 149,92 eur s prísl. Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného pre… Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 466, 30 € s prísl. Hearing was held on

 8. Pojednávanie, Návrh na vydanie PR o sumu 2 344,82 € s… Hearing was held on

 9. Pojednávanie, Návrh na vydanie PR o sumu 2 344,82 € s… Hearing was held on

 10. Pojednávanie, Zaplatenie 3 568,32 eura s prísl. Hearing was held on

 11. Pojednávanie, Zaplatenie 1 547 € s prísl. Hearing was held on

 12. Pojednávanie, Zaplatenie 444,92 € s prísl. Hearing was held on

 13. Pojednávanie, Zaplatenie 58,62 € s prísl. Hearing was held on

 14. Pojednávanie, Zaplatenie 444,92 € s prísl. Hearing was held on

 15. Pojednávanie, Zaplatenie 1 402,11 € s prísl. Hearing was held on

 16. Pojednávanie, Žaloba o urč. neprijat. zmluv. podmienok… Hearing was held on

 17. Pojednávanie, Žaloba o urč. neprijat. zmluv. podmienok… Hearing was held on

 18. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 317,56 € s prísl. Hearing was held on

 19. Pojednávanie, Zrušenie BSM za trvania manželstva Hearing was held on

 20. Pojednávanie, O zaplatenie 1 626,80 € s prísl. Hearing was held on

1 – 20 of total 28 results (449 ms)