Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum
Navrhovatelia
Účastníci
Úsek
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. Predbežné prejednanie sporu, zaplatenie 1.434,95 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

  2. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 67,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 2 z celkovo 2 výsledky (738 ms)