Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum
Navrhovatelia
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného na… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 8.898,40 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva s prísl.. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na zapretie otcovstva… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava výkonu rodič. práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie otcovstva a úprava… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zvýšenie povinnosti k mal.… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zriadenie vecného bremena Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.364,37 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Verejné vyhlásenie rozsudku, Návrh na pozbavenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Návrh na vzatie do väzby Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vysporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie bez rozhodnutia, Uloženie výchovného opatrenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie a rozhodnutie, neplatnosť právneho úkonu Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie bez rozhodnutia, Rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie bez rozhodnutia, na zverenie do spoločnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Verejné vyhlásenie rozsudku, Návrh na úpravu výkonu… Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 782 výsledkov (368 ms)