Typ pojednávania
Typ súdu
Navrhovatelia
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie, O zaplatenie 294,89 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné zasadnutie, Návrh na schválenie dohody o vine a… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, O zaplatenie 1 052,83 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, Zaplatenie 3 150,47 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, O zaplatenie 9 232,70 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, O zaplatenie 1 350 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Hlavné pojednávanie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie, Návrh na schválenie dohody o vine a… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Verejné zasadnutie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie, Zaplatenie 748,16 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie, O zaplatenie 134,67 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie, Zaplatenie 228,95 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie, O zaplatenie 10 217,33 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie, Návrh o vydanie hnuteľných vecí a zapl. 242 €… Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Verejné zasadnutie, Návrh na schválenie dohody o vine a… Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie, Návrh na zverenie mal. dieťaťa do náhrad.… Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie, Žaloba o urč. neprijat. zmluv. podmienok… Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie, O zaplatenie 515,60 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 22 výsledkov (418 ms)