Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum
Navrhovatelia
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zrušenie výživného na… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na zrušenie výživného na… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 584,94 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, na vyslovenie súhlasu na… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, podľa § 213 ods. 1, 4 písm. a/… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, podľa § 207 ods.1 TRZ Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, na zvýšenie výživného k mal. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na uloženie OL Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 265,32 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 395,83 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 149 ods. 1, 2… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie a rozhodnutie, podľa § 212 ods.2 písm. f)… Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 477,96 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie a rozhodnutie, o zrušenie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 345,71 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 25.801,51 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 289 ods. 1 TRZ Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 185 výsledkov (356 ms)